Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 08:32
-0,93 %
49.100,57
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 13.05
-0,07 %
1.546,93
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R)

Denarni Evropa 19.02.2021
106,02 EUR
-0,01 %
-0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent je denarni sklad. Sklad Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent so redni donosi, vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v obveznice, denominirane v evrih, z največjo preostalo ročnostjo 5 let in/ali v instrumente denarnega trga, pri čemer povprečna ročnost portfelja (brez upoštevanja morebitnih naložb sklada) celotnega sklada ne sme presegati 3 let. Pri vezanih depozitih je treba upoštevati najbližji možni odpovedni rok.
Izdajatelji obveznic oz. instrumentov denarnega trga, ki se nahajajo v skladu, so lahko med drugim države, supranacionalni izdajatelji in/ali podjetja.

Komu je sklad namenjen

Sklad Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v 3 letih.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000785209
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
04.05.1987
Trženje v Sloveniji:
01.03.2006
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
JPM Euro Cash 3M 75%
JPM EMU Goverment Bond Index 1-3 Y 25%
Varčevanje
Priporočena doba:
1
Max. vstopna:
1,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
NakaziloPopust na vstopno provizijo
nad 10.000 EUR25%
nad 30.000 EUR50%
Popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,36 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki: