Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 08:56
-0,37 %
8.733,32
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 07:55
-0,46 %
1.442,67
SI 12.11
0,54 %
875,84
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebene
Mesečni znesek10.000 SIT
Spremembe zneskapomembno padel (rojstvo otroka, izguba zaposlitve, najem kredita...)
Začetni znesek sredstev3.000.000 SIT
Obstoječi portfeljKD Prosperita 0,71%
KD Balkan 0,38%
KD Tehnologija 3,04%
KD Surovine in energija 2,94%
KD Prvi Izbor 4,38%
KD MM 0,34%
KD Rastko 15,97%
KD Galileo 21,24%
MP-GLOBAL.SI 2,30%
Modra kombinacija 23,76%
Modri kapital 3,64%
Modri Korak 0,31%
Triglav Steber I 6,29%
Triglav Evropa 1,69%
Primus 13,01%
Cilj varčevanjaiz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...)
Ciljni znesek10.000.000
Pričakovana donosnost
Ciljno letov 5-tih letih dosežen, izplačila v 2.letih
Donos in tveganjesprejemam višje tveganje, vendar se želim izogniti visokim izgubam
Preference
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Ali je 15 skladov vendarle preveč?

Da bi v petih letih prišli s sedanjih 3 mio na 10 mio ob mesečnih vplačilih 10.000 SIT, bi bila potrebna povprečna letna donosnost več kot 24%, kar je nerealno. Če pa ste se zmotili in gre za vplačila 100.000 SIT, potem je potrebno le še nekaj več kot 3% letno, kar pomeni, da bi bilo dovolj vse dati v banko.

Kot vidite, je zelo pomembno, da so vneseni popolni in točni podatki, ker se poti naprej glede na to, kaj je start, radikalno razlikujejo.

Recimo, da ste imeli v mislih 100.000 in ne 10.000 SIT. Zdaj je treba upoštevati še to, da bo, kot pravite, mesečni znesek predvidoma pomembno padel. Ne vem, v kolikšni meri, zato pogledam obratno: kakšen bi moral biti mesečni znesek, da bi potrebna letna donosnost za doseganje cilja 10 mio še bila kolikor toliko realna in primerna vašemu izbranemu odnosu do tveganja?

Če je to 10% letno (kar vseeno ni tako skromen cilj, kot se vam morda zdi), izračun pokaže, da je potrebno vlagati v povprečju 70.000 SIT mesečno. Torej: če bi se zgodilo, da boste vlagali skozi celotno obdobje v povprečju manj od tega, postane vedno manj verjetno, da boste dejansko prišli do cilja.

Zdaj pa se s številko 10% v mislih lotimo portfelja. Prva misel je: vam pa res ne manjka skladov... Če malo seštejemo, je struktura naslednja.

 • 6,5% specializirani delniški skladi;
 • 29% globalni skladi in razviti trgi;
 • 60% mešani skladi;
 • 4% obvezniški sklad;
 • 0,5% sklad denarnega trga.

Realno pa je glede na konkretno zasedbo skladov vse skupaj še najbolj odvisno od dogajanja na evropskih trgih, tako glede borz kot glede obrestnih mer.

Predlagam vam naslednjo strukturo naložb.

 • 10% Balkan - že imate.

 • 10% splošno trgi v razvoju. Trenutno to kategorijo predstavlja Modri korak. Glede na dosedanje vtise bi predlagal Raiffeisen-Eurasien-Aktien (kljub temu, da pri njem "manjka" Latinska Amerika) ali Infond BRIC, ni pa nič groznega, če nadaljujete z obstoječim.

 • 5% sektorsko specializirani skladi, če jih res absolutno želite (trenutno sta to pri vas KD Surovine in energija ter KD Tehnologija), če pa to ni tako nujno, dodajte ta delež k prejšnji alineji.

 • 15% globalni delniški skladi. Predlagam, da nadaljujete predvsem s skladoma ALTA GLOBAL in KD Prvi Izbor.

 • 50% mešani skladi, kot jih že imate (Primus, KD Prosperita, KD Galileo, MK, Triglav Evropa). Ta del ohranjam namerno visok (in zato je v prvih alinejah višji delež visokega tveganja, kot bi ga predlagal sicer) zato, da se ne bi bistveno oddaljili od tega, kar že imate - da ne bi bile potrebne prodaje "na silo". Sodeč po dosedanjih rezultatih je videti smiselno, da gredo nadaljna vplačila predvsem v KD Galileo in ALTA PRIMUS. Najprej pa nekaj časa tega dela portfelja - torej mešanih skladov - sploh ni treba krepiti, ker je njihova sedanja zastopanost že nad ciljno.

 • 10% sklad denarnega trga ali banka - predvsem v vlogi likvidnostne rezerve za slabe čase na trgu (ne pozabite je potem v lepih časih znova napolniti).


PripravilČrt Jakhel 17.10.06
Ocene bralcev
še ni ocene, lahko ste prvi

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.