Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 03:53
-0,94 %
54.320,46
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisen-Euro-Corporates (R)

Obvezniški Evropa - mala in srednja podjetja 19.02.2021
220,22 EUR
-0,10 %
-0,23 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Euro-Corporates je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Euro-Corporates upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Euro-Corporates so redni donosi. Sklad Raiffeisen-Euro-Corporates vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v podjetniške obveznice višjih bonitetnih razredov (Investment Grade, kar ustreza oceni najmanj Baa3 / bonitetne hiše Moody’ s, ali vsaj BBB- / pri Standar d & Poors ali najmanj BBB- / pri bonitetni hiši Fitch), denominirane v evrih.
Dodatno lahko sklad Raiffeisen-Euro-Corporates vlaga tudi v obveznice in instrumente denarnega trga, ki jih med drugim izdajajo države, podjetja ali supranacionalni izdajatelji, v druge vrednostne papirje, v deleže investicijskih skladov ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.
Sklad lahko v okviru naložbene strategije pretežno vlaga v izvedene finančne instrumente ter izvedene finančne instrumente uporabi za zavarovanje.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-Euro-Corporates je primeren za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 5 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000712534
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
14.05.2001
Trženje v Sloveniji:
01.09.2004
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
iBoxx Euro Corporates Non-Financials
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina nakazilaVišina popusta v odstotkih na vstopno provizijo
nad 10.000 evrov25 %
nad 30.000 evrov50 %
popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,72 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki: