Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 17:12
-1,10 %
31.792,95
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 22.01
-3,11 %
1.418,29
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R)

Obvezniški Evropa - vzhodna, srednja in južna 22.01.2021
280,75 EUR
-0,07 %
-0,20 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Raiffeisen-Osteuropa-Rent je obvezniški sklad. Sklad Raiffeisen-Osteuropa-Rent upravlja družba Raiffeisen KG. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo.

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada Raiffeisen-Osteuropa-Rent so redni donosi. Sklad Raiffeisen-Osteuropa-Rent vlaga pretežno (najmanj 51% sredstev sklada) v obveznice, ki so jih izdali emitenti s sedežem oz. težiščem dejavnosti zlasti v državah Srednje in Vzhodne Evrope (vključno s Turčijo), in/ali v obveznice, denominirane v valutah držav Srednje in Vzhodne Evrope (vključno s Turčijo). Izdajatelji obveznic oz. instrumentov denarnega trga, ki se nahajajo v skladu, so lahko med drugim države, supranacionalni izdajatelji in/ali podjetja.
Investicijski sklad Raiffeisen-Osteuropa-Rent lahko več kot 35% sredstev sklada investira v vrednostne papirje/instrumente denarnega trga naslednjih emitentov: Poljske, Madžarske, Turčije. Sklad lahko v okviru naložbene strategije vlaga v izvedene finančne instrumente ter izvedene finančne instrumente uporabi za zavarovanje.

Komu je namenjen

Sklad Raiffeisen-Osteuropa-Rent je primeren za vlagatelje, kateri želijo izkoristiti visoke možnosti donosov iz vlaganj v delnice in pri tem zavestno sprejmejo visoka nihanja tečajev (razvoj tečajev delnic in valutnih tečajev), z obzorjem vlaganja od 10 let.
Upravljavec
DZU:
Raiffeisen CM
Telefon:
080 88 00
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
ISIN:
AT0000740667
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
03.05.2000
Trženje v Sloveniji:
19.05.2009
Pravni status:
Oblika:
vzajemni sklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
V
Primerjalni indeks:
JPMorgan GBI-EM Poland local (32,50 %); JPM Euro EMBI Global Diversified Europe (20,00 %); JPMorgan GBI-EM Hungary local (17,50 %); JPMorgan GBI-EM Turkey local (12,50 %)
Varčevanje
Priporočena doba:
več kot 8 let
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
NakaziloPopust na vstopno provizijo
nad 10.000 EUR25%
nad 30.000 EUR50%
Popust se dodatno ugotavlja še na skupno vrednost portfelja komitenta ne gleda na pristopno izjavo vendar brez vrednosti, ki jo vplačuje.
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,96 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 2400 057; sklic na številko 00 293170 - številka pristopne izjave
Nakup:
do 11:30 T+1
Prodaja:
do 11:30 T+1
Min. mesečni znesek:
10,00
Min. enkratni znesek:
1000,00
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)

: Aktualno poročilo o kapitalskih trgih na razvijajočih se trgih (oktober 2013)
Oktobra so se globalni finančni trgi dobro razvijali, saj ni bilo prisotnih motečih dejavnikov. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos