Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 19:32
-0,47 %
62.565,32
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

PSP PIKA - mešani sklad razvitih trgov

Mešani Slovenija - močno zastopana 31.03.2021
26,96 EUR
-0,04 %
-0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
PSP PIKA je mešani defenzivni globalni sklad razvitih trgov in je namenjena vlagateljem, ki niso pripravljeni veliko tvegati, vendar si želijo višje donose, kot jim prinašajo vezane vloge na banki. Zbrana sredstva podsklada PSP PIKA so naložena predvsem v obveznice, le manjši del v delnice. Priporočljiva doba varčevanja je najmanj 3 leta.
Upravljavec
DZU:
Primorski skladi
Telefon:
05 / 66-33-150
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad PSP
ISIN:
SI0021401235
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
21.01.1994
Trženje v Sloveniji:
02.02.1994
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dušan Jereb (več)
Ime in priimek:
Dušan Jereb
DZU:
Primorski skladi
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
3
Max. vstopna:
2,30 %
Max. izstopna:
1,00 % (opombe)
Izstopna provizija
Razlog za izstopIzstopni strošek
Za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let1,00%
Za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let0,00%

Če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v podskladu najmanj pet let

0,00%
Upravljavska:
1,30 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 1010 0003 5504 032
Nakup:
do 24:00 T
Prodaja:
do 24:00 T
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
10,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos