Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 13:46
0,66 %
43.529,45
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 11:45
-0,03 %
1.746,78
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebeda
Mesečni znesek200 eur
Spremembe zneskapomembno zrasel (nova zaposlitev, konec kredita, osamosvojitev otrok...)
Začetni znesek sredstev45000 EUR
Obstoječi portfeljMP-Global 20,47
Publikum Balkan 30,91
INfond BRIC 37,79
MOdra kombinacija 5,23
Publikum Bond 5,60
VLOŽENIH 45.000EUR
Cilj varčevanjaprivarčevani znesek bo večinoma hitro porabljen (velik nakup, npr. nepremičnine)
Ciljni znesek150.000 EUR
Pričakovana donosnost
Ciljno leto8
Donos in tveganjesprejemam višje tveganje, vendar se želim izogniti visokim izgubam
Preference
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Odločite se, kaj res želite

Od zadnjega mnenja Razvijajočih trgov res preveč ste podaljšali ciljno leto ter precej povečali ciljni znesek. Ob tem pa ste istočasno, na deklarativni ravni, znižali vaš odnos do tveganja, kar nekako ne gre skupaj s povečano zahtevano donosnostjo, ki je sedaj visokih 13 odstotkov letno.

V zvezi vseh oblik naložbenih življenjskih zavarovanj, ki jih že imate in o katerih še razmišljate je bistveno, da razlikujete med naložbenim življenjskim zavarovanjem in vzajemnim skladom. Pri naložbenem življenjskem zavarovanju gre v prvi vrsti za življenjsko zavarovanje in je zaradi tega primerna za osebe, ki življenjsko zavarovanje potrebujejo. Samo vi veste, ali ste med njimi in domnevam, da ste se o tem pogovorili z zavarovalnim zastopnikom, preden ste sklenili zavarovanje. Mnogo ljudi namreč ne upošteva, da zavarovalni del tudi nekaj stane. Več lahko preberete tudi tukaj Naložbena polica vs. skladi.

Kar se tiče vaših vzajemnih skladov, naj vas prvo popravim v vaših ugotovitvah, saj Infond BRIC ni azijski sklad, ampak gre za sklad, ki pokriva štiri najhitreje razvijajoče države sveta, to so: (B)razilija, (R)usija, (I)ndija in Kitajska - (C)hina. Pravilno pa ugotavljate, da pozitivno izstopa s primerljivimi skladi. Podobno velja na Balkanu za ALTA BALKAN. To je sicer slaba tolažba ob padajočih trgih, vendar nam vsaj potrdi, da je sklad resnično aktivno upravljan in ne le prepuščeni milosti oziroma nemilosti trga. Splošen sklad brez geografskih in panožnih omejitev je ALTA GLOBAL, ki pa je že nekaj časa bolj obtežen z razvijajočimi trgi. Tako imate na teh trgih praktično celoten portfelj.

Vaš portfelj sestavlja še mešani sklad ILIRIKA Modra kombinacija, ki že dolga leta dobro posluje. Pri obvezniškem skladu ALTA BOND pa je ocena o uspešnosti sklada zgolj na podlagi donosa nekoliko tvegana, saj ne gre za čisti obvezniški sklad. Dotični sklad ima lahko do 25% sredstev v delnicah. Ta delež se seveda ob rasti delniških trgov na VEPu sklada še kako pozna, vendar tudi ob padcih ne ostane neopaženo in posledično so donosi nižji, vkolikor upravljavec ni ukrepal pravočasno in se umaknil iz delniških naložb.

Kateri so tisti skladi, ki bi najbolje dopolnjevali vaš portfelj je predvsem odvisno od vaše nagnjenosti k tveganju, ki se je deklarativno od zadnjega mnenja zmanjšala, verjetno zgolj kot posledica negativnih dogajanj na kapitalskih trgih. Dejansko pa ste še več sredstev usmerili na razvijajoče trge. Kar se tiče splošnih receptov so glede osnovne zgradbe vzorčni portfelji vedno dobra iztočnica.

Sestava primerno uravnoteženega portfelja in ohranjanje razmerij z mesečnimi vplačili naj bi bil cilj vsakega dolgoročnega portfelja. Poleg drugih stvari ste, ob po vašem zmanjšani nagnjenosti k tveganju, zmanjšali delež v mešanem skladu in zdaj ponovno razmišljate o njegovem povečanju. Odprodali ste delež v Infond Beta, sedaj pa razmišljate, da bi več sredstev usmerili v globalni sklad, ki ga je ravno ta predstavljal. Dober kandidat za globalni sklad je vedno tudi KD Prvi Izbor vkolikor vam prejšnji sklad ni ustrezal. Odločite se, kaj res želite in temu primerno ravnajte. Vaše želje, dejanja in sledenje priporočilom kažejo na precej nejasnosti.

Proti koncu varčevalnega obdobja pravite, da bi povečali delež v obvezniškem skladu. To je nekako normalen razvoj portfelja, ki z bližanjem črpanja sredstev, zaradi izogibanja večjim nihanjem, prehaja v vse bolj stabilen portfelj, kjer imajo obvezniški ali skladi denarnega trga vse večji delež. Seveda pa je dosti odvisno tudi od stanja trgov v tistem obdobju.

PripravilAndrej Čušin 08.09.08
Ocene bralcev
povprečje 5,0  (prejetih: 9)

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.