Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 18:55
-1,15 %
35.752,46
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15.01
-1,75 %
1.474,28
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
Od pomladi 2006 do jeseni 2010 smo - sprva na strani Finančna točka, kasneje na Denarnisupermarket.com - uporabnikom nudili storitev Drugo mnenje. Storitev od jeseni 2010 ni več na voljo, še vedno pa je dostopen arhiv več kot 700 izdelanih Drugih mnenj, ki pokrivajo 5 let delovanja v zelo različnih tržnih razmerah. Zato smo prepričani, da lahko v njem najdete tudi kaj zase.

Drugo mnenje

 |  Izdelana mnenja  ·  Navodila  ·  Vzorčni portfelji

Ročnost:  

Tveganje:    

Najdenih:  2

"košarica Sonja"  (16.02.07)

SkladDelež
Infond Alfa, mešani podsklad35%
30%
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični15%
KD Balkan, delniški10%
KD MM, sklad denarnega trga - EUR10%

"s / med"  (15.02.07)

SkladDelež
KD MM, sklad denarnega trga - EUR20%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov30%
Infond BRIC, delniški podsklad20%
Delniški podsklad ALTA BALKAN10%
Delniški podsklad ALTA GOLD5%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL15%


Kaj so vzorčni portfelji - to so predlogi, izdelani za vse, ki predvsem želite nekako začeti - nimate že obstoječih naložb in posebnih želja ali odpora do posameznih naložbenih vrst in področij. Oblikovani so tako, da lahko ustrezajo velikemu številu situacij.

Kdo jih sestavlja - sestavljajo jih avtorji v Drugem mnenju na podlagi tipičnih situacij, ki jih srečajo pri izdelavi mnenj. Če nastopajo drugi avtorji, so posebej označeni.

Zakaj ravno ti skladi - kriterij je, kateri skladi so videti zlasti primerni za kombinacijo ročnosti, tveganja in posamezno naložbeno usmeritev po dosedanjih izkušnjah (ali po naložbeni politiki, če so še mladi). Občasno znova stehtamo stanje in po potrebi spremenimo vzorčne portfelje.

Pomembno! - tu ne gre za to, da bi bile predlagane kombinacije "edine prave". Variant, ki vam lahko ustrezajo, je mnogo. Veljajo enaka pomembna pojasnila kot že sicer za Drugo mnenje. Dejstvo pa je, da je med več sto skladi na trgu velika večina takih, ki so zaradi prevelike specializacije brez posebnega pomena za zaokrožen portfelj.

Kakšno tveganje?

Ko govorimo o tveganju, se predvsem zavedajte, da to ni drugo ime za dobiček. Visoko tveganje omogoča možnost visokega dobička (ni pa zagotovilo zanj). Hkrati odpira možnost visokih izgub. Grobo rečeno: če ne prenesete izgube 20% letno, potem je želja po dobičku 20% letno čisti hazard.

Osnovni in zelo pomemben kriterij tveganja je to, kdaj boste dovolj mirno spali. Ljudje smo glede tega različni in to morate oceniti sami.

Nekaj dodatnih dejavnikov, ki omogočajo VIŠJO stopnjo tveganja:

  • doba varčevanja je dolga;
  • za glavne potrebe vas in družine je poskrbljeno;
  • psihološko ste sposobni po potrebi prenesti tudi nekaj let izgub in takrat celo dodatno vlagati;
  • rezultat varčevanja pomeni predvsem izboljšanje življenjskega udobja, ni pa kritičnega pomena.

Nekaj situacij, ko je priporočljivo raje MANJ tveganosti:

  • doba varčevanja je kratka;
  • izguba bi bila problematična za vaš družinski proračun;
  • izgubo zelo močno psihološko občutite;
  • če ne dosežete ciljnega varčevalnega zneska, boste v težavah.