Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 17:19
0,92 %
13.535,14
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,15 %
1.066,60
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov

Mešani Globalni 29.10.2020
6,39 EUR
+0,47 %
+0,03 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Mešani sklad, sklad skladov je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje, kar za vlagatelja pomeni prevzemanje višjega tveganja ob pričakovanih višjih donosih. Priporočljiva doba nalaganja v PSP OPTIMO je najmanj 5 let.
Naložbe podsklada bodo usmerjene v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje, zaradi česar je naložbena politika po svojem osnovnem cilju podobna politiki neposrednega nalaganja na delniške trge.
Več kot 65 % sredstev nalaga v enote delniških ciljnjih skladov, brez osredotočenja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.
Upravljavec
DZU:
Primorski skladi
Telefon:
05 / 66-33-150
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad PSP
ISIN:
SI0021401268
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
19.04.2006
Trženje v Sloveniji:
15.05.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dušan Jereb (več)
Ime in priimek:
Dušan Jereb
DZU:
Primorski skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
2,30 %
Max. izstopna:
1,00 % (opombe)
Izstopna provizija
Razlog za izstopIzstopni strošek
Za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let1,00%
Za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let0,00%

Če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v podskladu najmanj pet let

0,00%
Upravljavska:
1,20 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0003 9064 514
Nakup:
do 24:00 T
Prodaja:
do 24:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos