Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 17:25
0,87 %
2.729,95
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 16:09
-0,02 %
25.670,05
JP 15:15
0,11 %
20.132,67
RU 15:25
1,11 %
989,33
SI 15:30
0,05 %
792,22
DE 17:10
-0,40 %
12.742,19
UK 16:25
-0,12 %
7.430,23
BR 12:10
0,10 %
61.335,21
GLD 11:10
0,47 %
119,48
US 11:25
0,20 %
2.439,43

Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien (R)

Delniški Infrastruktura 23.06.2017
202,86 EUR
+0,27 %
+0,55 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Sklad Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v delnice podjetij, ki delujejo v panogah, ki služijo izgradnji in vzdrževanju infrastruktur e - zlasti industrija, tehnologija, telekomunikacije, oskrba, energija, zdravstvo.
Dodatno se lahko vlaga tudi v druge vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denarnega trga, ki jih med drugim izdajajo države, supranacionalni izdajatelji in/ali podjetja, v deleže investicijskih skladov ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien je primeren za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000A09ZL0
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
05.08.2008
Trženje v Sloveniji:
03.11.2008
Pravni status:
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina nakazilaVišina popusta v odstotkih na vstopno provizijo
nad 10.000 evrov25 %
nad 30.000 evrov50 %
popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)

: Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)
Oktobra so se globalni finančni trgi dobro razvijali, saj ni bilo prisotnih motečih dejavnikov. [celoten pregled]

Preveri naložbene kombinacije Raiffeisen skladov

: Preveri naložbene kombinacije Raiffeisen skladov
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos