Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:27
1,41 %
19.370,29
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
0,30 %
1.339,41
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebeda
Mesečni znesek100 EUR
Spremembe zneskane pričakujem velikih sprememb
Začetni znesek sredstev2500 EUR
Obstoječi portfelj
Cilj varčevanjaprivarčevani znesek bo večinoma hitro porabljen (velik nakup, npr. nepremičnine)
Ciljni znesek30.000 EUR
Pričakovana donosnost
Ciljno leto20 let
Donos in tveganježelim se čim bolj izogniti izgubam, čeprav bi to pomenilo nižje donose
Preference
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Garantirana naložbena zavarovanja

V dodatnem sporočilu, ki zgoraj ni vidno, ste pojasnili, da želite varčevati za otroka, ki bo privarčevani znesek lahko porabil čez 20 let. Pomembna vam je varnost, pa vendar bi radi vseeno dosegli več kot le ohranjanje realne vrednosti. Skratka, po 20 letih ne bi radi "pridelali izgube", kot ste se izrazili.

Doba je dolga, v vmesnem obdobju zneska ne nameravate delno porabljati, zato imate na razpolago kar veliko možnosti. Sicer so vam na voljo tudi vse običajne možnosti v vzajemnih skladih, vendar bom tokrat izpostavil možnost, ki je relativno nova, saj je se v Sloveniji prvikrat pojavila šele lani.

Gre za posebne vrste naložbena zavarovanja z enkratnim vplačilom, ki imajo nizko zavarovalno vsoto, in vam nudijo možnost udeležbe pri rasti delnic ali investicijskih skladih, obenem pa zagotavljajo minimalno izplačilo ob poteku (garancija), včasih pa nudijo zraven še nezgodno zavarovanje za primer smrti. Ta zavarovanja bi bila primerna tudi za vas.

V zadnjem času jih je ponujalo več zavarovalnic (Triglav, Zavarovalnica Maribor, NLB Vita), vendar pa gre pri vseh tovrstnih zavarovanjih za omejeno ponudbo - sklenitev zavarovanja je možna le v določenem obdobju, potem pa nič več. Trenutno aktualna pa sta produkta Best of Europe zavarovalnice Wiener Staedtische (predstavitev na spletni strani zavarovalnice)in Azija Garant (predstavitev na spletni strani zavarovalnice) Slovenice Življenje in Adriatic Slovenice. To pomeni, da je nakup teh dveh produktov (v septembru 2006) še mogoč.

Kot rečeno, gre za posebno vrsto zavarovanj, kjer gre primarno za naložbo sredstev in manj za zavarovanje z naslednjimi lastnostmi:

 • potrebno je enkratno začetno vplačilo (ne gre za mesečno vplačevanje)
 • zavarovalna doba je vnaprej znana in ponavadi znaša 10 let ali več
 • v vmesnem obdobju sredstva niso vnovčljiva ali pa le delno pod posebnimi pogoji
 • zavarovalnica ali njena partnerica - banka zagotavljata najmanj vračilo začetnega vložka, vendar ta garancija velja samo ob koncu, po poteku zavarovalne dobe
 • zavarovalna vsota je nizka; to pomeni, da v primeru smrti zavarovane osebe upravičenci ne bodo prejeli prav veliko več kot tisto, kar je zavarovanec v štartu vplačal

Znotraj teh okvirnih lastnosti pa se produkti različnih zavarovalnic v podrobnostih seveda razlikujejo. Na hitro poglejmo značilnosti obeh trenutno aktualnih produktov, omenjenih zgoraj.

 1. Best of Europe:
  • minimalni vložek: 3.000 EUR
  • zavarovalna doba: 12 let
  • naložbena politika: pasivna, rezultat po 12 letih bo odvisen od gibanja treh indeksov: Dow Jones EuroSTOXX 50 (evropske delnice), iBoxx Eurozone Sovereign European (evropske obveznice) in EPRA (evropski nepremičninski skladi)
  • zavarovalna vsota za primer smrti 100% vplačane premije, za primer nezgodne smrti 150% vplačane premije
  • garantirani znesek glavnice za izplačilo ob doživetju: 100% vplačane premije
  • garant: Erste Bank AG, Avstrija
 2. Azija Garant
  • minimalni vložek: 1.000 EUR
  • zavarovalna doba: 10 let
  • naložbena politika: aktivna, rezultat po 10 letih bo odvisen indeksa delniških hedge skladov dbX-Equity Select Asia Index in od načina upravljanja v tem obdobju
  • zavarovalna vsota za primer smrti 110% vplačane premije
  • garantirani znesek glavnice za izplačilo ob doživetju: 100% vplačane premije
  • garant: Deutsche Bank AG, Nemčija

Obe predstavljeni zavarovalni polici torej ustrezata vašim pričakovanjem in sta primerni za vaš začetni vložek (za redna mesečna vplačila pa lahko vlagate npr. v mešane vzajemne sklade): vsebujeta garancijo, obenem pa dajeta možnost višjih donosov. Seveda pa se morate pri tem zavedati tudi, da garancija za vračilo danes vloženih 1.000 EUR v letu 2016 še vedno pomeni, da boste v najslabšem primeru na slabšem za vrednost inflacije evra med 2006 in 2016.

Za konec še tole. Druga, podobna, varianta na isto temo pa so garantirani skladi. V Sloveniji so v preteklosti potekale ponudbe po dveh skladov družb Capital Invest in Fund Partners, trenutno pa ne poteka nobena (tu namreč velja podobno kot zgoraj: vstop je mogoč samo v omejenem obdobju).

PripravilSandi Kodrič 04.09.06
Ocene bralcev
še ni ocene, lahko ste prvi

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.