Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 09:52
-0,22 %
5.886,97
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 15:35
-0,51 %
28.341,50
JP 15:15
1,11 %
21.696,65
RU 07:50
0,13 %
1.135,94
SI 09:35
-0,62 %
805,35
DE 09:35
0,00 %
12.991,28
UK 08:50
-0,12 %
7.514,57
BR 20.10
0,14 %
76.390,52
GLD 20.10
-0,64 %
121,61
US 20.10
0,51 %
2.575,21

EEF - Equity Europe [R]

Delniški Evropa - Zahodna Evropa 24.02.2017
121,18 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sredstva podsklada se nalagajo predvsem v delnice, obveznice, ki so konvertibilne v delnice ali katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice, ki kotirajo na glavnih borzah evropskih držav ali se z njimi trguje na drugih organiziranih trgih teh držav.
Upravljavec
DZU:
Eurizon Capital
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Eurizon EasyFund
ISIN:
LU0130322117
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
11.06.2001
Trženje v Sloveniji:
27.06.2005
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
R
Primerjalni indeks:
MSCI Europe
Varčevanje
Priporočena doba:
8
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
za lestvico vstopne provizije po zneskih se obrnite na Banko Koper
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,80 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
preberite dodatek k prospektu
Nakup:
T+1
Prodaja:
T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos