Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:00
2,41 %
49.412,60
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-0,50 %
1.447,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS  
Blog - Sandi Kodrič
Izbrana rubrika: politika 
Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
12.04.12 17:40 sandi (admin) (DS)  -  Zlato pravilo
V zadnjih dneh je v medijih veliko pisanja proti uvedbi t.i. "zlatega fiskalnega pravila" o določitvi zgornje meje javno-finančnega zadolževanja. Pisci so različni: pravniki, ekonomisti, učitelji, filozofi, profesorji, poslanci, politologi, državni uradniki vseh vrst... Ampak, kot zakleto,...

Podrobno...  ·  besed: 104  ·  komentarjev: 12  |  Rubrika: politika
06.10.11 13:59 sandi (admin) (DS)  -  Grčija je že prejela rdeči karton
Sedanje evrsko območje ni prva denarna unija na evropskih tleh. Poskusov je bilo nekaj, a so bili neuspešni. Latinska denarna unija je trajala od leta 1865 do prve svetovne vojne. Ustanovile so jo Francija, Belgija, Švica in Italija, sčasoma se je pridružilo še nekaj držav, med drugim...

Podrobno...  ·  besed: 150  ·  komentarjev: 2  |  Rubrika: politika
15.06.11 12:08 sandi (admin) (DS)  -  Ustrelili ste se v nogo
Verjetno ste v medijih zasledili, da se je kulturna ministrica skupaj z nekaterimi kulturniki kar javno uprla krčenju proračuna za njen resor pri načrtovanem rebalansu proračuna. Seveda gre tu tudi za nagajanje Zaresa predsedniku vlade, ampak njeno tarnanje kar kliče po tem, da si ljudje...

Podrobno...  ·  besed: 229  ·  komentarjev: 11  |  Rubrika: politika
09.03.11 13:41 sandi (admin) (DS)  -  Podnebni džihad
Vladni podnebni urad je pripravil tale osnutek zakona o podnebnih spremembah - zadeva je še v proceduri. Zakon uvaja "ogljični proračun", "merjenje ogljičnega odtisa in označevanje izdelkov in storitev z odtisom", "koncesionirane ponudnike te storitve (izračunavanja ogljičnega odtisa)" in...

Podrobno...  ·  besed: 146  ·  komentarjev: 8  |  Rubrika: politika
16.01.11 10:34 sandi (admin) (DS)  -  Predlagajo vladi
Slovenska vlada je pred časom odprla spletno stran, kjer zbira predloge državljanov za spremembe predpisov (predlagam.vladi.si). Vlada si želi, da ji spletni uporabniki povejo, kaj trenutno ni prav in kakšno spremembo bi oni predlagali. Po več kot letu dni se je tam nabralo že kar precej...

Podrobno...  ·  besed: 175  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: politika
13.10.10 14:41 sandi (admin) (DS)  -  Dve leti gratis
Skupno bo tako štipen­dist na dodi­plom­skem študiju upra­vi­čen do 7 let pre­je­ma­nja državne štipen­dije. (za pet­le­tni bolonj­ski študij) Takole piše v spo­ro­čilu za jav­nost mini­stra Svetlika ob pred­sta­vi­tvi novega zakona o štipen­di­ra­nju. Precej...

Podrobno...  ·  besed: 107  ·  komentarjev: 10  |  Rubrika: politika
11.10.10 13:38 sandi (admin) (DS)  -  Globe v odvisnosti od premoženja
Nedavno so v Mladini propagirali LDS-ovo idejo, naj bi bila višina globe za prometne prekrške odvisna od premoženjskega stanja storilca. Češ da naj bi bilo pravično le tako kaznovanje, ki povzroči enak občutek bolečine: bogatejšemu je torej treba vzeti več kot revnejšemu, zato da ga...

Podrobno...  ·  besed: 324  ·  komentarjev: 0  |  Rubrika: politika
16.08.10 13:48 sandi (admin) (DS)  -  Dežela ekonomistov in pravnikov
Marko Kos v četrt­ko­vem Delu opo­zarja (PDF, 1 MB) na neu­mno­sti vla­dne odlo­či­tve o številu raz­pi­sa­nih (in iz dav­ko­pla­če­val­skega denarja finan­ci­ra­nih) mest na slo­ven­skih fakul­te­tah. Leta 2008 so eko­no­mi­sti, prav­niki in druž­bo­slovci...

Podrobno...  ·  besed: 177  ·  komentarjev: 26  |  Rubrika: politika
14.08.10 09:19 sandi (admin) (DS)  -  Igranje z ognjem
Sindikati iz gru­pa­cije ZSSS so že napo­ve­dali, da bodo z vsemi silami naspro­to­vali zadnjemu pre­dlogu pokoj­nin­ske reforme in zatr­ju­jejo, da bodo spre­jem pre­pre­čili z refe­ren­du­mom. Kljub temu, da je vlada spre­jela nji­hove dose­da­nje zah­teve glede...

Podrobno...  ·  besed: 275  ·  komentarjev: 68  |  Rubrika: pokojnina, politika
22.07.10 09:13 sandi (admin) (DS)  -  Resnica po kapljicah
Tik pred objavo evrop­skih ban­čnih stres testov so v NLB pri­šli z besedo na dan. Po dana­šnji ver­ziji bodo letos potre­bo­vali 400 mili­jo­nov sveže finančne injek­cije, med­tem ko so še pred pol leta hoteli »le« 250 mili­jo­nov (to se potem ni ure­sni­čilo). Teh 400 še...

Podrobno...  ·  besed: 220  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: politika
21.06.10 15:08 sandi (admin) (DS)  -  8 členov, na lepe oči
Eden od naj­kraj­ših slo­ven­skih zako­no­nov vseh časov je tale, s kate­rim dajemo 388 mili­jo­nov EUR poso­jila Helenski repu­bliki. Vsebuje samo osem členov in opre­de­ljuje črpa­nje tega denarja po letih 2010 do 2013. Posojilo Grkom ute­gne biti podobne sorte kot tisto, ki...

Podrobno...  ·  besed: 124  ·  komentarjev: 4  |  Rubrika: politika
01.06.10 09:27 sandi (admin) (DS)  -  Preverili bodo, koliko imate pod palcem
Doslej je bil vpo­gled v pre­mo­ženj­sko sta­nje posa­me­znika ure­jen rela­tivno restrik­tivno. Koliko denarja imate na ban­čnem računu ali v vza­je­mnih skla­dih, je doslej lahko izve­dela dav­ka­rija, razen nje pa le po odredbi sodi­šča. To se bo spre­me­nilo, ko bo...

Podrobno...  ·  besed: 451  ·  komentarjev: 34  |  Rubrika: politika
27.03.10 09:58 sandi (admin) (DS)  -  Seveda bomo Grkom pomagali
Včeraj dogo­vor­jena evrop­ska pod­pora Grčiji — če bo njena izvr­ši­tev nujna - nas bo stala do 250 mili­jo­nov evrov, kar je istega reda veli­ko­sti kot odpo­ve­dana novo­le­tna doka­pi­ta­li­za­cija Nove Ljubljanske banke. Optimisti bodo pri­po­mnili, da ne gre za...

Podrobno...  ·  besed: 219  ·  komentarjev: 2  |  Rubrika: politika
23.03.10 17:42 sandi (admin) (DS)  -  Prikrivanje podatkov o porabi
V zadnjem tednu sta naključno sovpa­dli dve novici o pri­kri­va­nju podat­kov o porabi denarja iz reše­val­nih shem. Prva je iz ZDA, kjer se zve­zne rezerve (FED) upi­rajo izro­čiti podatke jav­nega zna­čaja o ban­čnem bai­lo­utu, ven­dar je višje sodi­šče nedavno...

Podrobno...  ·  besed: 205  ·  komentarjev: 2  |  Rubrika: politika
16.03.10 09:00 sandi (admin) (DS)  -  Malo delo, korak v pravo smer
Najnovejši pre­dlog mini­stra Svetlika v zvezi z novo ure­di­tvijo malega dela je korak v pravo smer: Prav je, da ga lahko opra­vljajo tudi brez­po­selni in upo­ko­jenci. Ni nobe­nega dobrega razloga, da bi bili študen­tje in dijaki privilegirani. Skupna obre­me­ni­tev med 20...

Podrobno...  ·  besed: 302  ·  komentarjev: 25  |  Rubrika: politika
19.01.10 09:46 sandi (admin) (DS)  -  Ultralevičarji zavzeli ŠOS
Katja Šoba je predsednica Študentske organizacije Slovenije. Tiste organizacije, ki s provizijo od študentskega dela dobiva 15 mio evrov letno. Tule ponavlja Semoličevo rohnenje proti socialni kapici in omenja davčno breme, izpad prilivov, prerazporejanje bogastva, socialno solidarnost. Če...

Podrobno...  ·  besed: 55  ·  komentarjev: 5  |  Rubrika: politika
18.12.09 11:00 sandi (admin) (DS)  -  Ali je študij temeljna človekova pravica
V zadnjem obdobju je razum očitno zapustil prostore slovenskih študentskih organizacij. Zadnje tedne se pri debati o malem delu repenčijo za ohranitev študentskih servisov in neomejenega nizko obdavčenega dela, še prej pa so si izborili, da po bolonjskem sistemu redno (s statusom, ki jim...

Podrobno...  ·  besed: 130  ·  komentarjev: 64  |  Rubrika: politika
25.11.09 11:31 sandi (admin) (DS)  -  Daj popust, če ne...
Iz dobro obveščenih krogov smo izvedeli, da v eni od opozicijskih strank pripravljajo predlog zakona o obveznem finančnem popustu na novo zgrajene stanovanjske enote zaradi svetovne gospodarske in finančne krize. Z njim nameravajo zaščititi številne kupce, ki so v obdobju najhitrejše rasti...

Podrobno...  ·  besed: 270  ·  komentarjev: 28  |  Rubrika: nepremičnine, politika
23.09.09 09:11 sandi (admin) (DS)  -  Upor
Spontan upor zaposlenih v Gorenju in Muri je začetek novega socialnega gibanja, ki raste iz "trave in korenin." Tako vsaj meni Dana Mesner Andolšek s Fakultete za družbene vede (FDV) v današnjem Dnevniku. Novo gibanje naj bi se po njenem mnenju razširilo na druge ranljive skupine: upokojence,...

Podrobno...  ·  besed: 141  ·  komentarjev: 46  |  Rubrika: politika
26.08.09 12:57 sandi (admin) (DS)  -  Kolos
AJPES zbira tudi podatke o zaposlenih v javnem sektorju in njihovih plačah. Za občutek o tem, koliko davkoplačevalce tale gigant stane, so tukaj številke iz letošnjega junija. element javnega sektorja (število zaposlenih; masa plač) - nevladni proračunski uporabniki (830; 2,3 mio EUR) -...

Podrobno...  ·  besed: 220  ·  komentarjev: 88  |  Rubrika: politika, ekonomija
04.06.09 14:26 sandi (admin) (DS)  -  Who killed Bambi?
Vprašanje: Kdo je z akcijo, tempirano na evropske volitve, politično uničil predsednika stranke Zares, Gregorja Golobiča? Možni odgovori: a) Janez Janša, kot maščevanje za podobno akcijo Patria, lansirano pred lanskimi parlamentarnimi volitvami b) Borut Pahor, ker mu je postajal...

Podrobno...  ·  besed: 125  ·  komentarjev: 35  |  Rubrika: politika
15.05.09 13:15 sandi (admin) (DS)  -  Nazaj v socializem
Tole zgoraj so rezultati ankete obiskovalcev portala 24ur.com o tem, kdaj je bilo bolje živeti, v socializmu alli danes. Dve tretjini od kar solidnega števila anketirancev (preko 9.000) se je odločilo za socializem. Vprašanje: Kako je to možno? Možni odgovori: a) ni presenetljivo, saj...

Podrobno...  ·  besed: 150  ·  komentarjev: 93  |  Rubrika: politika
11.03.09 13:56 sandi (admin) (DS)  -  Kam z denarjem
V teh dneh uživa zaupanje javnosti nenavadna domislica, da se bomo iz krize najlažje izkopali tako, da bo država na hitro čim več potrošila. Država je sicer v tem kontekstu evfemizem za "sedanji in prihodnji davkoplačevalci v proračun RS". Vprašanje: Kateri ukrep državnega trošenja bo...

Podrobno...  ·  besed: 178  ·  komentarjev: 17  |  Rubrika: politika, ekonomija
04.02.09 09:46 sandi (admin) (DS)  -  Državna pomoč
Državna SID banka je bankam namenila 100 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, za namen financiranja malih in srednjih podjetij, pod določenimi pogoji med drugim tudi, da denar "ne bo porabljen za tajkunska posojila." Kot poročajo Finance, javnost nikoli ne bo izvedela, kdo je prejemnik...

Podrobno...  ·  besed: 203  ·  komentarjev: 11  |  Rubrika: politika, svoboda
11.11.08 09:53 sandi (admin) (DS)  -  Odstrel
Zimsko spanje Urada za varstvo konkurence in ATVP pod njunima prejšnjima direktorjema je bilo očitno marsikomu v interesu. Nervoza se je krepila (Boško Šrot je ta teden operiral kar s terminom 'teror') in od nove vlade si želijo vzpostavitve prejšnjega stanja. Ekspliciten je Jože Mencinger...

Podrobno...  ·  besed: 218  ·  komentarjev: 9  |  Rubrika: politika, nadzorniki
17.10.08 09:51 sandi (admin) (DS)  -  Odštevanje
Na trgu krožijo govorice, da je Vegrad v hudih težavah, o čemer pričajo tudi članki v časopisju preteklih dneh. Njegov paradni projekt Celovški dvori naj bi rešil ljubljanski župan tako, da bo iz mestnega denarja v tem kompleksu kupil še 225 stanovanj (200 jih je že). Tako bo več kot...

Podrobno...  ·  besed: 238  ·  komentarjev: 9  |  Rubrika: nepremičnine, politika
26.09.08 15:47 sandi (admin) (DS)  -  Spoštovani odjemalec
Elektro Gorenjska obvešča odjemalce, da bodo čez en mesec podražili elektriko. Ups, ne podražili, kajti to jim je prepovedal Urad za varstvo konkurence zaradi kartelskega dogovarjanja, pač pa bodo samo uvedli DVP in SVR. ("Osnovna cena za dobavo električne energije ostaja nespremenjena",...

Podrobno...  ·  besed: 251  ·  komentarjev: 42  |  Rubrika: politika, potrošnik
26.08.08 15:01 sandi (admin) (DS)  -  Tisoč mark za vaš certifikat
Kot je bilo pričakovati, bomo v predvolilnem času deležni nesorazmerne količine nebuloznih napovedi in obljub. Danes se je izprsil prvak Desusa Karl Erjavec: Vsak upokojenec s polno delovno dobo bi moral dobiti tisoč evrov pokojnine. Takšna je vizija predsednika DeSUS Karla Erjavca za...

Podrobno...  ·  besed: 91  ·  komentarjev: 55  |  Rubrika: politika, pokojnina
25.08.08 13:53 sandi (admin) (DS)  -  Kdo vam je pa to delu
V intervjuju za Sobotno prilogo je pretendent za položaj premierja Borut Pahor navrgel tudi nekaj idej, kako si predstavlja umik države iz gospodarstva: Ne samo tako, da se ne kadruje politično v nadzorne svete, ampak tudi tako, da bi denimo v zasebnih podjetjih, kjer imata deleže Kad in Sod,...

Podrobno...  ·  besed: 285  ·  komentarjev: 17  |  Rubrika: politika, ekonomija
23.08.08 18:57 sandi (admin) (DS)  -  Združeni nadzor
Na hitro je Borut Pahor idejo omenil že v Tarči, v današnjem intervjuju v Sobotni prilogi jo ponavlja. Gre za združevanje finančnih nadzornikov bank, zavarovalnic in kapitalskega trga pod eno kapo, in sicer tisto Banke Slovenije. ...Potem, vse finančne regulatorje, Agencijo za trg...

Podrobno...  ·  besed: 256  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: politika, nadzorniki
21.08.08 10:30 sandi (admin) (DS)  -  Read my lips
V včerajšnjem TV soočenju Janše in Pahorja smo na temo davkov slišali naslednje:Pahor: Če bomo vodili vlado, ne bomo povečali obsega davčnega primeža, morda nam bo 38-odstotno davčno obremenitev celo uspelo znižati za dve odstotni točki. Pri tem bomo olajšali življenje tistim, ki...

Podrobno...  ·  besed: 218  ·  komentarjev: 46  |  Rubrika: politika, davki
18.06.08 12:50 sandi (admin) (DS)  -  Lov na lisice
Zadnjič smo lahko prebrali, da naj bi si prenovljena LDS prizadevala za Slovenijo, do kapitala prijazno državo. To je v teh časih dokaj drzna domislica. In kako se besede ujemajo z dejanji? Poglejmo na spletno stran www.lds.si, katere so tiste skupine ljudi, ki jim LDS namenja še posebno...

Podrobno...  ·  besed: 101  ·  komentarjev: 4  |  Rubrika: politika
12.06.08 19:41 sandi (admin) (DS)  -  "Mi smo carji"
Tale seznam na desni vsebuje dosežke, s katerimi se Vlada RS hvali v svoji propagandni publikaciji in pripadajočem blogu http://www.slovenijadanes.si: Na tem blogu predstavljamo razvojne rezultate zadnjih let. Zdijo se nam dobri. Vsega pa še nismo naredili. Zato želimo na teh straneh odpreti...

Podrobno...  ·  besed: 138  ·  komentarjev: 27  |  Rubrika: politika
01.04.08 12:03 sandi (admin) (DS)  -  Osel in slon
Obstajajo teorije o tem, da imajo volilna leta v ZDA precejšnjo povezavo z obnašanjem trga. Vladajoča stranka naj bi bila zainteresirana, da so trgi v volilnem letu optimistični, ljudje pa dobre volje. Sosednja slika je povzeta iz revije Märkte & Zertifikate, št. 2, marec 2008 in prikazuje...

Podrobno...  ·  besed: 122  ·  komentarjev: 15  |  Rubrika: politika
05.02.08 16:32 sandi (admin) (DS)  -  Tajfun leta 2008
Zadnjič sem dobil vprašanje ene starejše osebe, kdo so ti slovenski tajfuni, o katerih se zadnje čase toliko govori. Danes me je na to spomnila žalostinka, objavljena v Financah, v kateri Igor Bavčar toži, da "ga zgodbe o tajkunih žalostijo, predvsem ga žalosti uporaba pogrošnih imen in...

Podrobno...  ·  besed: 256  ·  komentarjev: 12  |  Rubrika: politika, jezik
25.01.08 11:31 sandi (admin) (DS)  -  Politični certifikati
Razvijalci naložbenih certifikatov so še naprej inovativni. Deutsche Bank je nedavno na trg poslala dva udeležbena certifikata, ki se navezujeta na ameriške predsedniške volitve, ki bodo konec tega leta, demokratskega in republikanskega. Oba sta vezana na košarici 10 ameriških delnic, ki...

Podrobno...  ·  besed: 95  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: certifikati, politika
19.12.07 12:58 sandi (admin) (DS)  -  Svoji k svojim
Po nedavni združitvi Aktivne Slovenije s stranko Zares, se zdaj napoveduje še povezovanje stranke mladih z LDSom. Ali to pomeni, da je čas satelitskih strank minil in se bo treba konsolidirati? Vprašanje: Kje bo v tej konsolidaciji pristal Desus? a) pri socialnih demokratih b) nikjer, ostal...

Podrobno...  ·  besed: 79  ·  komentarjev: 24  |  Rubrika: politika
16.11.07 19:41 sandi (admin) (DS)  -  Plastični možgani
Radikalni ali angažirani (ali kakorkoli se zdaj že temu reče) mladinci, ki bodo jutri z delavci, kmeti, ministrico Cotmanovo in pošteno inteligenco korakali po Ljubljani, so za ogrevanje prispevali nekaj prisrčno naivnega slikovnega materiala. Nadeli so si ime Avtonomni blok. Kdo ve, ali...

Podrobno...  ·  besed: 66  ·  komentarjev: 11  |  Rubrika: kekec, politika
16.10.07 20:04 sandi (admin) (DS)  -  Ne, prosimo, ne prodajajte
Poslanca Socialnih demokratov Rop in Cvikl sta na današnji tiskovni konferenci protestirala proti "brezvestni in prehitri" (v radijskem posnetku smo slišali še pridevnik "histerični") razprodaji državnega premoženja. Da se socialni demokrati zavzemajo za ohranitev lastništva države v...

Podrobno...  ·  besed: 384  ·  komentarjev: 23  |  Rubrika: politika, borza
26.09.07 22:00 sandi (admin) (DS)  -  Avtocestni mojstri
Gradbišča na avtocestah v Sloveniji so med najslabše zavarovanimi v Evropi, je ugotovila raziskava Eurotesta. DARS se je počutil napadenega in je na trditve iz raziskave nemudoma odgovoril. Ta mojstrski izdelek piarovcev si velja prebrati. Prvič, "DARS je v raziskavi ugotovil vrsto...

Podrobno...  ·  besed: 425  ·  komentarjev: 10  |  Rubrika: politika
28.08.07 07:54 sandi (admin) (DS)  -  Za devetimi gorami
Uradni list RS št. 75 z dne 21.8.2007 prinaša predpis, ki kaže, kako lahko birokratska pamet odjadra daleč od realnosti. "PRAVILNIK o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje",...

Podrobno...  ·  besed: 204  ·  komentarjev: 17  |  Rubrika: kekec, politika
03.08.07 13:46 sandi (admin) (DS)  -  Ta knjiga je...
"Ta knjiga je klimatsko nevtralna", ponosno sporočajo njene platnice. Izračunali so, koliko CO2 je odšlo v zrak zaradi njene izdelave, nakar se je založnik za to svoje početje odkupil z vplačilom ustreznega zneska v posebno kompenzacijsko shemo. Če je to - izdelava CO2 bilanc za raznorazne...

Podrobno...  ·  besed: 96  ·  komentarjev: 1  |  Rubrika: politika, ekonomija
12.06.07 09:08 sandi (admin) (DS)  -  Glej, kdo se oglaša
Za nadaljevanje pokojninske reforme so se v Dnevniku javno zavzeli... ...nihče drug kot SOCIALNI DEMOKRATI. Tista stranka, ki je preko svojih sindikalnih izpostav nasprotovala kakršnimkoli posegom, ki bi presegli kozmetične popravke. Stranka, ki je s sindikati že v prejšnjo (Ropovo)...

Podrobno...  ·  besed: 113  ·  komentarjev: 21  |  Rubrika: politika, pokojnina
01.06.07 10:01 sandi (admin) (DS)  -  Profit? Ljudje?
Gospodarski odbor LDS naj bi torej po novem vodila Matjaž Gantar in Tone Turnšek. Za stranko, ki je zadnji dve leti v glavnem namenila nasprotovanju kakršnimkoli reformam, je to presunljiv preobrat. Še posebej, če upoštevamo, da so se še lani poenotili okoli manifesta "Za ljudi pred...

Podrobno...  ·  besed: 77  ·  komentarjev: 8  |  Rubrika: politika
29.05.07 18:39 sandi (admin) (DS)  -  Yes, minister
Vlada na svojih spletnih straneh objavlja gradiva v obravnavi, ki jih pripravljajo ministrstva. Ta zabavni seznam ilustrira, s čim se mora, med drugim, vlada ukvarjati. Ta hip so na meniju:Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo...

Podrobno...  ·  besed: 171  ·  komentarjev: 11  |  Rubrika: politika
27.04.07 15:45 sandi (admin) (DS)  -  Teptanje človekovih pravic
Sodnik Aleš Zalar vztrajno kandidira za predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Sodni svet njegovo kandidaturo podpira, vendar pa ga pravosodni minister ne želi imenovati, ker meni, da ni primeren. Sodnik Zalar pa je očitno prepričan, da je biti imenovan za predsednika osnovna človekova...

Podrobno...  ·  besed: 180  ·  komentarjev: 3  |  Rubrika: sodstvo, politika
25.04.07 13:54 sandi (admin) (DS)  -  Juhu, nova stanovanja
V Dravljah bodo gradili tri 18-nadstropne stolpnice. Transakcijo z zemljiščem je opisala Vesna Vuković v Financah. Zelenica ob sedanjih blokih med Brilejevo in Pečnikovo je bila v prostorskih aktih rezervirana za bodočo osnovno šolo. Leta 2001 je parcelo v izmeri 14 tisoč m2 zaradi tega...

Podrobno...  ·  besed: 246  ·  komentarjev: 13  |  Rubrika: nepremičnine, politika
21.03.07 14:48 sandi (admin) (DS)  -  Nepremičninski fiasko
Decembra 2006 se začne - v marsičem sporen - popis nepremičnin, na podlagi zakona, sprejetega aprila 2006. Nekaj dni po začetku informacijska pooblaščenka vloži zahtevo za oceno ustavnosti zaradi pretiranega vdora v zasebnost. Vlada se priduša, da je vse zakonito in da je javnost vseh...

Podrobno...  ·  besed: 439  ·  komentarjev: 65  |  Rubrika: politika, nepremičnine, svoboda
20.03.07 10:03 sandi (admin) (DS)  -  Kvote in barantanje
V kapljanju poslancev iz LDSa sta bili včeraj izpostavljeni še dve anomaliji. Poslanka Lavtižar-Beblerjeva je še pred dvema tednoma na kongresu kandidirala in bila izvoljena v izvršni odbor. Po dveh tednih izstopa in pravi, da je v pred dvema tednoma v funkcijo privolila po številnih...

Podrobno...  ·  besed: 191  ·  komentarjev: 5  |  Rubrika: politika
06.03.07 12:22 sandi (admin) (DS)  -  Pomotoma v smeti
Delo poroča (klikni na sliko za povečavo) o neobičajnem ravnanju bivše ljubljanske županje. Aneks k pogodbi, ki nekemu podjetju zagotavlja pravice še za dve leti, dolgo leži na njeni mizi. Odloči se ga podpisati takrat, ko je že jasno, da je izgubila na volitvah. Potem dokument izgine....

Podrobno...  ·  besed: 149  ·  komentarjev: 10  |  Rubrika: politika
Izbrana rubrika: politika 

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>