Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:46
2,94 %
9.297,86
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
0,97 %
1.247,14
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Storitev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.

  RSS   ·  Pogled na posamezno mnenje   ·   Nazaj v seznam...

Prejeti podatki
Zaposlitevzaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje
Odvisne osebene
Mesečni znesekob odhodu v pokoj - ničesar
Spremembe zneskane pričakujem velikih sprememb
Začetni znesek sredstev80.000 dodatno pokojninsko var
Obstoječi portfeljVS Triglav Steber 11 mio sit
Triglav Evropa 3,5 mio sit
Triglav Renta 3 mio sit
VS Galileo 6 mio sit
SOS2E v vrednosti 22 mio sit
Portfelj delnic slovenskih podjetij 6 mio sit
ID ZM, IFIR, NFD 1 v vrednosti 3 mio sit
Cilj varčevanjaiz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...)
Ciljni znesekobdržati 20 mio zlate rezerve
Pričakovana donosnost
Ciljno letoz letom 2007 -odhod v pokoj; pokojninska rento
Donos in tveganjesprejemam višje tveganje, vendar se želim izogniti visokim izgubam
Preferenceodločite prepuščam vašemu svetovalcu
Drugo mnenje     Obvezno preberite tudi Pomembne opombe!

Velik portfelj tik pred začetkom črpanja rente

Vaš položaj je neobičajen - ste eden redkih spraševalcev, ki ima fazo izgradnje premoženja že za sabo. Naložbe v vrednosti 54 mio vam omogočajo zelo udobno rento - dodatek k pokojnini in to tudi v primeru, da pustite 20 mio zlate rezerve povsem pri miru.

Najpomembnejša dejavnika za vas sta dva: inflacija in davki. Primarno morate torej poskrbeti, da ohranjate realno vrednost prihrankov in da jih čim bolj zaščitite pred grabežljivo roko države. Še tretji element, ki bi prišel v poštev, pa ga tu ne bom upošteval, ker ga niste omenili, je vaš morebitni namen, da en del premoženja ohranite za potomce oziroma prihodnje dediče.

Obveznice SOS2E so po spremembi dohodninskega zakona ZDoh-1D nekoliko privilegirane, če ste jih prejeli kot odškodnino za nacionalizirano premoženje (ali pa ste jih podedovali od prejemnika), saj se v kvoto za obdavčitev šteje le 50% njihovih obresti. Tudi sicer po moje ni razloga za njihovo prodajo. Zapadejo leta 2016 in trenutno prinašajo cca 5,6%, kar je zelo solidno.

Naravno mesto za 20 mio zlate rezerve je denarni sklad, saj je njegov glavni namen ohranjanje realne vrednosti. Rezerva vam je kadarkoli dostopna, razbremenjeni ste skrbi za sklepanje kratkoročnih vezav na banki in iskanja, kje imajo boljše obrestne mere. Na voljo vam jih je kar nekaj, na primer KD MM, ki nima vstopne in izstopne provizije ali PIA Euro Cash, ki ima 0,5% vstopne provizije, vendar pa nizko upravljavsko provizijo.

Obresti na bančne vloge so v letu 2006 do višine 300.000 tolarjev neobdavčene, v letu 2007 bodo neobdavčene do 150.000 tolarjev. Smiselno je, da to ugodnost v obeh letih izkoristite in del vrednostnih papirjev pretvorite v bančno vlogo že v letošnjem letu.

Cca 7% nominalna donosnost na zmanjšani portfelj (34 mio) vam bi omogočala izplačevanje želenih 150.000 SIT mesečno (in prilagajanje te rente inflaciji), že po 20% obdavčitvi.

Vaš neposredni cilj je torej v doglednem času pretvoriti 20 mio v likvidno obliko, ostalo pa prilagoditi ciljni strukturi, primerni za dolgoročno rento. Trenutno imate cca portfelja tretjino v slovenskih delnicah, kar je preveč. Skoraj polovica je v obveznicah, preostanek pa v glavnem v evropskih delnicah.

Ciljna struktura, ki bi vam omogočala želeno ob kar najmanjšem tveganju, in ob upoštevanju ločene rezerve v denarnem skladu, bi bila:

To še zdaleč ni edina možnost in ne pomeni, da vam svetujem, da na vsak način prodate obstoječe papirje - tudi obstoječa TRIGLAV STEBER GLOBAL in KD Galileo se lahko čisto dobro obneseta.

Seveda pa je potrebo strukturo skozi leta vzdrževati, glede na to od kod boste črpali sredstva za rento in jo prilagajati v primeru spremenene situacije.

PripravilSandi Kodrič 15.02.06
Ocene bralcev
še ni ocene, lahko ste prvi

Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

Če bi imeli uporabniško ime in bili z njim prijavljeni, bi tukaj lahko vnesli svoje mnenje.