Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 01:47
-0,05 %
50.574,06
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 03.03
0,08 %
1.453,61
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Infond Alfa, mešani podsklad

Mešani Globalni 02.03.2021
82,17 EUR
-0,26 %
-0,22 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Infond Alfa je mešani uravnoteženi globalni sklad. Sklad Infond Alfa upravlja DZU KBM Infond. Sklad Infond Alfa je podsklad Krovnega sklada Infond. S sredstvi sklada Infond Alfa se upravlja aktivno. Prihodek iz dividend se investira nazaj v sklad Infond Alfa.

Naložbeni cilj sklada Infond Alfa

Naložbe sklada Infond Alfa so uravnotežene med domačimi in tujimi delnicami oz. skladi ter domačimi in tujimi obveznicami. Sklad Infond Alfa ima med 35% in 65% sredstev naloženih v delnice in enote delniških ciljnih skladov. Sklad Infond Alfa ima največ 65% sredstev naloženih v obveznicah. Sredstva sklada Infond Alfa so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost.

Komu je namenjen Infond Alfa

Mešani sklad Infond Alfa je primerna oblika dolgoročnega varčevanja, in sicer: varčevanje za nakup avtomobila, varčevanje za šolanje otrok, varčevanje za nakup stanovanja, varčevanje za "dodatno" pokojnino...). Sklad Infond Alfa mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju krajšem od 5 let.
Infond Alfa, mešani podsklad se je 17.12.2012 preimenoval iz podsklada Probanka Alfa - uravnoteženi in se hkrati s tem vključil v Krovni sklad Infond kot podsklad tega krovnega sklada.
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Infond
ISIN:
SI0021400161
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.03.1994
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
55 % S&P Global 1200, 45 % iBoxx Euro Overall
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

3,00 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

2,50 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

2,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,25 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3026 0170 635
Nakup:
T do 9:00
Prodaja:
T do 9:00
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Varčevalni načrt C

: Varčevalni načrt C
  • Sprotno varčevanje in plemenitenje sredstev
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih stroški kot pri enkratnih vplačilih
[celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos