Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:36
-2,31 %
53.571,37
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

TRIGLAV HIGH YIELD BOND

Obvezniški Trgi v razvoju 19.06.2020
9,41 EUR
+0,11 %
+0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad Triglav TRIGLAV HIGH YIELD BOND Bond je regionalni obvezniški podsklad. Sklad Triglav TRIGLAV HIGH YIELD BOND upravlja družba Triglav Skladi. Sklad Triglav TRIGLAV HIGH YIELD BOND je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Cilj sklada Triglav EM Bond je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti z naložbami v državne in podjetniške obveznice na hitro rastočih trgih Latinske Amerike, Afrike, Azije in Vzhodne Evrope. Delež naložb v obveznice in obvezniške ciljne sklade predstavlja najmanj 90% vseh sredstev sklada. Delež naložb sklada Triglav EM Bond do obveznic iz regije rastočih trgov predstavlja najmanj 60% sredstev sklada.
Triglav EM Bond sklad se po tveganosti uvršča med srednje tvegane vzajemne sklade. Upravljanje naložb sklada Triglav EM Bond temelji na načelu aktivne naložbene politike. Naložba v sklad Triglav EM Bond je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti naložbena nihanja.
Naložba v sklad Triglav EM Bond je primerna kot srednje in dolgoročna oblika varčevanja za obdobje, daljše od 4 let.
Upravljavec
DZU:
Triglav Skladi
Telefon:
080 10 19
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
ISIN:
SI0021401482
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
06.09.2011
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja (več)
Ime in priimek:
mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja
E-mail:
DZU:
Triglav Skladi
Opis:
Rok Bertoncelj je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2004, ko je začel opravljati delo analitika. Konec leta 2005 je postal pomočnik upravljavca vzajemnih skladov, leta 2006 pa samostojni upravljavec vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi je upravljal že več vzajemnih skladov. Vzajemni sklad Triglav Renta je upravljal od leta 2006 do 2008, sklada Triglav Rastoči trgi in Triglav Azija pa od njune ustanovitve junija 2006 do avgusta 2011. Od februarja 2011 je na delovnem mestu vodje upravljavcev. Upravlja obvezniška vzajemna sklada in sklad denarnega trga: TRIGLAV OBVEZNIŠKI, TRIGLAV HIGH YIELD BOND, TRIGLAV MONEY MARKET EUR.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
4
Max. vstopna:
2,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 9.999,99 evrov 2,00 %
od 10.000,00 do 29.999,99 evrov 2,00 %
od 30.000,00 do 49.999,99 evrov 2,00 %
od 50.000,00 do 69.999,99 evrov 2,00 %
od 70.000,00 do 99.999,99 evrov
2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Obračun vstopnih stroškov ob doseganju kumulative sredstev v naslednjih razponih vrednosti (velja za vse podsklade)
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 70.000,00 do 99.999,99 evrov 2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 3306743
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
np
Min. enkratni znesek:
np
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


5 skrivnosti finančnega uspeha

: 5 skrivnosti finančnega uspeha

»Nasveti, ki jih dajemo vlagateljem, so preprosti, a hkrati nikoli niso enostavni. Lahko jih sprejmete za svoje, jih uporabite, ostanete dosledni pri njihovi uporabi ter doseÏete in ohranite finanãno neodvisnost. Disciplinirano investiranje v vzajemne sklade vam to omogoãa. Pustite, da vas na‰i finanãni svetovalci pouãijo, in zaãnite.«

[celoten pregled]

Preveri naložbene kombinacije Triglav skladi

: Preveri naložbene kombinacije Triglav skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Tukaj varčujemo za pokojnino!

: Tukaj varčujemo za pokojnino!
  • Redna mesečna vplačila
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih strošk
[celoten pregled]

Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih

: Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih
Vzajemni sklad predstavlja združeno premoženje vlagateljev, vloženo v veliko število različnih vrednostnih papirjev: delnice, obveznice, zakladne menice, blagajniške zapise in druge z zakonom dovoljene naložbe. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos