Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 17:13
1,64 %
9.738,31
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:10
-3,20 %
1.260,20
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebeda
Mesečni znesek150000 SIT
Spremembe zneskane pričakujem velikih sprememb
Začetni znesek sredstev45000000 SIT
Obstoječi portfeljdelnice GBKR 50 %
denarni skladi, depoziti, NSVS, ki zapade 2007 15 %
obveznice SOS2E 3%
slovenske delnice (Krka, Petrol, Sava, NF1N, Aerodrom) 24 %
slovenski skladi (bivši IDi) TG Steber, Modra linija 3 %
Probanka Globalni 5%
Cilj varčevanjaiz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...)
Ciljni znesek240000000 SIT
Pričakovana donosnost12
Ciljno leto2020
Donos in tveganjesprejemam višje tveganje, vendar se želim izogniti visokim izgubam
Preference
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Naveza ali natega?

Imate solidno velik portfelj, ki pa je praktično v celoti usmerjen v Slovenijo. No, nekatere postavke so sicer skladi, ki nekaj naložb že imajo izven Slovenije, in verjetno se bo ta delež še povečeval. Rezerva v denarju, 15% je ustrezna.

Glavnino portfelja pa predstavlja ena sama delnica. Ta je netržna, torej ne kotira na borzi, zato je njena likvidnost slabša. To je delnica Gorenjske banke, ki je jedro znamenite "gorenjske prijateljske naveze", kamor prištevamo še Merkur, Savo in NFD. Ta podjetja so med seboj lastniško prepletena.

Če parafraziram Goebbelsa: "Kadar koli slišim za besedo naveza, se primem za denarnico." Glavni namen oblikovanja teh navez je zavarovanje velikih lastnikov in njim prijateljskih uprav pred nezaželenimi zunanjimi vplivi. Pogosta posledica tega je, da je taka delnica manj zanimiva za male delničarje. Kajti podjetja v navezi pač nimajo interesa vseh delničarjev na prvem mestu. Primarni interes malega delničarja je s svojo delnico čim bolj zaslužiti. Interes "navezanih podjetij" pa je še: pomagati svojim so-naveznikom v morebitnih težavah, razne vezane trgovine (ti danes meni-jaz jutri tebi), nastavljanje prijateljev v nadzorne svete, parkiranje delnic in podobno.

Mali delničar v takih razmerah stori pametno, če ves čas budno spremlja situacijo in se zaveda dejstva, da pri takih prepletanjih pogosto zgodi, da dobiček konča kje drugje, ne ravno v žepih malih delničarjev. Kaj drugega, kot da v takem primeru "glasuje z nogami" in delnico proda, mu itak ne preostane.

Eno od svežih novic o dejavnostih naveze najdemo recimo v Dnevniku pred nekaj dnevi: Gorenjska naveza konsolidira lastništvo

Gorenjska banka je sicer najbolj dobičkonosna banka v Sloveniji. Komitenti GB so očitno pripravljeni plačevati dražje storitve, kot komitenti drugih bank. Za banko je to seveda dobro. Baje je tudi dobro organizirana in vodena. Verjetno sicer banko sami zelo dobro poznate.

V dodatnem sporočilu, ki zgoraj ni vidno, ste napisali, da razmišljate o BRIC regiji in o panogi energetike. Ta ideja je čisto v redu.

Predlagam vam, da povečujete delež v Infond PBGS, ki lahko služi kot nastajajoče jedro bolj globalno usmerjenega portfelja. Sicer se mi ne zdi pametno, da bi deleže slovenskih delnic od tu še naprej povečevali. Tudi BRIC je primerno dopolnilo, saj je vaše obdobje varčevanja zelo dolgo.

Primerna sta tako Infond BRIC kot Raiffeisen-Eurasien-Aktien, nekje do 15% portfelja. Vsak sklad, ki je močno usmerjen v Rusijo, je hočeš nočeš tudi nekoliko sklad energetike, saj sta Lukoil (nafta) in Gazprom (zemeljski plin) v praktično vsakem "ruskem" portfelju. Zato ne vidim posebne potrebe po še dodatnem skladu energetike.

Skratka, postopoma povečevati delež naložb izven Slovenije in budno spremljati banko, če se jo boste odločili obdržati.

Več o navezah najdete na spletu, če kot ključno besedo za iskanje uporabite izvorni japonski termin keiretsu.

PripravilSandi Kodrič 14.12.06
Ocene bralcev
še ni ocene, lahko ste prvi

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.