Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:12
-4,24 %
45.455,73
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 17.09
-0,60 %
1.745,04
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisen-Europa-Aktien (R)

Delniški Evropa - Zahodna Evropa 19.02.2021
229,57 EUR
-0,63 %
-1,46 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Europa-Aktien je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Europa-Aktien upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Europa-Aktien je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Sklad Raiffeisen-Europa-Aktien vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v delnice podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Evropi.
Dodatno lahko sklad Raiffeisen-Europa-Aktien vlaga tudi v druge vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denarnega trga, ki jih med drugim izdajajo države, podjetja ali supranacionalni izdajatelji, v deleže investicijskih skladov ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-Europa-Aktien je primeren za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000785225
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
17.06.1996
Trženje v Sloveniji:
01.09.2004
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
MSCI Europe (15)
Varčevanje
Priporočena doba:
10 let in več
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina nakazilaVišina popusta v odstotkih na vstopno provizijo
nad 10.000 evrov25 %
nad 30.000 evrov50 %
popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
pri prehodih ni provizij, razen pri prehodu iz denarnega sklada, ko se zaračunava vstopna provizija v sklad v katerega prehajaš
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
Min. enkratni znesek:
Dokumenti sklada
Ključni podatki: