Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 03:45
0,55 %
11.995,86
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 20.10
0,49 %
1.140,69
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebeda
Mesečni znesek200eur
Spremembe zneskane pričakujem velikih sprememb
Začetni znesek sredstev8000eur
Obstoječi portfeljKD-GALILEO
-S.AMERIKA
-N.TRGI
-N.ENERGIJA
-BALKAN
MP-GLOBAL
(razporejeno v enakih delih)
Cilj varčevanjaiz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...)
Ciljni znesek100000eur
Pričakovana donosnost9%
Ciljno leto15let
Donos in tveganjesprejemam višje tveganje, vendar se želim izogniti visokim izgubam
Preference
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Venček Gantarjevih

Imate 6 skladov, v enakih delih. En mešani, en globalni delniški in štirje specializirani. Razporeditev je za vaše obdobje solidna. Sprašujete (v okencu, ki zgoraj ni vidno) za mnenje glede "venčka Gantarjevih skladov v vašem portfelju". Vprašanje bom razkosal na dva dela. Prvič, ali je venček Gantarjev ali koga drugega? In drugič, ali je smiselno imeti sklade iz iste hiše.

Prvo vprašanje je na videz preprosto, vendar ni povsem tako. Matjaž Gantar je predsednik uprave KD Holdinga in se že dolgo ukvarja več osebno z upravljanjem skladov. Znotraj skupine KD Group spadajo skladi pod hčerinsko podjetje KD Investments. Njegov predsednik uprave je Roman Androjna. Vendar pa tudi KD Investments ne upravlja KD skladov sam, pač pa je upravljenje naložb prenesel na drugo družbo iz skupine KD in sicer gre za borzno hišo KD BPD. Predsednica njene uprave je Milena Zrnec. Znotraj KD BPD za funkcijo vodje upravljanja sredstev izvaja dr. Peter Groznik. Čigav je torej venček, ni enostavno ugotoviti - pri družbah, ki ne objavljajo, kateri upravljavec konkretno je odgovoren za posamezni sklad, pač pa zagovarjajo model kolektivnega upravljanja, torej ekipe brezimnih upravljavcev. Ta model v Sloveniji prevladuje, zato na Finančni točki tudi nimamo ob predstavitvi sklada navedenega imena njegovega upravljavca, kljub temu, da je taka prevladujoča praksa v tujini.

Kakorkoli, Matjaž Gantar s svojim imenom in svojim nastopanjem krepi blagovno znamko KD in verjetno nima čisto nič proti, če se govori o "Gantarjevih" skladih in če njegovo ime pripomore k temu, da se ljudje odločijo za finančne produkte iz skupine KD namesto katerih drugih. Določena mera nastopanja v javnosti se od predsednikov uprav pomembnih podjetij pričakuje in marsikdaj se v očeh javnosti podjetje na tak način tudi nekako personificira. Matjaž Gantar je pri razlaganju svojih pogledov tem nadpovprečno aktiven in družbam iz skupine KD to verjetno bolj koristi kot škodi. Intermezzo: ravno v današnjem Delu je objavil šaljiv tekst z naslovom S sindikati na čelu do evropskega Wall Streeta.

K drugemu vprašanju. Ali je pametno imeti vse sklade iz iste hiše? Tudi tukaj ni enoznačnega odgovora. V državah z daljšo tradicijo panoge upravljanja premoženja se družbe (razen tistih največjih, ki trdijo, da obvladajo vse) praviloma specializirajo. Nekatere za obveznice, druge za posamezne delniške trge ali naložbeni stil (value, growth) in tako dalje. Vlagatelji temu ustrezno nabirajo sklade različnih hiš, pač glede na to, kaj določena hiša - baje - najbolj obvlada. V Sloveniji je specializacije malo ali nič. Ravno tako je težko reči, kakšen je investicijski stil posamezne DZU. Morda bi se ga dalo opredeliti za Probanko DZU, za silo tudi za NLB Sklade ali MP, potem pa je že konec. DZU seveda je zainteresiran, da posameznik vsa sredstva drži v isti hiši in to spodbuja z nizkimi prestopnimi provizijami. K temu bodo pripomogli tudi novi krovni skladi in davčne olajšave, vendar ostaja vprašanje, ali je res na vseh področjih enako dober. Dodatni pomislek je pogosto prekrivanje naložb med različnimi skladi iste hiše. Klasičen primer je par Rastko-Galileo, ki imata pogosto zelo podobne naložbe. Da do tega prihaja, je sicer logično, vendar pa vlagateljem to ustvarja neko navidezno večjo razpršenost od dejanske. Skratka, ne vidim dovolj razlogov, da bi se a priori omejevali samo na sklade iz ene same hiše.

PripravilSandi Kodrič 26.11.07
Ocene bralcev
povprečje 3,5  (prejetih: 24)

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.