Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 04:10
-4,03 %
52.630,62
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Mešani podsklad ALTA PRIMUS

Mešani Slovenija - močno zastopana 19.04.2018
1,97 EUR
-0,61 %
-0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA PRIMUS je mešani podsklad. Sklad ALTA PRIMUS upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA PRIMUS je podsklad krovnega sklada ALTA. Naložbeni cilj podsklada ALTA PRIMUS je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, zlasti v daljšem časovnem obdobju (npr. treh ali več letih), predvsem iz naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend in prejemki od obresti. Ocenjevanje uresničitve ciljev naložb bo potekalo redno s primerjavo donosnosti podsklada z gibanjem borznih indeksov (kombinacija: SBITOP 20% + DJ EURO STOXX 50 30% + IBOXX EUR SOV OA TR 50%). Sredstva podsklada ALTA PRIMUS bodo naložena v te finančne instrumente z upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu prospekta in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem poglavju.
Mešani podsklad ALTA PRIMUS vzdržuje precej uravnoteženo strukturo lastniških in dolžniških naložb, kar mu omogoča relativno stabilnost in hkrati rast na daljši rok. Delniške naložbe sklada ALTA PRIMUS so usmerjene poleg Slovenije predvsem v države EU, kar zmanjšuje valutno tveganje podsklada.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021400815
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
09.02.2004
Trženje v Sloveniji:
16.02.2004
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Slavko Rogan (več)
Ime in priimek:
Slavko Rogan
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
SBITOP 20%, DJ EURO STOXX 50 30%, IBOXX EUR SOV OA TR 50%
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,30 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0985 717
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos