Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:45
-0,44 %
10.458,31
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.09
-3,86 %
1.181,24
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien (R)

Delniški Infrastruktura 21.09.2020
176,52 EUR
-0,84 %
-1,49 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Sklad Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v delnice podjetij, ki delujejo v panogah, ki služijo izgradnji in vzdrževanju infrastruktur e - zlasti industrija, tehnologija, telekomunikacije, oskrba, energija, zdravstvo.
Dodatno se lahko vlaga tudi v druge vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denarnega trga, ki jih med drugim izdajajo države, supranacionalni izdajatelji in/ali podjetja, v deleže investicijskih skladov ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien je primeren za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000A09ZL0
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
05.08.2008
Trženje v Sloveniji:
03.11.2008
Pravni status:
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina nakazilaVišina popusta v odstotkih na vstopno provizijo
nad 10.000 evrov25 %
nad 30.000 evrov50 %
popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)

: Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)
Oktobra so se globalni finančni trgi dobro razvijali, saj ni bilo prisotnih motečih dejavnikov. [celoten pregled]

Preveri naložbene kombinacije Raiffeisen skladov

: Preveri naložbene kombinacije Raiffeisen skladov
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos