Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 09:11
0,21 %
49.669,88
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 07:10
0,52 %
1.555,02
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisen-Europa-SmallCap (R)

Delniški Evropa - mala in srednja podjetja 19.02.2021
324,51 EUR
-0,90 %
-2,96 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Europa-SmallCap je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Europa-SmallCap upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Europa-SmallCap je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Sklad Raiffeisen-Europa-SmallCap vlaga pretežno v (najmanj 51% sredstev sklada) v delnice podjetij z majhno tržno kapitalizacijo do višine 5 milijard evrov (zmnožek tečaja (tržna cena) s celotnim številom izdanih delnic nekega podjetja), ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Evropi.
Dodatno lahko sklad vlaga tudi v druge vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denar nega trga, ki jih med drugim izdajajo države, podjetja ali supranacionalni izdajatelji, v deleže investicijskih skladov ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-Europa-SmallCap je primeren za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000639000
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.07.2003
Trženje v Sloveniji:
31.05.2007
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
MSCI Small Cap
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
5,00 %
Max. izstopna:
0,00 % (opombe)
Izstopna provizija
NakaziloPopust na vstopno provizijo
nad 10.000 EUR25%
nad 30.000 EUR50%
Popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje.
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki: