Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 14:56
4,93 %
10.126,15
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 12:55
1,81 %
1.270,18
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Iskali ste objavo št. 83352... najdena v temi Hip-hop lekarne

Seznam forumov  >  Periskop  RSS    >  Hip-hop lekarne

Blog - Sandi Kodrič

Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
Hip-hop lekarne
Rubrika: zdravstvo
<  |  >  |  seznam
 12.04.10 09:25  sandi (admin) (DS) shramba  

Pred nekaj leti se je Lekarniška zbor­nica na ves glas uprla načr­to­va­nim spre­mem­bam zakona, ki bi omo­go­čile pro­dajo neka­te­rih zdra­vil brez recepta tudi v dru­gih pro­da­jal­nah. Glavni argu­ment lekar­nar­jev takrat je bil, da lekarne niso trgo­vine in far­ma­cevti ne trgovci, pač pa stro­kov­njaki, ki zdra­vila IZDAJAJO in ne pro­da­jajo. Lekarne so takrat zatr­je­vale, da nika­kor ne gre za banalno pri­za­de­va­nje za ohra­ni­tev mono­pola pri pomo­žnih zdra­vi­lih, pre­hran­skih dopol­ni­lih, vitaminih…

Mine par let, pa je zgodba dru­gačna. Lekarnarji uva­jajo trgo­vske kar­tice zve­stobe in se na semi­nar­jih izo­bra­žu­jejo o mar­ke­tin­ških pri­sto­pih in "spe­ci­fi­kah trže­nja pro­i­zvo­dov brez recepta".

Dne 21. aprila se bodo na semi­narju z naslo­vom Uspešen mar­ke­ting mix pro­daje pro­i­zvo­dov v lekar­nah v stavbi Gospodarske zbor­nice Slovenije učili nasle­dnjih veščin (nava­jam dobe­se­dno iz reklame za seminar): • o tem, kaj naj­bolj vpliva na naku­pne odlo­či­tve potro­šni­kov, ko izbi­rajo zdra­vila brez recepta

 • kaj vse vklju­čiti v mar­ke­tin­ško stra­te­gijo pro­i­zvoda (raz­po­lo­žlji­vost, vidnost, priporočila…)

 • kako maksi­mi­zi­rati učinke pro­daj­nih aktivnosti

 • kako do opti­malne pro­dajne imple­men­ta­cije (kla­si­fi­ka­cija, vidnost, dogo­vor z lekar­nami, stimulacije…)

 • kaj upo­šte­vati, ko pri­pra­vljate komu­ni­ka­cij­ske akcije za zdra­vila brez recepta, pre­hran­ska dopolnila…

 • kako se boljši ločijo od slab­ših "igral­cev" na trguSkratka, ko se nasle­dnjič odpra­vite v lekarno, boste lahko nale­teli na vrhun­sko izo­bra­že­nega tržnika ali pa na kakega "slab­šega igralca na trgu."

Glasovanje na FP: Kaj menite o komercializaciji lekarn

* zadnji popravek: 12.04.10 09:25


Komentarji uporabnikov
Replika? Pripomba? Še kaj manjka?  (vseh: 12; zadnji: 09.01.12 10:16)  · 
Kot neprijavljen uporabnik - gost - ne morete vpisovati komentarjev.

 12.04.10 10:50  urkostarodgovori / citiraj

Kar se prehranskih dopolnil tiče (v mislih imam konkretno beljakovinske in druge dodatke, ki pomagajo pri povečevanju mišične mase) sem že parkrat zasledil, da se poskuša kar vse strpati v en koš. Daleč od tega, da bi bili vsi dodatki potencialno lahko nevarni. Naj se reče bobu bob (steroidi so potencialno nevarni!), ne pa da se poskuša kar vse počez diskreditirati prodajo dodatkov. S ciljem, seveda, da bo nekdo 'zaščitil' kupce, uvedel svoj (farmacevtski) nadzor in sam prodajal dodatke po zasoljenih cenah.
 12.04.10 11:41  MSTANK1odgovori / citiraj
Naj se reče bobu bob (steroidi so potencialno nevarni!)
Kukr za koga :) - tud silikoni niso, če jih ne ješ...
, ne pa da se poskuša kar vse počez diskreditirati prodajo dodatkov. S ciljem, seveda, da bo nekdo 'zaščitil' kupce, uvedel svoj (farmacevtski) nadzor in sam prodajal dodatke po zasoljenih cenah.
Kva zdej kupuješ? al prodajaš :)
 12.04.10 12:25  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj

Nekaj lekarnarskih argumentov iz leta 2005:

Lekarnarji ostro proti

Lekarnarji proti prodaji zdravil brez recepta izven lekarn
 12.04.10 13:26  cinkodgovori / citiraj

sandi sej lekarniška zbornica ima še zmeraj podobna stališča, ampak jih je Jaklič s svojim zaledjem čisto povozil. po moje bi bilo fajn da se kateri novinar malo spravil v relacije v lj lekarnah in kam Jakličeva strategija pelje (definitivni privatizacija kot končni cilj...)
 12.04.10 18:51  skeptikodgovori / citiraj

Da ne filozofiram preveč: velika polica mojega skladišča je namenjena "industriji za zdravje". In mi je potem vseeno ali to prodajajo, idajajo, preodkazujejo ali pa kaj drugega. Važno je, da se čim ve tega proda.

Šalo na stran: zdravje je silno velik in donosen posel. Jasno je, da morajo biti "zdravila" pod nadzorom. Za vse ostalo pa ... ... ...
 05.11.10 13:56  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj
[urkostar]

Kar se prehranskih dopolnil tiče (v mislih imam konkretno beljakovinske in druge dodatke, ki pomagajo pri povečevanju mišične mase) sem že parkrat zasledil, da se poskuša kar vse strpati v en koš.
Prehranska dopolnila v lekarnah so si zdaj prislužila cel 46. Marketinški fokus pod naslovom: Uspešna praksa trženja OTC, prehranskih dopolnil (vir)

Lekarnarji se bodo tokrat med drugim izobraževali o naslednjem:

Boštjan Košak: Uspešno maketinško lansiranje novih proizvodov

Domen Ščukovt (Farmicom): Izzivi gradnje trga prehranskih dopolnil mass market- primer in izkušnje JA!

Alenka Bućan (Ipsos) in Iva Mikić (Ipsos Puls): Kako pozicionirati blagovno znamko analgetika na slovenskem trgu - primer

Mateja Župevc (GSK): Načini vključevanja strokovne javnosti in uporabnikov za uspešno lansiranje novosti - izkušnje znamke Dianatal

Tone Strnad (Medis): Kako smo (p)ostali eden marketinško najaktivnejših igralcev na trgu - osebne izkušnje
 21.03.11 11:50  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj

Delo: Preigrana konkurenca

Če so se police v ljubljanskih lekarnah še pred časom šibile pod težo najrazličnejših izdelkov številnih dobaviteljev, je zdaj ponudba na njih veliko manj raznovrstna. Na policah, v izložbah in vitrinah so razpostavljeni le še izdelki nekaterih dobaviteljev in farmacevtskih hiš. Prejšnji teden smo v javni lekarni zaman pogledovali za pikovitom. Lekarnarka nam ga je izročila, vendar šele potem, ko ga je izvlekla iz zadnjega kotička predala. Ko smo povprašali za daleron, je poizvedela, ali mislimo takega, kot je lekadol, nato pa nas seznanila, da je učinkovina ista, le da prvega izdeluje Krka, drugega pa Lek. Namesto da bi nam pojasnila podrobnosti, nas je poskušala prijazno preusmeriti pri odločitvi.
Dobro obveščeni pravijo, da je agresivno tržno ravnanje odgovornih v Lekarni, ki jih vodi želja po čim večjem donosu, prestopilo vse meje. Po njihovih informacijah iz javne lekarne izgine vsak, ki noče sprejeti izsiljevalskih pogojev tamkajšnjega vodstva. Lekarna se je spremenila v trgovino. Plačuje se pojavljanje na policah, v vitrinah, tu so stroški trženja v katalogu ugodnosti, tisti, ki nastanejo ob ponudbi brošur itd. Če prodaja presega dogovorjeno količino, si v Lekarni obetajo dodatno nagrado.
Zaposleni v lekarnah naj bi bili pod vse večjim pritiskom. Njihovo učinkovitost in pravilno ravnanje oziroma ponujanje izdelkov vodstvo menda preverja tudi s skritimi kupci. Nič dobrega se jim ne piše, če jim najprej ne ponudijo izdelkov lastne blagovne znamke.
 21.03.11 16:32  matejosodgovori / citiraj

To drži. Imam kontakte neposredno iz LL. Imam to skrivanje tudi posneto na mobitel. Potrošnike in paciente nategujejo po navodilih Jakliča. Primer, na voljo imajo 2 pakiranji istega izdelka, pri čemer pa večje in na enoto izdelka za stranko cenejše pakiranje skrivajo v predalih pod pultom. Potrošniki naj zahtevajo izdelke iz predalov. Primer je npr Persen.

Izdelki LL pod trgovsko znamko pa so svojega vredni. Lahko mahajo s papirji, da so ustrezni, a obstaja par posameznikov, ki ima dostop do validirane opreme s katero testira nekaj teh izdelkov.
 22.03.11 12:09  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj
[matejos]

To drži. Imam kontakte neposredno iz LL. Imam to skrivanje tudi posneto na mobitel. Potrošnike in paciente nategujejo po navodilih Jakliča. Primer, na voljo imajo 2 pakiranji istega izdelka, pri čemer pa večje in na enoto izdelka za stranko cenejše pakiranje skrivajo v predalih pod pultom. Potrošniki naj zahtevajo izdelke iz predalov. Primer je npr Persen.Izdelki LL pod trgovsko znamko pa so svojega vredni. Lahko mahajo s papirji, da so ustrezni, a obstaja par posameznikov, ki ima dostop do validirane opreme s katero testira nekaj teh izdelkov.
Jaz imam konkretno izkušnjo z enim izdelkom, ki je bil doslej ves čas na istem mestu v vitrini. Zdaj pa ga tam več ni, in (sicer prijazno) osebje ga ni našlo. OK, res so izložbe v tej poslovalnici obsežne, in verjetno je težko držati v glavi, kje je kaj, ampak dobil sem vtis, da jim je nekdo od zunaj prišel prerazporedit artikle na policah po bogvekakšnih kriterijih.
 22.03.11 20:14  skeptikodgovori / citiraj

Če lahko še malo pojasni svojo izjavo:

... .... ... naj deluje trg in pove kako in kaj. Če govorimo o krošnjarjih: nikoli nisem imel občutka, da imajo taki trgovci neko posebno dolgoročno vizijo o širitvi posla. Bolj se ukvarjajo s svojim lastnim dvoriščem ... ... ... Sicer pa LL kljub vsem političnim botrom, zgodovinskim lokacijam, ki so komparativna prednost in denar sama za sebe in genijalnosti vodje ne obvladuje niti Ljubljane.

Očitno je segment farmacije finančno tako močan, da se celo pri nas ne da ustvariti nekih monopolov, da ne rečem nacionalnega interesa.
 04.01.12 09:11  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj

Dnevnik: Lekarne nosijo večjo odgovornost kot črpalke

...Pri odklonih, kot so jabolka zvestobe, bi morala poseči država, meni Mlinarič, strožja pravila pri prodaji prehranskih dodatkov pa nameravajo postaviti tudi v zbornici.
 09.01.12 10:16  matevzsodgovori / citiraj

Braniti pretekle monoplistične pridobitve za vsako ceno

"To pomeni, da bi k nam prišlo še več tistega, česar si ne želimo - bonusov, akcij in popustov."

Tega se res vsi zelo bojimo. Hvala, da nas varujejo pred tem.

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

 • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
 • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

 • Večinoma v delnicah.
 • Večinoma v obveznicah.
 • Večinoma v denarju.
 • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>