Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 04:18
-3,48 %
52.931,82
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.04
0,60 %
1.464,17
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS  
Blog - Sandi Kodrič
Izbrano obdobje: junij 2010 
Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
28.06.10 08:50 sandi (admin) (DS)  -  Stabilnejši kot zlato
Že nekaj časa se v Sloveniji na nek čuden način tržijo zaprti ladij­ski skladi nem­ške družbe König & Cie. Očitno gre za javno ponu­ja­nje finanč­nih instru­men­tov v pri­marni emi­siji, dele­žev v nem­ški koman­di­tni družbi, ki pa (vsaj pri nas) ne poteka po...

Podrobno...  ·  besed: 265  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: skladi
25.06.10 16:22 sandi (admin) (DS)  -  Svetovanje z zapisnikom
Nemški individualni vlagatelji vrednostne papirje v veliki večini kupujejo v svojih bankah. Od 1. januarja 2010 dalje morajo po zakonu bančni svetovalci obvezno izdelati zapisnik vsakega naložbenega svetovanja in ga podpisanega izročiti stranki. Namen te obveznosti je, da ostane pisna sled o...

Podrobno...  ·  besed: 211  ·  komentarjev: 4  |  Rubrika: banke
23.06.10 11:05 sandi (admin) (DS)  -  Več preglednosti pri naložbenih policah
Vlada je prej­šnji teden v državni zbor v spre­je­ma­nje po skraj­ša­nem postopku poslala novelo zava­ro­val­ni­škega zakona (ZZavar). Ta med dru­gim pri­naša tudi dobro novico za (pri­ho­dnje) zava­ro­vance: pri stro­ških nalož­be­nih polic življenj­skega...

Podrobno...  ·  besed: 330  ·  komentarjev: 21  |  Rubrika: zavarovanje
21.06.10 15:08 sandi (admin) (DS)  -  8 členov, na lepe oči
Eden od naj­kraj­ših slo­ven­skih zako­no­nov vseh časov je tale, s kate­rim dajemo 388 mili­jo­nov EUR poso­jila Helenski repu­bliki. Vsebuje samo osem členov in opre­de­ljuje črpa­nje tega denarja po letih 2010 do 2013. Posojilo Grkom ute­gne biti podobne sorte kot tisto, ki...

Podrobno...  ·  besed: 124  ·  komentarjev: 4  |  Rubrika: politika
15.06.10 21:48 sandi (admin) (DS)  -  To niso sanje
Tole spodaj nista bro­do­lomca, ki obu­pano kli­četa na pomoč ladjo, ki pluje mimo, naj ju ven­darle reši. Ne! To sta v resnici… …javna usluž­benca, ki sta si v Zaprtem vza­je­mnem pokoj­nin­skem skladu jav­nih usluž­ben­cev (ZVPSJU) ustva­rila toliko dodatka k...

Podrobno...  ·  besed: 125  ·  komentarjev: 8  |  Rubrika: oglaševanje, pokojnina
11.06.10 11:40 sandi (admin) (DS)  -  Naslednji val
Oglas v pone­delj­ko­vem Delu nami­guje, da je pred vrati ponovna zao­stri­tev gospo­dar­ske krize. Oglaševalec je iz ene tistih red­kih branž, ki v krizi zacve­tijo: pre­ver­ja­nje boni­tete in pla­čilne spo­sob­no­sti pod­je­tij ter izter­java dol­gov. Morda v tej...

Podrobno...  ·  besed: 105  ·  komentarjev: 8  |  Rubrika: oglaševanje
08.06.10 13:39 sandi (admin) (DS)  -  Kdor ima nepremičnino, ni socialni primer
V paketu z Zakonom o uve­lja­vlja­nju pra­vic iz jav­nih sred­stev (ome­njali smo ga zadnjič), pri­haja tudi z njim pove­zani pre­dlog novega Zakona o soci­alno var­stve­nih pre­jem­kih (ZSVarPre). Tudi ta vse­buje nekaj kon­tro­ver­znih novo­sti. Teh ne bodo veseli...

Podrobno...  ·  besed: 311  ·  komentarjev: 80  |  Rubrika: pokojnina, zakonodaja
05.06.10 10:54 sandi (admin) (DS)  -  Nenavadni pokojninski načrti
Ti štirje načini »načr­to­va­nja« za pokoj­nino so sicer pogo­sti, nji­hovi izidi pa ute­gnejo biti vpra­šljivi. V spo­dnjem šalji­vem stripu jih je obja­vil New Yorker leta 1997. NAČRT A: Denar na banko in upajmo na pri­je­tno presenečenje. NAČRT B: V sta­ro­sti bodo...

Podrobno...  ·  besed: 87  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: hec, pokojnina
01.06.10 09:27 sandi (admin) (DS)  -  Preverili bodo, koliko imate pod palcem
Doslej je bil vpo­gled v pre­mo­ženj­sko sta­nje posa­me­znika ure­jen rela­tivno restrik­tivno. Koliko denarja imate na ban­čnem računu ali v vza­je­mnih skla­dih, je doslej lahko izve­dela dav­ka­rija, razen nje pa le po odredbi sodi­šča. To se bo spre­me­nilo, ko bo...

Podrobno...  ·  besed: 451  ·  komentarjev: 34  |  Rubrika: politika

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>