Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 11:27
-2,44 %
19.006,39
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 10:25
0,57 %
1.347,10
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevv pokoju
Odvisne osebene
Mesečni znesek400 EUR
Spremembe zneskane pričakujem velikih sprememb
Začetni znesek sredstev50.000 EUR
Obstoječi portfelj
Cilj varčevanjaiz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...)
Ciljni znesek100.000 EUR
Pričakovana donosnost
Ciljno leto2011
Donos in tveganježelim se čim bolj izogniti izgubam, čeprav bi to pomenilo nižje donose
PreferenceRazmišljam o storitvi upravljanje premoženja pri MedvešekPušnik, kjer je minimalni vložek 50.000 EUR.
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Je upravljanje konkurenčno?

Imate 50.000 EUR, ki bi jih radi naložili za pet let, pri čemer se želite čim bolj izogniti izgubam, čeprav bi to pomenilo nižje donose. Torej, največ vam pomeni ohranitev kapitala, kot osnova za prihodnje izplačevanje rente.

Razmišljate o storitvi upravljanja premoženja za ta namen. Tule je potrebno razmisliti o primernosti te storitve v vaših okoliščinah. Upravljanje premoženja pri borzni hiši ali banki je primerno za stranke z večjimi zneski predvsem takrat, kadar potrebujejo večjo fleksibilnost, kot pa jo nudijo standardne kolektivne naložbene oblike, kot so vzajemni skladi. Kajti portfelj ni vezan na zakonske omejitve glede razpršitve in ciljnih trgov, kamor lahko vlagajo vzajemni skladi. Preprosto povedano, portfelj v upravljanju lahko vsebuje tudi tiste naložbe, ki jih vzajemni sklad ne sme imeti - zavzamete lahko bolj tvegano naložbeno politiko.

Druga razlika je porazdelitev stroškov. Pri skladu so (praviloma) stroški vezani na tekočo čisto vrednost sredstev - to pomeni, da vam upravljavec vsako leto vzame določen procent premoženja za pokrivanje stroškov (recimo med 2 in 3%) in to ne glede na to, ali je dosegel dobiček ali izgubo. Pri upravljanju premoženja pa so pogoste kombinacije obračunavanja stroškov: en del od količine sredstev v % (enako kot pri skladu), drug del pa v procentu od doseženega dobička, recimo 20%. Če je v določenem obdobju dosežena izguba, ne pa dobiček, torej tega dela stroškov stranka ne plača. Pogoji se med raznimi ponudniki precej razlikujejo.

Tretja razlika je davčna obravnava. Bistvena prednost sklada je v tem, da ko sklad prodaja vrednostne papirje, s tem ne generira davčnih obveznosti za vlagatelje. Pri upravljanju premoženja pa je vsaka prodaja z dobičkom obdavčljiva. Zato mora stranka vsako leto oddajati napoved za obračun kapitalskih dobičkov, med tem ko vlagatelj v skladu to stori samo po koncu koledarskega leta, v katerem je prodajal enote premoženja.

Naslednja razlika je likvidnost sredstev. Pri skladu gre za pet delovnih dni od zahtevka za izplačilo. Pri premoženju v upravljanju pa so pogoji zagotavljanja likvidnosti odvisni od konkretnega dogovora med stranko in upravljavcem. Stranka lahko do dela sredstev pride še hitreje kot v petih dneh, lahko pa je dogovorjen tudi daljši rok. Praviloma mora stranka ob sklenitvi pogodbe napovedati trajanje investicije, da lahko upravljalec sredstva čim bolj optimalno naloži. Morebitna predčasna izplačila lahko pomenijo, da bo upravljalec vrednostne papirje moral prodajati v neugodnih trenutkih, kar bo slabo vplivalo na donosnost.

Kaj vse to pomeni? Da je upravljanje premoženja tem bolj zanimivo, čim več fleksibilnosti zahteva stranka, čim bolj tvegana je naložbena politika in čim večji je portfelj (zaradi stroškov). Po drugi strani pa je ob konzervativni naložbeni politiki (npr. s pričakovanim bruto donosom okoli 6%) upravljanje premoženja zelo težko konkurenčno - stroški za stranko so preveliki oziroma "pojedo" prevelik delež teh šestih odstotkov.

Če povzamem, mislim da je za vaš primer bolje, da sredstva razporedite v vzajemne sklade namesto v portfelj pri borzni hiši. Na primer takole:

  • 30.000 EUR v globalni mešani sklad Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix, pri čemer boste dosegli znižano vstopno provizijo v višini 1,5%
  • 11.000 EUR v mešani sklad Infond Alfa (vstopna provizija 2,5%) ali v mešani sklad KD Galileo (vstopna provizija 2%)
  • preostanek v denarni sklad, npr. KD MM, ki nima vstopne in izstopne provizije

Začetni strošek bi v tem primeru znašal okoli 670 EUR, kar je 1,34% celotnega zneska, upravljavska provizija (uteženo povprečje) nanese 1,28% letno, izstopne provizije pa ni. To je solidna cena.

PripravilSandi Kodrič 06.07.06
Ocene bralcev
povprečje 5,0  (prejetih: 1)

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.