Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 09:46
-0,25 %
5.885,50
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 15:30
-0,57 %
28.325,90
JP 15:15
1,11 %
21.696,65
RU 07:45
0,19 %
1.136,63
SI 09:30
-0,62 %
805,35
DE 09:30
-0,02 %
12.988,98
UK 08:45
-0,14 %
7.512,92
BR 20.10
0,14 %
76.390,52
GLD 20.10
-0,64 %
121,61
US 20.10
0,51 %
2.575,21

EEF - Equity China [R]

Delniški Trgi v razvoju - Kitajska 19.10.2017
130,70 EUR
+1,26 %
+1,62 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem delnice, obveznice konvertibine v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir vezan na delnice izdajateljev, ki se nahajajo na Kitajskem ali ki kotirajo na kitajskem trgu vrednostnih papirjev ali ki se z njim trguje na drugem organiziranem kitajskem trgu.
Upravljavec
DZU:
Eurizon Capital
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Eurizon EasyFund
ISIN:
LU0090980383
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
27.09.2002
Trženje v Sloveniji:
09.01.2006
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
R
Primerjalni indeks:
MSCI China
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
za lestvico vstopne provizije po zneskih se obrnite na Banko Koper
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,80 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
preberite dodatek k prospektu
Nakup:
T+1
Prodaja:
T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos