Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 06:34
-1,48 %
4.032,85
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 12:05
0,52 %
27.189,02
JP 13:15
-0,36 %
19.400,58
RU 18.08
-0,60 %
1.027,85
SI 18.08
0,65 %
810,23
DE 18.08
-0,31 %
12.165,19
UK 18.08
-0,86 %
7.323,98
BR 18.08
1,09 %
68.714,66
GLD 18.08
-0,16 %
122,30
US 18.08
-0,18 %
2.425,55

Raiffeisen-Europa-SmallCap (R)

Delniški Evropa - mala in srednja podjetja 18.08.2017
300,63 EUR
-0,10 %
-0,30 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Europa-SmallCap je delniški sklad. Sklad Raiffeisen-Europa-SmallCap upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Europa-SmallCap je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Sklad Raiffeisen-Europa-SmallCap vlaga pretežno v (najmanj 51% sredstev sklada) v delnice podjetij z majhno tržno kapitalizacijo do višine 5 milijard evrov (zmnožek tečaja (tržna cena) s celotnim številom izdanih delnic nekega podjetja), ki imajo svoj sedež ali težišče dejavnosti v Evropi.
Dodatno lahko sklad vlaga tudi v druge vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denar nega trga, ki jih med drugim izdajajo države, podjetja ali supranacionalni izdajatelji, v deleže investicijskih skladov ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-Europa-SmallCap je primeren za vlagatelje z naložbenim obzorjem od 10 let dalje.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000639000
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
25.07.2003
Trženje v Sloveniji:
31.05.2007
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
MSCI Small Cap
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
5,00 %
Max. izstopna:
0,00 % (opombe)
Izstopna provizija
NakaziloPopust na vstopno provizijo
nad 10.000 EUR25%
nad 30.000 EUR50%
Popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje.
Upravljavska:
2,00 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)

: Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)
Oktobra so se globalni finančni trgi dobro razvijali, saj ni bilo prisotnih motečih dejavnikov. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos