Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:08
0,87 %
4.085,10
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 18.08
-1,08 %
27.047,57
JP 18.08
-1,18 %
19.470,41
RU 18.08
-0,60 %
1.027,85
SI 18.08
0,65 %
810,23
DE 18.08
-0,31 %
12.165,19
UK 18.08
-0,86 %
7.323,98
BR 18.08
1,09 %
68.714,66
GLD 18.08
-0,16 %
122,30
US 18.08
-0,18 %
2.425,55

Delniški podsklad ALTA USA

Delniški Severna Amerika - ZDA 17.08.2017
1,89 EUR
-1,37 %
-0,03 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad ALTA USA je regionalni delniški podsklad. Sklad ALTA USA upravlja družba Alta Skladi. Sklad ALTA USA je podsklad krovnega sklada ALTA. Sklad ALTA USA najmanj 85% svojih sredstev vlaga v delnice in sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz ZDA. Delniški podsklad ALTA USA vlaga v delnice podjetij iz Združenih držav Amerike (na trgih NYSE, NASDAQ in AMEX). Do 10% svojih sredstev sklad ALTA USA vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj podsklada ALTA USA je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.
Upravljavec
DZU:
Alta Skladi
Telefon:
080 10 08
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Alta
ISIN:
SI0021400864
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.04.2006
Trženje v Sloveniji:
08.05.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
James Patrick Foye (več)
Ime in priimek:
James Patrick Foye
DZU:
Alta Skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Standard & Poor's 500
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Za pristope preko aplikacije e-Skladi, znašajo vstopni stroški pri delniških in mešanih skladih 2,00%, pri obvezniških skladih pa 1,00%.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,40 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0005 0986 202
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos