Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 18:39
1,08 %
9.562,63
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
2,28 %
1.247,61
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebene
Mesečni znesek150.000 SIT
Spremembe zneskane pričakujem velikih sprememb
Začetni znesek sredstevv A6 je trenutni portfelj
Obstoječi portfeljETRG 2,6 mio SIT
JTKG 1,2 mio
MILG 0,8 mio
GRVG 0,7 mio
MELR 0,5 mio
IEKG 0,5 mio
idi, holdingi, ostalo LJSE (MAIR, IFIR, KDIR, IFDR, ZV2R, IFFR) 3,0 mio SIT
delnice Societe Generale 1,0 mio SIT
MP Global 1,3 mio
Modra kombinacija 1,1 mio
Beta delniški 0,8 mio
SGAM EquitiesEurolandMidCap 0,3 mio
SGAM BondsConvergingEurope 0,4 mio
SGAM EquitiesPacific 0,4 mio
SGAM IndexUS 0,3 mio
SGAM IndexJapan 0,4 mio
gotovina, depoziti 2,0 mio
Cilj varčevanjaiz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...)
Ciljni znesek40 mio SIT
Pričakovana donosnost8%-12%
Ciljno leto10 let
Donos in tveganjesprejemam višje tveganje, vendar se želim izogniti visokim izgubam
Preference
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Mirna pot do rente v 10 letih

Kot neprijavljen uporabnik (gost) ne morete brati izdelanih mnenj.
Izjema so tista, ki so v seznamu označena z zvezdico: *
Kako naprej: prijavite se.


PripravilČrt Jakhel 14.02.06
Ocene bralcev
še ni ocene, lahko ste prvi

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.