Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 18:27
-0,09 %
62.800,75
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisenfonds-Konservativ (R)

Obvezniški Globalni 19.02.2021
122,57 EUR
+0,06 %
+0,07 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisenfonds-Konservativ je obvezniški krovni sklad. Sklad Raiffeisenfonds-Konservativ upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisenfonds-Konservativ so redni donosi. Najmanj 51% sredstev sklada pa lahko vlaga v obvezniške sklade. Izdajatelji obveznic oz. instrumentov denar nega trga, ki se nahajajo v skladu, so lahko med drugim države, supranacionalni izdajatelji in/ali podjetja.
Sklad Raiffeisenfonds-Konservativ lahko vsakokrat vlaga do 100% sredstev sklada v deleže v investicijskih skladih ter v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite, ki zapadejo najpozneje v 12 mesecih.
Deleži v investicijskih skladih se izbirajo zlasti na osnovi njihovega dosedanjega razvoja vrednosti, njihovega upravljanja s tveganji in kakovosti investicijskega procesa. Izključeno je tako pridobivanje delnic kot pridobivanje delniških skladov. Delnice so lahko zajete v strukturi sredstev sklada posredno preko naložb v druge investicijske sklade, kot denimo v obvezniške ali mešane sklade.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisenfonds-Konservativ je primeren za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 5 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000A0QQ64
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
31.08.2011
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
2,50 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,72 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
30,00
Min. enkratni znesek:
30,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)

: Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)
Oktobra so se globalni finančni trgi dobro razvijali, saj ni bilo prisotnih motečih dejavnikov. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos