Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:26
2,27 %
49.345,57
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-0,50 %
1.447,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS  
Blog - Sandi Kodrič
Izbrano obdobje: avgust 2010 
Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
31.08.10 11:27 sandi (admin) (DS)  -  Pokojninska čarovnija s številkami
Vsi vemo, da se pripravlja pokojninska reforma. Vendar le redkodko ve, kaj vlada pripravlja v tistem delu zakona, ki obravnava II. steber, torej prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Žal so si pripravljavci zakona v tem delu privoščili trik, ki bo varčevalce drago stal. Prvi predlog...

Podrobno...  ·  besed: 297  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: pokojnina
28.08.10 18:31 sandi (admin) (DS)  -  Obiskovanje zdravnikov in bolniške odsotnosti
Za konec serije ob aktu­al­nih zgod­bah o zdrav­ni­ških dežur­stvih še nekaj sta­ti­stike o bol­ni­ških odso­tno­stih in podob­nem (vira: ZZZS in IVZ), ki kažejo obseg potreb po zdra­vstve­nih sto­ri­tvah. Številke so zaokrožene. Bolniške: število pri­me­rov (ko...

Podrobno...  ·  besed: 126  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: zdravstvo
26.08.10 09:56 sandi (admin) (DS)  -  O nepremičninskem davku
V torek so v oddaji Studio ob 17h (posne­tek) raz­gla­bljali o tre­nu­tnem osnutku zakona o nepre­mič­nin­skem davku, ki je tre­nu­tno v javni raz­pravi. Baje bo obja­vljeni osnu­tek zaradi mno­žice pri­pomb doži­vel kar nekaj spre­memb, že zdaj napo­ve­duje Ministrstvo za...

Podrobno...  ·  besed: 57  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: davki
24.08.10 15:11 sandi (admin) (DS)  -  Ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
Vlada po tihem načrtuje ukinitev prostovoljnega zdravstvenega zavarova­nja (PZZ), kot ga poznamo danes, in namesto tega povišanje prispevne stopnje v obveznem zdravstvenem zavarovanju, je prejšnji teden poro­čala Andreja Rednak v Financah. Tako naj bi v zdravstveno blagajno pri­teklo več...

Podrobno...  ·  besed: 235  ·  komentarjev: 18  |  Rubrika: zdravstvo
23.08.10 13:19 sandi (admin) (DS)  -  Vloga kadilcev v javnih financah
V začetku avgu­sta se je povi­šala tro­ša­rina na ciga­rete. Vsaka ciga­reta je po novem s to davščino obre­me­njena s sed­mimi centi (77 evrov za 1000 ciga­ret). Tobačni izdelki so pov­sod visoko obdav­čeni, saj so ele­gan­ten vir denarja: 1) pov­pra­še­va­nje po...

Podrobno...  ·  besed: 284  ·  komentarjev: 4  |  Rubrika: zdravstvo
19.08.10 10:08 sandi (admin) (DS)  -  Kdo pije in kdo plača v zdravstvu
Problematika zdra­vstva je zaradi odpo­ve­do­va­nja dežur­stev zdrav­ni­kov spet zelo aktu­alna. Ker se v jav­nem zdra­vstvu obrne preko 2 mili­jardi letno, je tule nekaj sta­ti­stič­nih podat­kov o tem, od kod v zdra­vstvo denar pri­haja in kam gre ter koliko dežur­stva...

Podrobno...  ·  besed: 257  ·  komentarjev: 7  |  Rubrika: zdravstvo
16.08.10 13:48 sandi (admin) (DS)  -  Dežela ekonomistov in pravnikov
Marko Kos v četrt­ko­vem Delu opo­zarja (PDF, 1 MB) na neu­mno­sti vla­dne odlo­či­tve o številu raz­pi­sa­nih (in iz dav­ko­pla­če­val­skega denarja finan­ci­ra­nih) mest na slo­ven­skih fakul­te­tah. Leta 2008 so eko­no­mi­sti, prav­niki in druž­bo­slovci...

Podrobno...  ·  besed: 177  ·  komentarjev: 26  |  Rubrika: politika
14.08.10 09:19 sandi (admin) (DS)  -  Igranje z ognjem
Sindikati iz gru­pa­cije ZSSS so že napo­ve­dali, da bodo z vsemi silami naspro­to­vali zadnjemu pre­dlogu pokoj­nin­ske reforme in zatr­ju­jejo, da bodo spre­jem pre­pre­čili z refe­ren­du­mom. Kljub temu, da je vlada spre­jela nji­hove dose­da­nje zah­teve glede...

Podrobno...  ·  besed: 275  ·  komentarjev: 68  |  Rubrika: pokojnina, politika
14.08.10 09:15 sandi (admin) (DS)  -  Kdaj grem lahko v penzijo?
Ker je naj­po­go­stejše vpra­ša­nje te dni »kdaj se lahko upo­ko­jim po novem«, je tukaj posne­tek četrtkove oddaje Vroči mikro­fon na Radiu Slovenija, v kateri je Peter Pogačar z mini­str­stva za delo postre­gel s kon­kre­tnimi odgo­vori na tovr­stna vpra­ša­nja...

Podrobno...  ·  besed: 52  ·  komentarjev: 21  |  Rubrika: pokojnina
13.08.10 14:06 sandi (admin) (DS)  -  Finančni položaj gospodinjstev 2009
Banka Slovenije v rednih poro­či­lih o finančni sta­bil­no­sti zbere tudi nekaj podat­kov o finanč­nem polo­žaju slo­ven­skih gospo­dinj­stev. Zadnji obja­vljeni podatki opi­su­jejo pov­prečno slo­ven­sko gospo­dinj­stvo takole (številke so zao­kro­žene in veljajo za...

Podrobno...  ·  besed: 203  ·  komentarjev: 20  |  Rubrika: ekonomija
04.08.10 12:07 sandi (admin) (DS)  -  Neverjeten preobrat karteljašev
Potem ko so ele­k­tro dis­tri­bu­terji dve leti igno­ri­rali odločbo Urada za var­stvo kon­ku­rence in se pri­to­že­vali vse do ustav­nega sodi­šča (ki se ga pogo­sto na tak način zlo­ra­blja za zadeve, ki nimajo nobene zveze z ustavo), se je prvi od njih, Elektro...

Podrobno...  ·  besed: 183  ·  komentarjev: 7  |  Rubrika: potrošnik
Izbrano obdobje: avgust 2010 

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>