Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:06
0,96 %
11.109,15
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 16.01
-0,25 %
1.261,09
SI 16.01
0,09 %
828,96
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Delniški podsklad ALTA NEW EUROPE

Delniški Balkan - ter srednja in vzhodna Evropa 10.11.2017
0,92 EUR
-0,53 %
-0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA NEW EUROPE je regionalni delniški podsklad. Sklad ALTA NEW EUROPE upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA NEW EUROPE je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA NEW EUROPE vlaga najmanj 85% svojih sredstev v delnice in sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev z območja Nove Evrope. Delniški podsklad ALTA NEW EUROPE nalaga v delnice podjetij s področja Vzhodne Evrope (predvsem iz Poljske, Madžarske, Češke, Slovaške, Rusije, Estonije, Litve, Latvije, Romunije, Bolgarije), Jugovzhodne Evrope (predvsem iz Hrvaške, Srbije, Črne Gore, BiH, Makedonije), Slovenije in Turčije. Do 10% svojih sredstev sklad ALTA NEW EUROPE vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA NEW EUROPE je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021400153
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
27.03.2006
Trženje v Sloveniji:
27.03.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
MSCI EM Europe
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,40 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0986 590
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos