Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:17
-1,66 %
53.929,70
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS  
Blog - Sandi Kodrič
Izbrano obdobje: april 2010 
Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
22.04.10 16:54 sandi (admin) (DS)  -  Zdravstveno zavarovanje za prostočasne dejavnosti
Izhodišča za spre­membe zakona o zdra­vstve­nem var­stvu in zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju, ki so pri­cur­ljale v jav­nost, vse­bu­jejo tudi zmanj­ša­nje kri­tja obve­znega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Doslej je bilo v celoti krito zdra­vlje­nje špor­tnih poškodb,...

Podrobno...  ·  besed: 196  ·  komentarjev: 18  |  Rubrika: zdravstvo
21.04.10 13:06 sandi (admin) (DS)  -  Zmešnjava nepremičninskih ocen
O tem, koliko nepro­da­nih sta­no­vanj­skih nepre­mič­nin je tre­nu­tno na trgu, kro­žijo mnoge številke, pri čemer si med seboj neka­tere tudi naspro­tu­jejo. Borut Gržinič, direk­tor Zbornice grad­be­ni­štva in indu­strije grad­be­nega mate­ri­ala pri GZS, je zaradi...

Podrobno...  ·  besed: 230  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: nepremičnine
19.04.10 09:44 sandi (admin) (DS)  -  Tretji pokojninski steber na levi nogi
Ekonomista Marko Simoneti in Aleš Berk Skok sta pri­pra­vila javni pre­dlog Vladi RS za uvedbo pra­vega tre­tjega pokoj­nin­skega ste­bra, torej namen­skega dol­go­roč­nega var­če­va­nja z davč­nimi olaj­ša­vami. Čas za tak pre­dlog je pravi. Pod pogo­jem, da vlada s...

Podrobno...  ·  besed: 425  ·  komentarjev: 31  |  Rubrika: pokojnina
15.04.10 10:31 sandi (admin) (DS)  -  Parkirišče gratis
Vila Urbana je še eden od objek­tov, kjer so pro­da­jalci ceno zni­žali tako, da ni vidna kot popust na kva­dra­tni meter. Za sta­no­va­nja v Vili Urbani vam po novem poda­rijo par­ki­ri­šče. Tega cenijo na 30.000 evrov. Sodeč po nji­hovi zlo­ženki zdaj naj­ce­nejše...

Podrobno...  ·  besed: 81  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: nepremičnine
13.04.10 16:39 sandi (admin) (DS)  -  Zdravstvena glavarina
Na Financah so zbrali nekaj še ne javno obja­vlje­nih novo­sti iz Zakona o zdra­vstve­nem var­stvu in zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju, ki je tre­nu­tno v koa­li­cij­skem uskla­je­va­nju. Da je treba v zdra­vstveno bla­gajno vpla­čati več, če želimo ohra­niti seda­nji...

Podrobno...  ·  besed: 222  ·  komentarjev: 10  |  Rubrika: zdravstvo
12.04.10 09:23 sandi (admin) (DS)  -  Hip-hop lekarne
Pred nekaj leti se je Lekarniška zbor­nica na ves glas uprla načr­to­va­nim spre­mem­bam zakona, ki bi omo­go­čile pro­dajo neka­te­rih zdra­vil brez recepta tudi v dru­gih pro­da­jal­nah. Glavni argu­ment lekar­nar­jev takrat je bil, da lekarne niso trgo­vine in...

Podrobno...  ·  besed: 212  ·  komentarjev: 12  |  Rubrika: zdravstvo
09.04.10 09:06 sandi (admin) (DS)  -  Razkrite zaloge novogradenj
Priloga Delo & Dom vsako leto objavi pre­gled sta­no­vanj­skih novo­gra­denj za trg. Letošnji je izšel ta teden in tokrat so kon­kre­tno evi­den­ti­rali 3.300 novih sta­no­vanj in 300 hiš na 136 loka­ci­jah v 55 slo­ven­skih kra­jih. Ker neka­teri inve­sti­torji niso...

Podrobno...  ·  besed: 198  ·  komentarjev: 18  |  Rubrika: nepremičnine
07.04.10 15:10 sandi (admin) (DS)  -  Publikacije upravljavcev vzajemnih skladov
V okviru pro­mo­vi­ra­nja svoje ponudbe neka­teri domači upra­vljavci skla­dov izde­lu­jejo brez­plačne publi­ka­cije, name­njene svo­jim vla­ga­te­ljem, pa tudi vsem dru­gim, ki se želijo na tak način finančno izo­bra­že­vati. Tokrat na kratko opi­su­jem tri...

Podrobno...  ·  besed: 256  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: mediji
02.04.10 11:42 sandi (admin) (DS)  -  Kupci stanovanj, se boste organizirali?
Kupci, ki bi radi kupili lastno sta­no­va­nje, a si tega pri seda­njih cenah ne morejo pri­vo­ščiti, so v zagati. Zaenkrat so se orga­ni­zi­rali v Facebookovi sku­pini Moje sta­no­va­nje, pod geslom "Predragim sta­no­va­njem recite odlo­čen NE in poča­kajte z naku­pom...

Podrobno...  ·  besed: 349  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: nepremičnine
01.04.10 10:32 sandi (admin) (DS)  -  Kaj pa, če sem budist?
2. odsta­vek 228. člena pre­dloga novega pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 pravi: Pogoji var­če­va­nja, dolo­čeni v pokoj­nin­skem načrtu in pogoji za pri­do­bi­tev pra­vic iz doda­tnega pokoj­nin­skega var­če­va­nja ne smejo biti dolo­čeni raz­lično glede na spol,...

Podrobno...  ·  besed: 184  ·  komentarjev: 2  |  Rubrika: pokojnina
01.04.10 08:51 sandi (admin) (DS)  -  Jutranji pregled - četrtek, 1.04.2010
Nacionalni interes v vsako vas! Nacionalni interes delničarje Laškega in Istrabenza stal vsaj pol milijarde evrov. Če bo Pivovarna Laško vsako leto ustvarila 25 milijonov evrov dobička, bodo luknjo pokrili v desetih letih. Tuji vlagatelji in prevzemne špekulacije delnico Krke pognali v...

Podrobno...  ·  besed: 309  ·  komentarjev: 21  |  Rubrika: razno
Izbrano obdobje: april 2010 

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>