Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 22:12
0,52 %
59.907,81
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R

Mešani 30.03.2021
175,86 EUR
+0,06 %
+0,11 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad prvenstveno vlaga sredstva v delnice ter obveznice in instrumente denarnega trga, denominirane v evrih, tako vladnih, kot zasebnih izdajateljev. Sklad lahko vlaga v delnice od 30% do 50% premoženja.
Upravljavec
DZU:
Eurizon Capital
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Eurizon Manager Selection Fund
ISIN:
LU0256013359
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
03.07.2006
Trženje v Sloveniji:
11.05.2010
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
R
Primerjalni indeks:
40% J.P. Morgan Emu Government Bond Index TR
40% MSCI World price index (v EUR)
20% MTS 'ex Banca d'Italia' BOT TR
Varčevanje
Priporočena doba:
3
Max. vstopna:
4,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0100 0000 1000 153
Nakup:
do 16.00 T+1
Prodaja:
do 16.00 T+1
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos