Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 17:18
1,20 %
2.738,88
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 16:09
-0,02 %
25.670,05
JP 15:15
0,11 %
20.132,67
RU 15:15
1,10 %
989,17
SI 15:30
0,05 %
792,22
DE 17:00
-0,41 %
12.741,18
UK 16:15
-0,15 %
7.428,05
BR 12:00
0,11 %
61.341,93
GLD 11:00
0,41 %
119,41
US 11:15
0,16 %
2.438,43

EEF - Equity Emerging Markets Asia [R]

Delniški Azija 20.06.2017
196,29 EUR
-0,75 %
-1,48 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sredstva tega podsklada se nalagajo predvsem v delnice, v obveznice konvertibilne v delnice ali v katerikoli drugi vrednostni papir, vezan na delnice izdajateljev v razvijajočih se azijskih državah.
Upravljavec
DZU:
Eurizon Capital
Telefon:
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Eurizon EasyFund
ISIN:
LU0090981274
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
20.10.1998
Trženje v Sloveniji:
09.01.2006
Pravni status:
tuji-reg
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
R
Primerjalni indeks:
MSCI Emerging Markets Free Asia
Varčevanje
Priporočena doba:
10
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
za lestvico vstopne provizije po zneskih se obrnite na Banko Koper
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,80 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
preberite dodatek k prospektu
Nakup:
T+1
Prodaja:
T+1, nakazilo v roku 7 delovnih dni
Min. mesečni znesek:
10
Min. enkratni znesek:
10
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos