Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 00:56
-1,29 %
54.130,46
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

TRIGLAV MONEY MARKET EUR

Denarni Globalni 19.06.2020
10,25 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad Triglav Money Market EUR je podsklad denarnega trga. Sklad Triglav Money Market EUR upravlja družba Triglav Skladi. Sklad Triglav Money Market EUR je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Cilj sklada Triglav Money Market EUR je zagotavljati enakomerno dolgoročno rast vrednosti sredstev ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice. Sredstva vlaga pretežno v instrumente denarnega trga, bančne depozite v evro valuti in ciljne sklade denarnega trga s podobno naložbeno politiko.
Upravljanje naložb sklada Triglav Money Market EUR temelji na načelu aktivne naložbene politike. Sklad Triglav Money Market EUR se po tveganosti uvršča med vzajemnie sklade z najnižjim tveganjem. Sklad Triglav Money Market EUR je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj. Zaradi izredno nizke stopnje tveganja je sklad Triglav Money Market EUR primeren tudi za kratkoročno investiranje privarčevanih sredstev. Tem vlagateljem je glavno vodilo in primarni cilj varnost (in stabilnost) njihovih naložb.
Upravljavec
DZU:
Triglav Skladi
Telefon:
080 10 19
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
ISIN:
SI0021401516
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
31.10.2012
Trženje v Sloveniji:
31.10.2012
Pravni status:
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja (več)
Ime in priimek:
mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja
E-mail:
DZU:
Triglav Skladi
Opis:
Rok Bertoncelj je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2004, ko je začel opravljati delo analitika. Konec leta 2005 je postal pomočnik upravljavca vzajemnih skladov, leta 2006 pa samostojni upravljavec vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi je upravljal že več vzajemnih skladov. Vzajemni sklad Triglav Renta je upravljal od leta 2006 do 2008, sklada Triglav Rastoči trgi in Triglav Azija pa od njune ustanovitve junija 2006 do avgusta 2011. Od februarja 2011 je na delovnem mestu vodje upravljavcev. Upravlja obvezniška vzajemna sklada in sklad denarnega trga: TRIGLAV OBVEZNIŠKI, TRIGLAV HIGH YIELD BOND, TRIGLAV MONEY MARKET EUR.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
1
Max. vstopna:
0,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
0,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 3557 197
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
np
Min. enkratni znesek:
np
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih

: Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih
Vzajemni sklad predstavlja združeno premoženje vlagateljev, vloženo v veliko število različnih vrednostnih papirjev: delnice, obveznice, zakladne menice, blagajniške zapise in druge z zakonom dovoljene naložbe. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos