Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:32
-1,27 %
4.041,37
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 12:05
0,52 %
27.189,02
JP 13:10
-0,38 %
19.397,18
RU 18.08
-0,60 %
1.027,85
SI 18.08
0,65 %
810,23
DE 18.08
-0,31 %
12.165,19
UK 18.08
-0,86 %
7.323,98
BR 18.08
1,09 %
68.714,66
GLD 18.08
-0,16 %
122,30
US 18.08
-0,18 %
2.425,55

Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)

Delniški Trgi v razvoju - RIC + Turčija 18.08.2017
225,00 EUR
-0,21 %
-0,47 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Eurasien-Aktien je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Eurasien-Aktien upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Eurasien-Aktien je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Sklad Raiffeisen-Eurasien-Aktien vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v delnice podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Aziji ter Rusiji in/ali Turčiji.
Dodatno se lahko vlaga tudi v druge vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denar nega trga, ki jih med drugim izdajajo države, podjetja ali supranacionalni izdajatelji, v deleže investicijskih skladov ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien je primeren za vlagatelje, kateri želijo izkoristiti visoke možnosti donosov iz vlaganj v delnice in pri tem zavestno sprejmejo visoka nihanja tečajev (razvoj tečajev delnic in valutnih tečajev), z obzorjem vlaganja od 10 let.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000745872
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
02.05.2002
Trženje v Sloveniji:
01.09.2004
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
MSCI China (25,00 %); MSCI India (25,00 %); MSCI Russia (20,00 %); MSCI Malaysia (11,00 %); MSCI Thailand (6,00 %); MSCI Indonesia (6,00 %)
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
5,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
NakaziloPopust na vstopno provizijo
nad 10.000 EUR25%
nad 30.000 EUR50%
Popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)

: Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)
Oktobra so se globalni finančni trgi dobro razvijali, saj ni bilo prisotnih motečih dejavnikov. [celoten pregled]

Preveri naložbene kombinacije Raiffeisen skladov

: Preveri naložbene kombinacije Raiffeisen skladov
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos