Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:13
0,48 %
59.886,45
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,04 %
1.432,48
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

TRIGLAV SEVERNA AMERIKA

Delniški Severna Amerika 19.06.2020
8,70 EUR
-0,11 %
-0,01 EUR
 
1 2 3 4 5 6 7
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
You need to upgrade your Flash Player
Opis sklada:
Triglav Severna Amerika je delniški sklad. Sklad Triglav Severna Amerika upravlja družba Triglav Skladi. Sklad Triglav Severna Amerika je podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Cilj sklada Triglav Severna Amerika je doseganje dolgoročne rasti z naložbami v delnice podjetij in investicijske sklade s sedežem na razvitih kapitalskih trgih Severne Amerike. Naložbe sklada Triglav Severna Amerika so pretežno usmerjene v delnice največjih podjetij iz ZDA, v manjši meri tudi iz Kanade in Bahamov, ki imajo po oceni upravljavca ustrezno izoblikovano strategijo razvoja in dolgoročni potencial rasti. Glavni kriterij pri izbiri naložb sklada je tako temeljna kot tehnična analiza posameznega vrednostnega papirja, panoge in trga.
Upravljanje naložb sklada Triglav Severna Amerika temelji na načelu aktivne naložbene politike. Sklad Triglav Severna Amerika se po tveganosti uvršča med visoko tvegane vzajemne sklade. Sklad Triglav Severna Amerika je primerna oblika investiranja za izkušene vlagatelje, ki so pripravljeni prevzemati večja naložbena tveganja. Naložba v sklad Triglav Severna Amerika je primerna kot dolgoročna oblika varčevanja za obdobje, ki je daljše od 5 let.
Upravljavec
DZU:
Triglav Skladi
Telefon:
080 10 19
Spletna stran:
Podatki o skladu
Krovni sklad:
Krovni sklad Triglav vzajemni skladi
ISIN:
SI0021400104
Valuta:
EUR
Ustanovitev:
01.06.2006
Trženje v Sloveniji:
Pravni status:
domači
Oblika:
podsklad
Upravljavec:
Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon., direktor sektorja upravljanja premoženja (več)
Ime in priimek:
Sašo Ivanović, univ. dipl. ekon., direktor sektorja upravljanja premoženja
E-mail:
DZU:
Triglav Skladi
Opis:
Sašo Ivanović je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Prve delovne izkušnje je pridobival v eni od vodilnih slovenskih bank, kjer je delal kot borzni posrednik. Svoje delo je nadaljeval kot upravljavec portfeljev vzajemnih skladov. V družbi Triglav Skladi, kjer je sprva opravljal delo vodje upravljavcev investicijskih skladov, sedaj pa opravlja delo direktorja sektorja upravljanja premoženja, je zaposlen od leta 2004. Je upravljavec dveh vzajemnih skladov: TRIGLAV SEVERNA AMERIKA in TRIGLAV STEBER GLOBAL.
Dobičke sklad:
reinvestira
Razred točk:
Primerjalni indeks:
Varčevanje
Priporočena doba:
4
Max. vstopna:
3,00 % (lestvica)
Vstopna lestvica
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 9.999,99 evrov 3,00 %
od 10.000,00 do 29.999,99 evrov 2,75 %
od 30.000,00 do 49.999,99 evrov 2,50 %
od 50.000,00 do 69.999,99 evrov 2,25 %
od 70.000,00 do 99.999,99 evrov
2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Obračun vstopnih stroškov ob doseganju kumulative sredstev v naslednjih razponih vrednosti (velja za vse podsklade)
Višina vplačila v sklad
Vstopni stroški
do 70.000,00 do 99.999,99 evrov 2,00 %
od 100.000,00 do 199.999,99 evrov1,50 %
od 200.000,00 do 999.999,99 evrov0,50 %
nad 1.000.000,00 evrov0,00 %
Max. izstopna:
0,00 %
Upravljavska:
2,50 %
Drugi stroški:
Vplačila v sklad
TRR:
SI56 0510 0801 2115 389
Nakup:
do 01:00 T
Prodaja:
do 01:00 T
Min. mesečni znesek:
np
Min. enkratni znesek:
np
Dokumenti sklada
Ključni podatki:

Kalkulator

število točk:

Za nasvet pokličite
059 090 220

Vprašajte strokovnjaka


5 skrivnosti finančnega uspeha

: 5 skrivnosti finančnega uspeha

»Nasveti, ki jih dajemo vlagateljem, so preprosti, a hkrati nikoli niso enostavni. Lahko jih sprejmete za svoje, jih uporabite, ostanete dosledni pri njihovi uporabi ter doseÏete in ohranite finanãno neodvisnost. Disciplinirano investiranje v vzajemne sklade vam to omogoãa. Pustite, da vas na‰i finanãni svetovalci pouãijo, in zaãnite.«

[celoten pregled]

Tukaj varčujemo za pokojnino!

: Tukaj varčujemo za pokojnino!
  • Redna mesečna vplačila
  • Manjše tveganje vstopa na kapitalski trg v napačnem trenutku
  • Nižji vstopnih strošk
[celoten pregled]

Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih

: Kaj moramo vedeti pred pričetkom varčevanja v vzajemnih skladih
Vzajemni sklad predstavlja združeno premoženje vlagateljev, vloženo v veliko število različnih vrednostnih papirjev: delnice, obveznice, zakladne menice, blagajniške zapise in druge z zakonom dovoljene naložbe. [celoten pregled]

Najbolj prodajani skladi

(z letnim donosom, vendar naj le ta ne bo edino merilo za vašo izbiro)
Zadnjih 30 dni
Letos