Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:00
-2,06 %
53.709,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA

Delniški Globalni - mala in srednja podjetja 19.06.2020
8,93 EUR
+0,56 %
+0,05 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja je specializiran delniški podsklad. Sklad Triglav Evropa upravlja družba Triglav Skladi. Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Cilj sklada Triglav Hitro rastoča podjetja je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada Triglav Hitro rastoča podjetja so globalno usmerjene, in sicer pretežno v perspektivna mala, hitro rastoča svetovna podjetja. Naložbe sklada Triglav Hitro rastoča podjetja so prvenstveno usmerjene v delnice podjetij z nizko tržno kapitalizacijo (manjšo od 8 milijard evrov), ki skupaj predstavljajo vsaj 80% sredstev sklada. Naložbe sklada Triglav Hitro rastoča podjetja v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85% vseh sredstev sklada.
Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Zato lahko vlagatelji pričakujejo večja nihanja sredstev sklada Triglav Hitro rastoča podjetja. Naložba v sklad Triglav Hitro rastoča podjetja je primerna za izkušene vlagatelje, predvsem kot dolgoročna oblika varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.
Upravljavec
DZU:
Triglav Skladi
Telefon:
080 10 19
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
ISIN:
SI0021400120
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
31.08.2006
Trženje v Sloveniji:
02.10.2006
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
mag. Mitja Baša, upravljavec investicijskih skladov (več)
Ime in priimek:
mag. Mitja Baša, upravljavec investicijskih skladov
E-mail:
DZU:
Triglav Skladi
Opis:
Mitja Baša je magister ekonomije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Tam je leta 2007 zaključil tudi podiplomski magistrski študij, smer Finance. Prve delovne izkušnje je pridobival kot borzni posrednik. Svoje delo je nato nadaljeval kot upravitelj individualnega premoženja strank. V družbi Triglav Skladi, kjer opravlja delo upravljavca investicijskih skladov, je zaposlen od leta 2006. Je upravljavec treh vzajemnih skladov: TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA, TRIGLAV SEVERNA AMERIKA in TRIGLAV TOP BRANDS.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
5
Max. vstopna:
4,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 9.999,99 evrov 4,00 %
od 10.000,00 do 29.999,99 evrov 3,50 %
od 30.000,00 do 49.999,99 evrov 3,00 %
od 50.000,00 do 69.999,99 evrov 2,50 %
od 70.000,00 do 99.999,99 evrov
2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Obračun vstopnih stroškov ob doseganju kumulative sredstev v naslednjih razponih vrednosti (velja za vse podsklade)
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 70.000,00 do 99.999,99 evrov 2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2175 141
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
np
Min. enkratni znesek:
np
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


5 skrivnosti finančnega uspeha

: 5 skrivnosti finančnega uspeha

»Nasveti, ki jih dajemo vlagateljem, so preprosti, a hkrati nikoli niso enostavni. Lahko jih sprejmete za svoje, jih uporabite, ostanete dosledni pri njihovi uporabi ter doseÏete in ohranite finanãno neodvisnost. Disciplinirano investiranje v vzajemne sklade vam to omogoãa. Pustite, da vas na‰i finanãni svetovalci pouãijo, in zaãnite.«

[celoten pregled]

Preveri naložbene kombinacije Triglav skladi

: Preveri naložbene kombinacije Triglav skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Tukaj varčujemo za pokojnino!

: Tukaj varčujemo za pokojnino!
  • Redna mesečna vplačila
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih strošk
[celoten pregled]

Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih

: Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih
Vzajemni sklad predstavlja združeno premoženje vlagateljev, vloženo v veliko število različnih vrednostnih papirjev: delnice, obveznice, zakladne menice, blagajniške zapise in druge z zakonom dovoljene naložbe. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos