Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:20
-0,17 %
32.092,02
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 22.01
-3,11 %
1.418,29
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisenfonds-Sicherheit

Mešani Globalni 22.01.2021
162,82 EUR
+0,14 %
+0,23 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad Raiffeisenfonds-Sicherheit je mešani krovni sklad. Naložbeni cilj sklada je zmerna rast kapitala, vlaga pa pretežno (najmanj 51 % premoženja sklada) v deleže v investicijskih skladih, pri čemer je delež v delniških skladih omejen na največ 35 % sredstev sklada. Deleži v investicijskih skladih se izbirajo zlasti na osnovi kakovosti investicijskega procesa, njihovega razvoja vrednosti in njihovega dosedanjega upravljanja s tveganji.
Dodatno se lahko poleg v investicijske sklade vlaga tudi v vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denarnega trga, ki jih izdajajo države, supranacionalni izdajatelji in/ali podjetja ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.
S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo. Investicijski sklad lahko več kot 35 % sredstev sklada investira v vrednostne papirje/instrumente denarnega trga naslednjih emitentov: Nemčije, Francije, Italije, Velike
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000811633
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
22.06.1998
Trženje v Sloveniji:
14.02.2014
Pravni status:
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
Nakup:
T+2 do 11:30
Prodaja:
T+2 do 11:30
Min. mesečni znesek:
np
Min. enkratni znesek:
np
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos