Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 19:22
-0,46 %
62.567,28
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-1,02 %
1.474,85
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

TRIGLAV OBVEZNIŠKI

Pretežno obvezniški Globalni 19.06.2020
5,49 EUR
+0,00 %
+0,00 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Sklad Triglav Obvezniški je obvezniški globalni podsklad. Sklad Triglav Money Market EUR upravlja družba Triglav Skladi. Sklad Triglav Obvezniški je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Cilj sklada Triglav Obvezniški je zagotavljanje varnosti in likvidnost investiranih sredstev. Naložbe sklada Triglav Obvezniški so prvenstveno globalno usmerjene v kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, ki predstavljajo najmanj 90% vseh sredstev. Na srednji in dolgi rok sklad Triglav Obvezniški vlagatelju ponuja varno naložbo s stabilnimi donosi.
Upravljanje naložb sklada Triglav Obvezniški temelji na načelu aktivne politike upravljanja sredstev. Sklad Triglav Obvezniški se po tveganosti uvršča med nižje tvegane vzajemnie sklade. Sklad Triglav Obvezniški je zato primerna oblika investiranja za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj. Naložba v sklad Triglav Obvezniški je primerna za srednjeročne ali dolgoročne vlagateljm za obdobje, ki je daljše od 3 let.
Upravljavec
DZU:
Triglav Skladi
Telefon:
080 10 19
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
ISIN:
SI0021400062
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
27.10.2004
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja (več)
Ime in priimek:
mag. Rok Bertoncelj, CFA, pomočnik direktorja sektorja upravljanja premoženja
E-mail:
DZU:
Triglav Skladi
Opis:
Rok Bertoncelj je magister ekonomije in nosilec licence CFA. Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V družbi Triglav Skladi je zaposlen od leta 2004, ko je začel opravljati delo analitika. Konec leta 2005 je postal pomočnik upravljavca vzajemnih skladov, leta 2006 pa samostojni upravljavec vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi je upravljal že več vzajemnih skladov. Vzajemni sklad Triglav Renta je upravljal od leta 2006 do 2008, sklada Triglav Rastoči trgi in Triglav Azija pa od njune ustanovitve junija 2006 do avgusta 2011. Od februarja 2011 je na delovnem mestu vodje upravljavcev. Upravlja obvezniška vzajemna sklada in sklad denarnega trga: TRIGLAV OBVEZNIŠKI, TRIGLAV HIGH YIELD BOND, TRIGLAV MONEY MARKET EUR.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
3
Max. vstopna:
2,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 99.999,99 evrov 2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Obračun vstopnih stroškov ob doseganju kumulative sredstev v naslednjih razponih vrednosti (velja za vse podsklade)
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 70.000,00 do 99.999,99 evrov 2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
1,25 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 1897 042
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
np
Min. enkratni znesek:
np
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


5 skrivnosti finančnega uspeha

: 5 skrivnosti finančnega uspeha

»Nasveti, ki jih dajemo vlagateljem, so preprosti, a hkrati nikoli niso enostavni. Lahko jih sprejmete za svoje, jih uporabite, ostanete dosledni pri njihovi uporabi ter doseÏete in ohranite finanãno neodvisnost. Disciplinirano investiranje v vzajemne sklade vam to omogoãa. Pustite, da vas na‰i finanãni svetovalci pouãijo, in zaãnite.«

[celoten pregled]

Preveri naložbene kombinacije Triglav skladi

: Preveri naložbene kombinacije Triglav skladi
Naložbene košarice so kombinacija več skladov. Med seboj se razlikujejo glede na vlagateljev odnos do tveganja in čas varčevanja. [celoten pregled]

Tukaj varčujemo za pokojnino!

: Tukaj varčujemo za pokojnino!
  • Redna mesečna vplačila
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih strošk
[celoten pregled]

Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih

: Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih
Vzajemni sklad predstavlja združeno premoženje vlagateljev, vloženo v veliko število različnih vrednostnih papirjev: delnice, obveznice, zakladne menice, blagajniške zapise in druge z zakonom dovoljene naložbe. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos