Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 18:23
-0,07 %
62.815,90
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Infond PBGS, mešani sklad

Fleksibilni Slovenija - močno zastopana 14.03.2018
0,85 EUR
-0,56 %
-0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Infond PBGS je mešani vzajemni sklad je z gibljivo sestavo naložb. Sklad Infond PBGS upravlja DZU KBM Infond. S sredstvi sklada Infond PBGS se upravlja aktivno, prihodek iz dividend pa se investira nazaj v sklad.

Naložbeni cilj sklada Infond PBGS

Naložbeni cilj vzajemnega sklada Infond PBGS je maksimiranje dolgoročne donosnosti z aktivno naložbeno politiko, ki omogoča naložbe v vse tri temeljne naložbene razrede - delnice, obveznice ter instrumente denarnega trga in bančne depozite.

Komu je namenjen Infond PBGS

Mešani vzajemni sklad Infond PBGS je primerna oblika dolgoročnega varčevanja, in sicer: varčevanje za nakup avtomobila, varčevanje za šolanje otrok, varčevanje za nakup stanovanja, varčevanje za "dodatno" pokojnino...). Vzajemni sklad Infond PBGS, mešani sklad se je 17.12.2012 preimenoval iz vzajemnega sklada Probanka Globalni naložbeni sklad (pred 9.11.2006 Zlata moneta 1 ID, d.d.).
Upravljavec
DZU:
KBM Infond
Telefon:
080 22 42
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
SI0021400039
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.10.2006
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
S&P Global 1200
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Vplačilo v sklad% vstopne provizije

do 4.000,00 EUR

3,00 %

od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR

2,50 %

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR

2,00 %

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

1,50 %

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR

1,00 %

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR

0,50 %

od vključno 400.000,00 EUR

0,25 %

Nad 100.000 evrov sredstev se stroški obračunavajo na višino celotnih sredstev v upravljanju.
Max. izstopna:
3,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0291 3026 0170 926
Nakup:
T do 9:00
Prodaja:
T do 9:00
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Obvestilo

od 6.1.2014 do 10.1.2014 je zaustavljeno trgovanje, odkup in prodaja enot Infond PBGS

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos