Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 11:47
-2,42 %
19.009,53
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 10:45
0,77 %
1.349,68
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebeda
Mesečni znesek100 EUR
Spremembe zneskane pričakujem velikih sprememb
Začetni znesek sredstev10.000 EUR
Obstoječi portfeljSamo v banki in Skladba 1 (SGAM - Agileo P2) na SKB
Cilj varčevanjaiz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...)
Ciljni znesekvišje obresti kot banke!
Pričakovana donosnostod 5 % navzgor
Ciljno letohočem samo večje obresti od banke in nizko tveganj
Donos in tveganježelim se čim bolj izogniti izgubam, čeprav bi to pomenilo nižje donose
Preferenceni pomembno
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Bančna varčevalka pogleduje drugam

Vaše vprašanje je eno od manj pogostih v tej rubriki. Namreč, da točno veste, da ne želite tveganja in iščete le malo višjo donosnost, kot je na banki. Najpogostejša situacija pa je ravno obratna: spraševalec išče visoko donosnost in pravi, da bo sprejel vso tveganje, ki gre zraven.

Obresti v banki so odvisne prevladujoče tržne obrestne mere. V zadnjem obdobju so bile nizke. Vendar se to v prihodnosti lahko tudi spremeni. Tudi evropska centralna banka v zadnjem času polagoma zvišuje temeljno obrestno mero.

Kaj je torej lahko prvi korak, ko se začnemo razgledovati preko običajne ponudbe bančnih vezav? Agilnejše banke, kot je bilo verjetno tudi v vašem primeru, nam bodo najprej ponudile naložbeno zavarovanje z garancijo. Pri tem je tveganje nizko, sredstva so načeloma vezana, banka pa pobere provizijo, namenjeno prodajalcu.

Zavarovanja niso edina naložbena oblika z garancijo. Na voljo so tudi garantirani vzajemni skladi (namenjeni široki ciljni populaciji) in pa garantirani naložbeni certifikati (ki pa so že zahtevnejša stvar).

Razlike med naložbenimi zavarovanji (NZ) z garancijo in vzajemnimi skladi (VS) z garancijo so na kratko naslednje:

  • naložbeno zavarovanje vsebuje minimalno zavarovanje za primer smrti, vzajemni sklad pa ne
  • pri predčasnem dvigu denarja iz VS plačamo običajno izstopno provizijo in dohodnino, pri NZ pa poleg tega še posebni 6,5% davek od zavarovalnih poslov
  • dobiček iz NZ je po desetih letih po trenutni zakonodaji neobdavčen, pri VS pa je obremenjen z 10-odstotno stopnjo
  • dodatna vplačila med trajanjem naložbe so pri VS praviloma možna, pri NZ pa ne

Za naslednji korak imate torej več možnosti, najmanj tvegane do najbolj tvegane (pri kateri pa je tveganje še vseeno zelo nizko):

  1. denarni skladi: pričakovana donosnost je nekje med obrestno mero za vpogledne vloge in obrestno mero za vezane vloge, vendar je likvidnost popolna (dvig denarja v petih dneh), npr. KD MM je v zadnjem letu dosegel več kot solidnih 3,1%
  2. garantirani VS, npr. trenutno aktualni Raiffeisen-TopSelection-Garantiefonds, če se lahko sredstvom odpoveste za 7 let (kot je doba trajanja tega sklada)
  3. skladi z omejevanjem izgube (usmerjeni k absolutnim donosom), npr. Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced - če se ne želite omejevati časovno, pa ste vseeno občutljivi na izgube

Verjetno je v vašem primeru najbolj smiselno štartati z denarnim skladom.

PripravilSandi Kodrič 10.10.06
Ocene bralcev
še ni ocene, lahko ste prvi

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.