Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:46
-1,65 %
53.935,64
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

PSP MODRA LINIJA - delniški sklad razvitih trgov

Delniški Slovenija - močno zastopana 31.03.2021
2,04 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Delniški globalni sklad razvitih trgov, ki je nastala s preoblikovanjem posebne investicijske družbe Modra linija, d.d., Koper, na podlagi 192/2 clena ZISDU, in je namenjena vlagateljem, ki sprejemajo zmerno do visoko tveganje. Zbrana sredstva podsklada PSP MODRA LINIJA so naložena predvsem v domače in tuje tržne delnice, le manjši del pa v kratkoročne vrednostne papirje. Priporočljiva doba varčevanja je najmanj pet let.

Najmanj 85 % sredstev naloženih v delnice ali v delnice in enote delniških ciljnih skladov, pri čemer ima sklad sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočenja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80 %, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.
Upravljavec
DZU:
Primorski skladi
Telefon:
05 / 66-33-150
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad PSP
ISIN:
SI0021401250
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
21.12.2005
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dušan Jereb (več)
Ime in priimek:
Dušan Jereb
DZU:
Primorski skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
2,30 %
Max. izstopna:
1,00 % (opombe)
Izstopna provizija
Razlog za izstopIzstopni strošek
Za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let1,00%
Za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let0,00%

Če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v podskladu najmanj pet let

0,00%
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0003 5372 888
Nakup:
do 24:00 T
Prodaja:
do 24:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos