Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 20:33
-3,20 %
11.464,97
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
2,21 %
1.296,01
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Iskali ste objavo št. 23506... najdena v temi Premoženje cerkve!

Seznam forumov  >  Izdivjalnica  >  Premoženje cerkve!

Prostor za vročekrvne, odpuljene in zdolgočasene.

Iščem prvo neprebrano sporočilo v tej temi... najdeno na strani 1

Iskali ste objavo št. 23506... najdena na strani 1

Nova objava v tej temi  |  Nova tema v forumu
vseh objav v tej temi: 93   stran:  1 | 2 | 3 | 4 | > | zadnja
#23469  25.12.07 15:56  mta900odgovori / citiraj  |  shramba  

Enkrat je o tem tekla debata, pa sem ravno najdu tole...

"Katoliška cerkev razpolaga po ocenah tednika Der Spiegel s premoženjem zemljiške posesti in nepremičnin okoli 400 milijard nemških mark. Poleg tega še z okoli 80-100 milijard kapitala in naložb, torej akcije, vrednostni papirji (Focus, 30.12.1996).O premoženju zemljiške posesti in nepremičnin evangeličanske cerkve ne obstaja skupna ocena. Kapitalsko in naložbeno premoženje se verjetno giblje v podobnem obsegu kot katoliško, ker evangeličanska cerkev letno razpolaga s skoraj prav takšnimi "dohodki iz premoženja" - z obrestmi - kot katoliška: 2,3 milijarde mark (evangeličanska) nasproti 2,8 milijardam mark (katoliška) (Der Spiegel, 6.3.1995).

Podatki iz posameznih škofij in deželnih cerkva to oceno potrjujejo: finančni prihranki škofije Rottenburg so ocenjeni na milijardo, v nadškofiji Köln znašajo 1,5 milijarde. Evangeličanska deželna cerkev Rheinland razpolaga s preko 1,1 milijarde prihrankov (Publik-Forum, 17.1.1995).

V Nemčiji je največji nedržavni zemljški posestnik katoliška cerkev, drugi največji pa evangeličanska cerkev. Skupaj razpolagata s površino enako skupni velikosti Posarja, Bremna, Hamburga in Berlina.

Pripominjamo pa, da so posestna in premoženjska razmerja obeh cerkva skrajno nejasna. Mnogo se skriva v samostanih in ustanovah, ki so vselej lastni gospodarji. Samo naložbeno in posestniko premoženje katoliške Caritas je ocenjeno na 65 milijard (Suddeutsche Zeitung, 24.12.1994).

Obe cerkvi, kljub ogromnemu premoženju, ne plačujeta niti davka na darila, dedičino in premoženje niti davka na dohodke pravnih oseb.Tudi na področju množičnih občil obe cerkvi kopičita občutno moč. Po poročilu tednika Focus (1/98) imata skupaj 3 tiskovne agencije, 55 časopisov, 279 revij, 48 radijskih redakcij, 2 radijska oddajnika in 17 TV produkcijskih firm. Za to področje izdajajo letno 300 milijonov mark.

2. Tekoči prejemki

Obe cerkvi skupaj letno prejemata približno 17 milijard DEM cerkvenega davka, ki ga izterja država. Od tega dajeta cerkvi samo približno 5-8 odstotkov za javno socialne namene.

Razen tega dobita približno enak prispevek še kot državno podporo iz splošnih davčnih sredstev (glej razpredelnico). Država financira cerkveni verski pouk na državnih šolah, šolanje katoliških in evangeličanskih teologov in vojaško dušno pastirstvo (samo za zadnje 54 milijonov mark na leto).

Približno 17 milijard DEM letno -

državne subvencije za uradne cerkve

- Cerkveni verouk v javnih šolah 4,1 mrd. DM

- Izobraževanje duhovnikov in teologov, cerkvene visoke šole 1,1 mrd. DM

- Državni dodatki na osnovi pogodb (npr. dotacije) 1,4 mrd. DM

- Dušno pastirstvo v javnih ustanovah 130 mio. DM

- Spomeniško varstvo 270 mio. DM

- Javni radio za povsem cerkvene oddaje 300 mio. DM

- Davčne izgube zaradi neomejene olajšave cerkvenega davka 4,2 mrd. DM

- Subvencije od občin (ocenjeno) 5,5 mrd. DM

Skupaj 17 mrd. DM

Država, v tem primeru zvezne pokrajine, financirajo tudi plače skoraj vseh škofov in deželnih škofov pa tudi drugih duhovnikov in cerkvenih nadsvetnikov. Škof zasluži med 13.000 in 20.000 markami na mesec, pri prostem službenem stanovanju, službenem vozilu, šoferju in mnogih drugih ugodnostih. Samo svobodna država Bavarska plača vsako leto zgolj za cerkvene plače sedmih nadkofov in škofov, dvanajstih posvečenih škofov, 14 dostojanstvenikov, 60 kanonikov, 49 stolnih in generalnih vikarjev, vseh škofovskih sekretarjev in direktorjev ter vzgojiteljev v škofovskih duhovniških in mladeniških seminarjih - skupaj okoli 100 milijonov mark (Die Woche, 25.8.1995). Ustrezna plačila prejema tudi luteranska cerkev.

Obe cerkvi od vsake nemške zvezne pokrajine letno prejmeta milijonske zneske za cerkveno zemljiško posest, ki je bila odvzeta pred dvesto leti(!). Za ta plačila so se dogovorili v sporazumu s Hitlerjem leta 1933in jih niso spremenili. Kako je nastalo to bogastvo, se ob tem nihče ne vpraša.

Vsak župnik zasluži mesečno povprečno 8000 mark (primerjava Gerhard Rampp: Cerkev in denar - neločljiva siamska dvojčka, v: Tisti, ki vlečejo Božje niti). Tudi ta ima službeno stanovanje.

3. Položaj v Avstriji in Švici

V večini kantonov v Švici vse do Ženeve in Neuenburga cerkev in država nista ločeni. V Zürichu na primer kanton plača vse prejemke reformiranih župnikov (okoli 30 milijonov frankov letno) in pobira davke za cerkev. Celo gospodarska podjetja morajo plačevati cerkveni davek.

V Avstriji država daje cerkvi podatke državljanov, da lahko sama izterja davku ustrezne prispevke, 4,5 milijarde šilingov za katoliško cerkev. Razen tega sama avstrijska država plača okoli 3,5 milijarde šilingov letno za učne moči katolišim šolam.

Tudi avstrijska cerkev je neizmerno bogata. Samo škofija Graz-Seckau je po izjavi časopisa Der neue Grazer "super bogat koncern" z letnim prometom ocenjenim na pičlih 2,5 milijard šilingov. Škofija ima lasten tiskovni koncern "Styria" v vrednosti približno 5 milijard šlingov ter približno 60.000 hektarjev zemljiške in gozdne posesti. Cerkvena gozdna površina je glede na vso Avstrijo ocenjena na 100.000 hektarjev (Profil, 27.2.1995). Najstarejša dunajska privatna banka Schelhammer & Schattera (bilančna vsota 1994: 4,4 milijarde šilingov) je skoraj popolnoma v cerkveni posesti.

4. Vatikansko premoženje

Vatikan je leta 1929 po pogodbi z Mussolinijem od italijanske države prejel 91,7 milijonov USD kot odškodnino za razpustitev cerkvene države v letu 1870. (Papeži so pridobili cerkveno posest v zgodnjem srednjem veku na podlagi velikanske poneverbe listin). Teh 91,7 milijonov dolarjev se je od tedaj močno povečalo z obrestmi in obrestnimi obrestmi.

Revija Oggi je l. 1952 ocenila prihranke cerkvene države na vrednost 11,5 milijarde dolarjev - takrat drugo največje državno bogastvo - za tistim v ZDA. Velik del tega je, tako takrat Oggi, bil v zlatih palicah, ki so jih hranili v ZDA.

V osemdesetih letih je Vatikan vzbujal pozornost v časopisju, ker je bil s svojo lastno banko "Instituto delle Opere di Religione" (Intitut za religiozna dela) očitno vpleten v internacionalne posle pranja denarja in imel dobre zveze z mafijo.

Vatikan po Karlheinzu Deschnerju ("Abermals krähte der Hahn, 1979" - Ponovno je zapel petelin) v Italiji razpolaga s preko pol milijona hektarjev zemlje "in sicer v najrodovitnejih območjih. ... Samo v Angliji znaša katoliška klerikalna zemljiška posest skoraj 100.000 ha, ... v Franciji pol milijona, v Združenih državah nekaj nad 1.100.000 ha."

Vatikan razpolaga, prav tako po Deschnerju, s posestjo delnic "v francoski naftni družbi, argentinskih plinarnah in elektrarnah, bolivijskih rudnikih kositra, brazilskih tovarnah gumija, severnoameriških jeklarskih podjetjih..."

V Italiji naj bi bil Vatikan udeležen pri številnih električnih in telefonskih družbah ter lastnik dveh železniških linij in sedmih bank. Letalska družba Alitalia in avtomobilska firma Fiat sta "v dokajšnjem delu" v klerikalnih rokah.

V ZDA ima Vatikan "močan vpliv" na štiri velike jeklarske koncerne, na General Motors in številne druge firme. In njemu "z 51% udeležbe kapitala dejansko pripada največja svetovna privatna banka, Bank of America." (Karl-Heinz Deschner, OPUS DIABOLI, 1990)

V Nemčiji je vatikanski kapital in kapital katošlike hierarhije v naslednjih podjetjih: BASF, BMW, DEAG, Bayer, Linde, Siemens, Mannesmann in številnih drugih.

5. Kako je nastalo cerkveno bogastvo

V tretjem stoletju so škofi, ki so se v cerkvi polastili krmila, začeli zelo čudno razdeljevati cerkvene dohodke: četrtino so obdržali zase, četrtino je dobila duhovščina, četrtina je služila za vzdrževanje cerkvenih zgradb, četrtino pa so prejeli reveži. Mnogi škofi in duhovniki so se ukvarjali z živahnimi obrestnimi in oderuškimi posli ali pa so poneverjali denar. Patriarh Aleksandrije v Egiptu je trgoval z lastnim ladjevjem.

Konstantin je cerkev oprostil večine dajatev. Cerkvena drhal (ki so jo vodili mnogi "svetniki", na primer Sv. Martin) je v naslednjih stoletjih razdejala in izropala poganske templje in nekatoliške cerkve ter prevzela njihovo premoženje in zemljiko posest.

Številna duhovščina je imela tudi sužnje - tako je ostalo tudi v vsem srednjem veku.

Cerkve in samotani so dobivali cerkveno desetino, ki so jo po potrebi izterjali tudi z orožjem. Samostani so si pridobivali neskončno bogastvo z desetino, darili in dejavnim izposojanjem denarja. Mnogi menihi so tudi ponarejali posestne liste, da bi povečali samostansko posest. Cerkev je načrtno podpirala nepošten lov na dedičino. Papež Aleksander III. je npr. leta 1170 odredil, da naj ne bi bil veljaven noben testament, ki ne bi bil napisan v prisotnosti duhovnika. Za dediče postaviti lastne otroke je cerkev že v antiki označila kot moralno nizkotno.

Najbolje pridobitvene možnosti so imeli seveda papeži: proti pristojbinam so prodajali cerkvene položaje najboljšim ponudnikom, znižali križarski davek, prodajali odpustke in v renesansi je obstajala celo papeška javna hiša. Tudi škofi in duhovniki so ob vsaki priložnosti za katerokoli obredno dejanje prejemali plačilo. V 19. stoletju so se morale v Mehiki zadolžiti cele družine, da so lahko plačale pogreb.

Vsa lastnina krivovercev in čarovnic, ki so jim "dokazali krivdo", je bila zasežena in razdeljena med cerkvijo in državo. Družina je praviloma pristala na cesti, ker je zaradi terorja komaj kdo tvegal, da ji pomaga. Tudi potomce krivovercev s kasneje "dokazano krivdo" so na tak način lahko spravili na beraško palico. Bogati panski Judje ali potomci Judov (tudi ti so bili preganjani - sicer kot katoliški prehitek nacistične rasistične blodnje) so se lahko odkupili z visokimi denarnimi zneski, vendar pogosto samo za kratek čas. Premoženje preganjanih je bilo pravo "gorivo" za vedno nova preganjanja.

Mnogo zlata, ki so ga na okruten način odvzeli ameriškim Indijancem, je pristalo v z zlatom zasipanih španskih cerkvah.

Evangeličanska cerkev je sebe od vsega začetka naredila za državno cerkev in državni denar preusmerjala v svoje namene. Danes luteranska cerkev v Nemčiji po bogastvu in moči komajda zaostaja za katoliško."

No danes pa je papko govoril o revščini ter miru, oblečen pa je bil v 60000k eur vredno obleko.....

PS.Valute so stare, prev tako kot podatki,seveda so vse številke trenutno še velikokrat potencirane.* zadnji popravek: 25.12.07 15:56
#23470 (odg: #23469 mta900)  25.12.07 16:32  GreenBlueodgovori / citiraj  |  shramba  

A upaš prilepit na:

http://forumi.rkc.si/:)

Stavim na reakcije:

"iztrgano iz konteksta"

"saj drugi tud to delajo"

"če ne bi bilo Cerkve, bi Slovenci izumrli"

"če ne bi bilo Cerkve, bi še zmeraj komunisti vladali"

"rdečkar!"

"naši pa niso taki"

...

Imam prav osebno izkušnjo, ko smo s sodelavcem, zavednim katolikom, debatirali o zlorabah v Cerkvi (še eno izmed zahinavljenih področij), in je imel podobne razlage dogajanj.

* zadnji popravek: 25.12.07 16:32
#23471  25.12.07 16:36  _panterodgovori / citiraj  |  shramba  

Če bi cerkveno premoženje podelili svetu in ljudstvu, nebi bilo revščine in bi bil mir! Skoz govorijo o pohlepu ljudi, sami se v ogledalu ne vidijo? Prišel bo čas, ko jih bo "bog" kaznoval! Zakaj svet sploh podpira tovrstno socialno politiko, ko pa je več kakor očitno, da so kapitalisti...?
#23493  26.12.07 14:51  _janibaniodgovori / citiraj  |  shramba  

Ali se ta forum, namenjen finančnim temam, spreminja v političenga ?

Mislim, da takim temam tu ni mesta !
#23494 (odg: #23493 )  26.12.07 14:59  Perse1odgovori / citiraj  |  shramba  
[janibani]

Ali se ta forum, namenjen finančnim temam, spreminja v političenga ?

Mislim, da takim temam tu ni mesta !


Ha ha ha, Ti kar misli kar hočeš. Kaj se pa drugega pogovarjamo kot o financah cerkve :-))
#23495 (odg: #23493 )  26.12.07 15:06  matic7odgovori / citiraj  |  shramba  

V izdivjalnici naj bi se smelo pisati vse (v okvirih normale), sicer pa članek govori o premoženju.

Mislim vse, če adminom ne bo pasalo (oni ocenjujejo kaj je v okvirih normale) bodo temo zaklenili ali odstranili.

Konec koncev pa mta900 ni napisal nič spornega, kar bi lahko koga žalilo, res pa je da tovrstne teme vodijo v neskončnost in potem ko se tema iz dneva v dan pojavlja med najbolj komentiranimi, se andrejcc odloči da takšna tema res ne spada sem in jo zaklene:))

tako da naj te ne skrbi preveč.
#23501  26.12.07 16:31  _heraklesodgovori / citiraj  |  shramba  

Mogoče te cifre res zgledajo ogromne, sam če pomislš, da je kristjanov več kot milijardo, tega dnarja sploh ni velik. To je tko, kokr bi govoru kok ma Bush keša, pa bi navajal proračun ZDA!
#23503 (odg: #23493 )  26.12.07 16:46  _panterodgovori / citiraj  |  shramba  
[janibani]

Ali se ta forum, namenjen finančnim temam, spreminja v političenga ?

Mislim, da takim temam tu ni mesta !
Točno to, če bi cerkev skrbela samo za vero, se strinjam, da tu ni pravo mesto. Ampak dejansko stanje je, da se cerkev umešava v kapitalizem, pred kapitalskim dobičkom, pa bi morali biti vsi enaki in enakopravni, po drugi strani je to diskriminacija nas malih ljudi. Torej povej z čem se ne strinjaš? A s tem, da mi plačujemo kapitalski dobiček, cerkev pa ne? Ali bi radi še več? Vsem župnikom bi dal kramp pa lopato v roko, da bi zares naredil nekaj dobrega za človeštvo, ker ljudje od besed nemorajo preživeti. Vsekakor pa so finančni trgi podvrženi predvsem političnemu okolju in je eno z drugim močno povezano!

Sicer pa pravte, da nam bo bog pomagu. Povej kako? Bog ali cerkev samo vzema in nič ne daje (pa še to kar daje, gre iz proračuna RS). Pomagamo si lahko edino sami, torej smo mi tisti bogovi, ki pomagamo! Zakaj tudi mi potem nimamo neobdavčenga kapitalskega dobička, če smo bogovi? Take sekte kot je cerkev, bi moral udart po prstih in navadni ljudje, bi z namesto 20% davka, živeli z 10% davka. Kdo koga v tej zgodbi vleče za nos? Bom zdej eno zmolu, da mi bo vse napisano oproščeno ;)))
#23506 (odg: #23495 matic7)  26.12.07 17:00  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[matic7]

V izdivjalnici naj bi se smelo pisati vse (v okvirih normale), sicer pa članek govori o premoženju.Mislim vse, če adminom ne bo pasalo (oni ocenjujejo kaj je v okvirih normale) bodo temo zaklenili ali odstranili.Konec koncev pa mta900 ni napisal nič spornega, kar bi lahko koga žalilo, res pa je da tovrstne teme vodijo v neskončnost in potem ko se tema iz dneva v dan pojavlja med najbolj komentiranimi, se andrejcc odloči da takšna tema res ne spada sem in jo zaklene:))tako da naj te ne skrbi preveč.
--tocno tako. v izdivjalnici je lahko marsikaj. ko bo cerkvena tema spet vodila v politicna "obracunavanja" in na delitve nasi njihovi se bo zaprla :))
#23509  26.12.07 17:18  andreyodgovori / citiraj  |  shramba  

Če bi take podatke dobili za slovensko RKC, bi bilo verjetno tudi kar nekaj zanimivih številk vmes. Pa jih najbrž še nekaj časa ne bo...
#23511 (odg: #23509 andrey)  26.12.07 17:34  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--mislim, da bi se dalo marsikaj zbrskat. sam nekdo bi si moral vzet cas (ce si ga ze ni in je kje v kaksni knjiznici vse detajlno obdelano)

dokler ljudje veselo nosijo denar v cerkev ob vsaki masi, ob vsakem dogodku, ob vsaki cerkveni obnovi, kljub temu, da je jasno da cerkev ima vec kot dovolj bo tako. nekaterim pac ne bo nikoli prekloplo, da mogoce bi morala cerkev njim dajat in ne obratno. tisti ki pa mislijo da si bojo z denarjem kupili neke odpustke pa jim itak ni pomoci.

cerkev je in bo najvecji kapitalist sveta. to ve in izkorisca kot vsak drug kapitalist. razlika je "le" v tem, da si oni dovolijo na veliko pametovat in moralizirat o skromnosti, poniznosti in kaj se vem kaj. jasno je to spet v njihovem interesu, problem so ljudje, ki temu nasedajo. pa se bom tu ustavil, da ne bom predolg :)

aja preden me bo kaksen tako ali drugace etiketiral. imam vse zakramente, ki jih clovek lahko ima tam do 18 leta.
#23512 (odg: #23503 )  26.12.07 17:36  _janibaniodgovori / citiraj  |  shramba  

Katere kapitalske dobičke Cerkev ne plačuje ?
#23520 (odg: #23512 )  26.12.07 19:41  unsenodgovori / citiraj  |  shramba  
[janibani]

Katere kapitalske dobičke Cerkev ne plačuje ?
Razmisli.
#23528 (odg: #23520 unsen)  26.12.07 20:27  _janibaniodgovori / citiraj  |  shramba  

Razmišljam.

Ne vem katere takšne kapitalske naložbe ima, da bi bila oproščena davka.

A mi pomagaš prosim ?

Hvala.

#23536 (odg: #23512 )  26.12.07 21:24  pepelkaodgovori / citiraj  |  shramba  

Verjetno še nikoli nisi bil pri maši in daroval...
#23538 (odg: #23536 pepelka)  26.12.07 21:27  gasoodgovori / citiraj  |  shramba  

a je miloščina oz. podarjen denar nekomu kapitalski dobiček?
#23541 (odg: #23538 gaso)  26.12.07 21:40  pepelkaodgovori / citiraj  |  shramba  

Ne spada ravno pod kapitalske dobičke, ampak verjetno pod Zakon na dediščine in darila. Pravzaprav ne poznam obdavčitve cerkve, ampak mislim, da je imel te dobičke sogovornik na forumu v mislih.
#23544 (odg: #23541 pepelka)  26.12.07 23:00  _janibaniodgovori / citiraj  |  shramba  

Plačuje rdeči križ davke od darov ki jih dobiva ?

#23548  27.12.07 00:07  _panterodgovori / citiraj  |  shramba  

Kokim si ti pomagu, kokim rdeči križ? Bognedaj...

Duhovnike plačuje država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

Zemljo vam daje država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

obnavlja vam vse država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

dajejo denar za odškodnino, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

Šolo vam krije država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

bognedaj da bi Vatikan razkriv koliko zlata imajo!

A Bognedej sploh kaj koristnega lahko naredi?

bognedaj da začnem rjoveti ();()
#23557 (odg: #23548 )  27.12.07 07:44  _Billodgovori / citiraj  |  shramba  

Nimaš pojma. Za vse to, kar navajaš, da plačuje država, mora Cerkev plačati sama! Pa prav zanima me, o kakšni zemlji, ki jo Cerkvi daje država, govoriš.

Glede prvega posta v tej temi pa tole: tale članek je propaganda neke sekte, ki se ji reče Univerzalno življenje. Sklicujejo se na neke podatke, ki jih ni nihče šel preverjat.

Seveda je res, da ima Cerkev premoženje, vendar ga ima ogromno v stavbah, ki ji ne prinašajo dohodka ampak stroške. Cerkve in samostane je potrebno vzdrževati, duhovnikom plačevati zavarovanje, redovnikom ravno tako, skrbeti za karitativno in izobraževalno dejavnost, za misijone.

Prispevki vernikov v cerkvi so prostovoljni. Prav nič te ne briga, koliko je kdo dal in zakaj.

[panter]

Kokim si ti pomagu, kokim rdeči križ? Bognedaj...

Duhovnike plačuje država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

Zemljo vam daje država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

obnavlja vam vse država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

dajejo denar za odškodnino, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

Šolo vam krije država, bognedaj da bi vi krili malo stroške!

bognedaj da bi Vatikan razkriv koliko zlata imajo!

A Bognedej sploh kaj koristnega lahko naredi?

bognedaj da začnem rjoveti ();()
#23558 (odg: #23557 )  27.12.07 08:04  maj1125odgovori / citiraj  |  shramba  

to je tema, v katero se načeloma ne spuščam, ker se vedno razburim. kar se darov tiče, naj bodo obdavčeni na isti način, kot so obdavčeni pri vseh drugih zavodih. kar pa se kapitalskih dobičkov in dododkov iz premoženja in dejavnosti tiče, pa naj plačujejo enake davke kot vsi ostali!! sprašujem pa se, kaj za vraga delajo z našimi vojaki in policisti ali pa kaj vraga le-ti delajo, da potrebujejo versko oskrbo?! pomeni, da delajo ali doživljajo dogodke, ki so proti njihovi vesti! in zakaj hudiča moram jaz, ki nisem član nobene sekte, niti rimokatoliške, sofinancirati prispevke za njihove plače in zdravstveno zavarovanje?! zato, da lahko skrivajo duhovnike-pedofile?! in zakaj moram jaz sofinacirati vzdrževanje njihovih verskih objektov?! če so kulturni spomenik, potem morajo biti odprti, da lahko grem noter tudi izven časa za verske obrede.

ČISTI RAČUNI-DOLGA LJUBEZEN-PRI NIH JE PA DAJ IN NE SPRAŠUJ KAKO PORABIM!!
#23648 (odg: #23548 )  27.12.07 16:03  _janibaniodgovori / citiraj  |  shramba  

Blagor ubogim na duhu !
#23663 (odg: #23648 )  27.12.07 18:44  unsenodgovori / citiraj  |  shramba  
[janibani]

Blagor ubogim na duhu !
Dokaj pikra opazka glede na to, da ...

... lahko navaden človek povsem z mirno vestjo enako izjavi za institucijo RKC.
#23665 (odg: #23557 )  27.12.07 18:51  _panterodgovori / citiraj  |  shramba  
[Bill]

Prispevki vernikov v cerkvi so prostovoljni. Prav nič te ne briga, koliko je kdo dal in zakaj.
Res je. Zakaj pa državo briga kok morm jaz dat. Torej je za vse enako, al pa na križe.

Samo ena družina v okolišu spoštuje popolnoma krščansko vero in ta ni problematična in jo popolnoma podpiram tudi jaz. Problematični so vsi ostali kvazi krščani, ki jim delite odpustke, da lahko lažejo, kradejo... Seveda vi še nobenga niste vrgl ven (še pedofile ne) zaradi nespoštovanja pravil, zakaj bi ga, če vam vsak tedn prnese zlato jajce. Če bi malo več bral ali gledu TV, bi ti blo popolnoma jasno, kako pohlepna je cerkev, ker je veliko znanega, še več pa neznanega. Kdo si pa je izmislu satana, da lahko pridiga o dobrem in slabem, a cerkev? Konc koncev pa zakaj sploh berete na FT-ju, a vam je na RKC zmankal tematike, al pa je Mariborska škofija rekla, da vohunte za kapitalisti.

Aja administratorji so pozabl dodat tekoči račun, kjer lahko nakažete za vsako besedo en evro, seveda prostovolno, pa vam bo vse oproščeno :-)))
#23666 (odg: #23648 )  27.12.07 18:53  srconodgovori / citiraj  |  shramba  
[janibani]

Blagor ubogim na duhu !
Pa dajmo malo več, da postavimo stvari v kontekst (hehe):

3 »Blagor ubogim v duhu,

kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

4 Blagor žalostnim,

kajti potolaženi bodo.

5 Blagor krotkim,

kajti deželo bodo podedovali.

6 Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,

kajti nasičeni bodo.

7 Blagor usmiljenim,

kajti usmiljenje bodo dosegli.

8 Blagor čistim v srcu,

kajti Boga bodo gledali.

9 Blagor tistim, ki delajo za mir,

kajti imenovani bodo Božji sinovi.

10 Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,

kajti njihovo je nebeško kraljestvo.


Evangelij po Mateju
#23668 (odg: #23648 )  27.12.07 19:18  _panterodgovori / citiraj  |  shramba  
[janibani]

Blagor ubogim na duhu !
blagor tistim, ki imajo T2 s sporno vsebino...

A tebe niso učil, da z lastno glavo mislš.

Blagor tudi tebi, ko neveš kaj delaš. V tem trenutku ti zavidam :)

#23675 (odg: #23665 )  27.12.07 19:56  _janibaniodgovori / citiraj  |  shramba  

Si se ti kdaj pogledal v ogledalo ?

Počisti najprej pred svojim pragom !

Si čutiš poklicanega da sodiš druge ?
#23676 (odg: #23665 )  27.12.07 19:59  _janibaniodgovori / citiraj  |  shramba  

""Konc koncev pa zakaj sploh berete na FT-ju""

Zato, da preberem kaj koristnega glede financ, ne želim pa brati političnih pamfletov!
#23704  27.12.07 23:52  _panterodgovori / citiraj  |  shramba  

Potem preprosto preskoči tematiko :)

Se opravičujem za zmedo, sedaj sem spoznal duha. Ni važno, ali biti belc, črnc, musliman, kitajc, čeh, slovenc ali pa bosanc. Važno je biti dober.

Z vsem spoštovanjem, tudi vi ste dobri /finančniki/politiki... in učili se bomo tudi od vas.

Se opravičujem za zmedo,

a kdo kupi vatikanske kovance ;))), mmmmmm ;)
#23707 (odg: #23469 mta900)  28.12.07 00:15  _panterodgovori / citiraj  |  shramba  
[mta900]

Enkrat je o tem tekla debata, pa sem ravno najdu tole...
Nevem zakaj potem razpravljamo o kitajskem, o slovenskem, o skladih, o delnicah...,če nesmemo razpravlat o cerkvi. Itak pa je politika tista, ki dirigira trg. Namesto da bi kakšno dobro informacijo dal, kje je dobro češnje zobat, vas moti tematika. Nikoli ne obupaj v človeka. Povejte kej pametnga, da bomo začel prej molt.

panter :)

Zato je tekla samo enkrat debata...
Nova objava v tej temi  |  Nova tema v forumu
vseh objav v tej temi: 93   stran:  1 | 2 | 3 | 4 | > | zadnja

Seznam forumov  >  Izdivjalnica  >  Premoženje cerkve!

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>