Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 22:57
0,96 %
11.627,63
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,45 %
1.326,13
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Iskali ste objavo št. 58164... najdena v temi Krovni skladi - stroški prehodov

Seznam forumov  >  Skladi  >  Krovni skladi - stroški prehodov

Vzajemni skladi, investicijske družbe, ETF... - osnove in razglabljanja o posameznih konkretnih primerih

Iščem prvo neprebrano sporočilo v tej temi... najdeno na strani 1

Iskali ste objavo št. 58164... najdena na strani 1

Nova objava v tej temi  |  Nova tema v forumu
vseh objav v tej temi: 30
#55262  03.03.09 09:44  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

Na tem mestu bom objavljal novo ustanovljene krovne sklade (z datumom začetka veljavnosti pravil); navedbo podskladov, ki so/niso vključeni v krovni skladi; stroške prehodov po posameznem krovnem skladu (podatki so iz novih prospektov, spletnih strani DZUjev ali posredovani s strani DZU).

S 1.1.2009 začnejo veljati pravila krovnih skladov DZUjev


 • KD Skladi - KD Krovni sklad, vključeni VSI obstoječi vzajemni skladi

  Stroški: DZU pri prehodih med podskladi krovnega sklada NE zaračunava vstopnih ali izstopnih stroškov.

  Izjema velja za podsklade, pri katerih pravila upravljanja določajo, da DZU ne zaračunava vstopnih stroškov. V tem primeru je ob prehodu iz takšnega podsklada v drug podsklad, pri katerem v skladu z določbami pravil upravljanja zaračunava vstopne stroške, za prenesene enote premoženja, za katere vstopni stroški še nikoli niso bili plačani, DZU upravičena tudi do vstopnih stroškov, in sicer v enaki višini kot za enkratna vplačila v podsklad, v katerega se prenašajo sredstva.

 • NLB Skladi - Krovni sklad NLB Skladi; v krovni sklad NI vključen vzajemni skladi NLB Skladi Globalni (D)

  Stroški: DZU zaračuna polovične vstopne stroške in ne zaračuna izstopnih stroškov.

  Povezava na matično stran v zvezi s stroški

 • Krekova družba - Krekov krovni sklad, vključeni VSI obstoječi vzajemni skladi

  Stroški: Pri prehodu med vsemi podskladi nastanejo dodatni izstopni stroški v višini največ 0,50% od vrednosti investicijskega kupona, razen pri prehodu iz drugih podskladov v Krekov sklad Sidro Obvezniški, kjer teh dodatnih izstopnih stroškov ni.

  Vsak vlagatelj je upravičen do oprostitve plačila dodatnih izstopnih stroškov pri prehodu 1x v koledarskem letu.

  Izjema: Pri prvem prehodu iz drugih podskladov v Krekov Sidro Obvezniški se zaračunajo dodatni vstopni stroški v višini največ 0,50% od vrednosti investicijskega kupona.

  Pri prvem prehodu iz Krekovega Sidro Obvezniški v druge podsklade nastanejo dodatni vstopni stroški v višini največ 1,55% od vrednosti investicijskega kupona.

  Povezava na matično stran v zvezi s stroški

 • Publikum PDU - Krovni sklad Publikum, vključeni VSI obstoječi vzajemni skladi

  Stroški: Ob prenosu sredstev med podskladi krovnega sklada Publikum vlagatelj ne bo plačal NOBENIH stroškov v zvezi s prenosom sredstev. Število brezplačnih prenosov NI omejeno.

  Izjema: Pri prehodu iz obvezniškega podsklada Publikum Bond v katerikoli drug podsklad vlagatelj plača stroške vstopa v podsklad, v katerega prehaja.

 • Primorski skladi - Krovni sklad PSP, vključeni VSI obstoječi vzajemni skladi

  Stroški: V primeru prehoda med podskladi znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena DZU, 0,50% od vrednosti investicijskega kupona, ob pogoju prehoda med podskladi 1x letno.

  Pri večkratnih prehodih se stroški prehoda zaračunavajo pod pogoji, ki veljajo za izplačila in enkratna vplačila investicijskih kuponov.


S 4.1.2009 začnejo veljati pravila krovnega sklada DZU:


 • ALPEN Invest - Krovni sklad NFD, vključeni VSI obstoječi vzajemni skladi

  Stroški: Za prvih 5 prehodov med podskladi NE zaračuna stroškov prehoda. Za 6i in vsak naslednji prehod v koledarskem letu med podskladi zaračuna vstopne stroške v višini 1% od vrednosti investicijskega kupona.

  Izjema: pri prehodu iz podsklada NFD Obvezniški v druge podsklade DZU zaračuna 1% vstopnih stroškov vlagateljem, ki bodo zahtevali prenos sredstev prej kot v 6ih mesecih od vplačila sredstev v NFD Obvezniški.S 14.1.2009 začnejo veljati pravila krovnega sklada DZU

S 3.3.2009 začnejo veljati pravila krovnega sklada DZU


 • Triglav Skladi - Krovni sklad Triglav vzajemni skladi, vključeni VSI obstoječi vzajemni skladi

  Stroški: Stroški prehodov iz enega podsklada v drug podsklad krovnega sklada znašajo 0,50% od vrednosti prenašanih sredstev.

  Izjema: Stroški prehoda za za tisti del sredstev, ki so bila prvotno vložena v Triglav Obvezniški znašajo 2,00% od vrednosti prenašanih sredstev. Za sredstva, ki so bila v Triglav Obvezniški prenesena iz drugih podskladov krovnega sklada Triglav vzajemni skladi, znaša provizija ob prehodu na drug podsklad 0,50%.

  Povezava na matično stran v zvezi s stroški


Z 11.3.2009 začnejo veljati pravila krovnega sklada DZU


 • Ilirika DZU - Ilirika krovni sklad, vključeni VSI obstoječi vzajemni skladi

  Stroški: V primeru prehoda vlagatelja med podskladi istega krovnega sklada znašajo vstopni stroški največ 1% vrednosti investicijskega kupona.


S 13.3.2009 začnejo veljati pravila krovnega sklada DZU

Prehodi

Imetnik investicijskega kupona lahko prehaja med podskladi istega krovnega sklada. Za prehod mora podati naročilo za prenos sredstev med podskladi na zahtevi za izplačilo. Prenos sredstev med podskladi se šteje kot izplačilo investicijskega kupona enega podsklada in hkratno vplačilo investicijskega kupona drugega podsklada brez vmesnega izplačila odkupne vrednosti investicijskega kupona.

Pred vplačilom v nov podsklad je, v odvisnosti od DZUja, ponekod potrebno pristopiti k posameznemu podskladu. Preverite postopek pri posamezni DZU.

Odlog davčne obveznosti v okviru prehajanja med podskladi istega krovnega sklada

V skladu z zakonom se lahko pri zamenjavi investicijski kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem skladu, ugotavljanje davčne obveznosti odloži, razen v delu, v katerem se investicijski kupon unovči za poravnavo stroškov prehoda med podskladi. Ob tem družba za upravljanje zagotovi ustrezen način sledljivosti prehodov med podskladi.

POZOR: Za sklade tujih DZU, ki tržijo podsklade svojih krovnih skladov v Sloveniji in niso zagotovile zahtevane evidence prehodov med podskladi istega krovnega sklada odložitev davčne obveznosti NE velja.

Ko bo katera izmed tujih DZU zagotovila zahtevano evidenco bomo na teh straneh o tem poročali.

Seznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti na strani DURS

* zadnji popravek: 03.03.09 09:44
#56253 (odg: #55262 andrejcc)  14.01.09 13:08  lsepecodgovori / citiraj  |  shramba  

"Pred vplačilom v nov sklad je potrebno pristopiti k posameznemu podskladu."

Ali mogoče kdo ve, če to velja za vse DZU-je?
#56258 (odg: #56253 lsepec)  14.01.09 13:32  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--naceloma ne mores prestopiti k skladu h kateremu se nisi pristopil.

za kaj vec (na primer, da bi ob najavi prehoda v drugi sklad se to smatralo tudi kot avtomatski pristop) pa so pravi naslov DZU
#56260 (odg: #56253 lsepec)  14.01.09 13:47  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[lsepec]

"Pred vplačilom v nov sklad je potrebno pristopiti k posameznemu podskladu."Ali mogoče kdo ve, če to velja za vse DZU-je?
To je stvar postopkov posamezne DZU. Nesporno se da postati imetnik kuponov brez podpisa pristopne izjave, npr. pri nakupu PBGS na borzi.

Obrazec zahtevka za prestop bi lahko bil implicitna pristopna izjava k drugemu podskladu.
#56261 (odg: #56258 andrejcc)  14.01.09 14:01  optodgovori / citiraj  |  shramba  

Mislim, da ima Probanka lepo to napisano:

"Vlagatelj bo lahko z eno pristopno izjavo pristopil k vsem podskladom Krovnega sklada Probanka.

Seveda obstoječe pristopne izjave in s tem investicijski računi vlagateljev dosedanjih vzajemnih skladov ostajajo veljavni tudi v ekvivalentnih podskladih. Le v primeru, da vlagatelj želi vplačati ali pa prenesti sredstva v podsklad, h kateremu še ni pristopil v času vzajemnega sklada, podpiše novo pristopno izjavo za krovni sklad."

#56263 (odg: #56261 opt)  14.01.09 14:10  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[opt]

Mislim, da ima Probanka lepo to napisano:"Vlagatelj bo lahko z eno pristopno izjavo pristopil k vsem podskladom Krovnega sklada Probanka.
--to je po moje tudi najbolj smiselno. se pa za kaj takega niso odlocile vse DZU

#56273 (odg: #55262 andrejcc)  14.01.09 15:10  kolegaodgovori / citiraj  |  shramba  

Infond ne misli nic?
#56323  14.01.09 18:12  suzi1odgovori / citiraj  |  shramba  

Kako pa je z uveljavljanjem izgub pri prehodih med podskladi? Npr. da sredstva iz določenega podsklada sedaj z izgubo prenesem v drugi podsklad, v katerem pa npr. čez nekaj časa ustvarim dobiček in potem točke prodam. Se mi izguba upošteva pri ugotavljanju ustvarjenega dobička?
#56333 (odg: #56323 suzi1)  14.01.09 20:28  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[suzi1]

Kako pa je z uveljavljanjem izgub pri prehodih med podskladi? Npr. da sredstva iz določenega podsklada sedaj z izgubo prenesem v drugi podsklad, v katerem pa npr. čez nekaj časa ustvarim dobiček in potem točke prodam. Se mi izguba upošteva pri ugotavljanju ustvarjenega dobička?
dobicek je razlika med tocko, ko zapuscas okvir krovnega sklada in tisto, ko si vanj vstopil. tako vrednostno kot casovno.

kaj si pocel vmes (skozi katere podsklade se sprehajal in kaj je bilo pri tem), NE steje ne v plus ne v minus. enostavno tega ni.

(to seveda velja za tiste krovne sklade, kjer obstaja posebna davcna obravnava, ker ni pri vseh.)

#56334 (odg: #56333 crt)  14.01.09 20:36  KlemenK (admin) odgovori / citiraj  |  shramba  
[crt]

(to seveda velja za tiste krovne sklade, kjer obstaja posebna davcna obravnava, ker ni pri vseh.)
Opa, kaj je s tem mišljeno, da takšna davčna obravnava ne velja pri vseh krovnih skladih?
#56336 (odg: #56334 KlemenK)  14.01.09 20:40  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[Mojster]

Opa, kaj je s tem mišljeno, da takšna davčna obravnava ne velja pri vseh krovnih skladih?
klik na link "krovni skladi" na naslovki

#56338 (odg: #56336 crt)  14.01.09 20:43  KlemenK (admin) odgovori / citiraj  |  shramba  
[crt]

klik na link "krovni skladi" na naslovki
Hvala!
#56340 (odg: #56333 crt)  14.01.09 20:55  MSTANK1odgovori / citiraj  |  shramba  
[crt]

kaj si pocel vmes (skozi katere podsklade se sprehajal in kaj je bilo pri tem), NE steje ne v plus ne v minus. enostavno tega ni.
V bistvu neki vseeno je :) To je tisto kar je pomembno vlagatelju: davčno neprijavljivi dobiček / izguba.

Kva misliš?-Kok folka bo zdej pobrisal v bolj varne sklade, ko bodo ugotovili, da sedaj s prehodom ne ustvarijo nobene (davčno prijavljive) otipljive izgube :)

* zadnji popravek: 14.01.09 20:55
#56341 (odg: #56340 MSTANK1)  14.01.09 20:56  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

odgovor je v kontekstu tega, kar je clovek vprasal. je pa po moje zelo aktualno to, kar pravis glede pobega in tolko bolj aktualno za obe domaci dzu, ki imata money market sklade.
#56342 (odg: #56341 crt)  14.01.09 21:00  MSTANK1odgovori / citiraj  |  shramba  

Če smem ugibat? Bi se znal ta prebeg zgoditi ravno v najbolj neugodnem času :)
#56353 (odg: #56342 MSTANK1)  15.01.09 07:38  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[MSTANK1]

Če smem ugibat? Bi se znal ta prebeg zgoditi ravno v najbolj neugodnem času :)
--statistika pravi, da bo tocno takrat
#58164 (odg: #56353 andrejcc)  11.02.09 10:06  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--nimam se dokumentov, da bi navedel stroske. vseeno pa da osvezim malo temo. poleg triglava, ki starta 3.3 je krovni najavil tudi infond - starta 13.3

pa se povezava na brosuro o krovnem skladu KD
#58245 (odg: #58164 andrejcc)  12.02.09 09:00  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--posodobljeni podatki na vrhu teme. dodana informacija glede stroskov za infond, ne pa za triglav (ni se objavil dokumentov)
#58247 (odg: #58245 andrejcc)  12.02.09 09:13  _Gregiodgovori / citiraj  |  shramba  

Lep pozdrav... pa mi zna kdo razložiti, kako je s FIFO metodo v krovnih skladih?Da dam primer... Pred 6 leti sem vplačal 100 denarnih enot v (sedaj) podsklad A. Prejšni teden sem vplačal 100 de v podsklad B.

1. primer... prodam vse v podskladu B... se za FIFO šteje vplačilo v B ali A?

2. primer... včeraj sem prestopil iz B v A... danes prodam za 100 de A... Sem za FIFO smatra vplačilo v A ali v B???
#58249 (odg: #58247 )  12.02.09 09:41  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--ko si enkrat v krovnem vse prehode belezi DZU in ko bos enkrat denar ven pobral (gotovo letos sledi ponovno spremenjen popisni list :)) domnevam bos DURS javil npr v krovni sklad sem vplacal 100 enot in cez 9 let pobral ven vse v obliki 130 enot. davcna ti bo na 30 enot dobicka odmerila 20% oz 15% v odvisnosti od tega koliko casa je bil posamezen vlozek v krovnem skladu.

* zadnji popravek: 12.02.09 09:41
#58840 (odg: #58249 andrejcc)  23.02.09 16:07  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--na podlagi evidence, ki jo vodi DURS je na poti tudi Ilirikin krovni sklad, ki naj bi zaživel 11.3.
#58918 (odg: #58840 andrejcc)  03.03.09 09:44  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--posodobljena zgornja tabela s podatki za iliriko.* zadnji popravek: 03.03.09 09:44
#59295 (odg: #58918 andrejcc)  03.03.09 09:46  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--dodani podatki o stroskih za krovni sklad triglav

zaenkrat njihovega krovnega sklada NI na spisku DURS s katerim se zagotavlja odlog plačila davka. ko dobim več informacij v zvezi s tem javim
#59332 (odg: #58249 andrejcc)  03.03.09 18:22  _Gregiodgovori / citiraj  |  shramba  
[andrejcc]

--ko si enkrat v krovnem vse prehode belezi DZU in ko bos enkrat denar ven pobral (gotovo letos sledi ponovno spremenjen popisni list :)) domnevam bos DURS javil npr v krovni sklad sem vplacal 100 enot in cez 9 let pobral ven vse v obliki 130 enot. davcna ti bo na 30 enot dobicka odmerila 20% oz 15% v odvisnosti od tega koliko casa je bil posamezen vlozek v krovnem skladu.
Hmmmm, sprašujem glede poprejšnih vplačil v različne sklade sedaj istega podsklada... Zadeva zna biti rahlo zmešana?!

* zadnji popravek: 03.03.09 18:22
#59335 (odg: #59332 )  03.03.09 19:02  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  

--to vse naj bi zdaj spremljale in belezile DZU. tako da se posameznik s tem ne bo posebej mucil
#59379 (odg: #59295 andrejcc)  04.03.09 13:32  andrejcc (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[andrejcc]

--dodani podatki o stroskih za krovni sklad triglav

zaenkrat njihovega krovnega sklada NI na spisku DURS s katerim se zagotavlja odlog plačila davka. ko dobim več informacij v zvezi s tem javim
--tudi Triglav se je pojavil na spisku DURS
#65083  03.06.09 13:07  razlog001odgovori / citiraj  |  shramba  

Kaj je z Raiffeisen in krovnim skladom?
#65085 (odg: #65083 razlog001)  03.06.09 13:24  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[razlog001]

Kaj je z Raiffeisen in krovnim skladom?
Skladi Raiffeisen Capital Management so samostojni vzajemni skladi, registrirani v Avstriji in niso podskladi nekega krovnega sklada. Avstrijska zakonodaja, mimogrede, sploh ne omogoča krovnega sklada.
#65089 (odg: #65085 sandi)  03.06.09 13:38  MSTANK1odgovori / citiraj  |  shramba  

Potem je mogoče zanimivo vprašanje kako je kaj tam z obdavčitvijo verskih skupnosti :) pardon vlagateljev?
#65091 (odg: #65089 MSTANK1)  03.06.09 13:53  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj  |  shramba  
[MSTANK1]

Potem je mogoče zanimivo vprašanje kako je kaj tam z obdavčitvijo verskih skupnosti :) pardon vlagateljev?
Nekaj o tem piše tukaj: Avstrijska davčna zgodba
Nova objava v tej temi  |  Nova tema v forumu
vseh objav v tej temi: 30

Seznam forumov  >  Skladi  >  Krovni skladi - stroški prehodov

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

 • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
 • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

 • Večinoma v delnicah.
 • Večinoma v obveznicah.
 • Večinoma v denarju.
 • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>