Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 21:27
2,77 %
9.283,02
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
0,97 %
1.247,14
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Davki  >  Davki 2008 - FAQ

Prikazujem objavo s številko 54758 v temi Davki 2008 - FAQ

#54758  26.02.09 14:04  andrejcc (DS)

Obresti

Napoved vložijo do 28. februarja (oziroma 2. marca, ker 28. februar ni delavnik) le tisti, ki so v letu 2008 prejeli več kot 1.000 evrov obresti. Obresti nad 1.000 evrov se obdavči z dokončnim davkom v višini 20 odstotkov.

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite z navodili.

Dividende

Od prejetih dividend s strani slovenskih družb je bil že odtegnjen in plačan davčni odtegljaj kot dokončni davek po stopnji 20 odstotkov.

V primeru, da dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (na primer prejem dividend neposredno iz tujine), mora davčni zavezanec dosežene dividende napovedati sam, in sicer do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje pri davčnem organu.

Napoved za odmero dohodnine od dividend z navodili

Dobiček iz kapitala

Napoved vloži vsak, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone do 28. februarja za preteklo leto (tokrat do 2. marca, ker 28. februar ni delavnik).

Kapitalski dobiček se ugotavlja kot razlika med nabavno vrednostjo povečano za 1% pavšalnih stroškov in prodajno vrednostjo zmanjšano za 1% pavšalnih stroškov, ne glede na dejanske stroške. V popisne liste se stroškov NE vpisuje.

Za nakupe izvedene pred 1.1.2003 se kot nabavna vrednost šteje vrednost naložbe na 1.1.2006. Če gre za borzno naložbo, se vzame cena na borzi, če ne pa velja knjigovodska vrednost. Za primer vzajemnih skladov so tečaji na ta dan objavljeni tukaj. Če je dejanska nabavna vrednost vrednostnih papirjev in deležev, ki so bili pridobljeni pred 1.1.2003, višja od tržne vrednosti oziroma knjigovodske vrednosti na dan 1.1.2006, kar zavezanec dokazuje z ustreznimi dokazili, se upošteva dejanska nabavna vrednost.

Nabavna vrednost se NE revalorizira.

Kadar je več nakupov in prodaj iste naložbe, se za ugotavljanje, kaj spada skupaj, uporablja vrstni red FIFO: prvi kupljen - prvi prodan.

Dobiček se ugotavlja v evrih. Nakupe in prodaje izvedene na trgih, kjer matična valuta ni evro se preračuna v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na tisti dan. Na straneh Banke Slovenije je arhiv za tečaje valut za katere ECB izračunava referenčni tečaj in arhiv za tečaje valut za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev

Dobiček je obdavčen 20% in se niža glede na čas, ki je pretekel od nakupa do prodaje: po 5 letih 15%, po 10 letih 10%, po 15 letih 5%, po 20 letih davka več NI.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev z navodili

Upoštevanje izgube v tekočem letu

Prodaja z izgubo se NE prizna kot izguba - ne zmanjšuje davčne osnove - če je zavezanec, družinski član ali pravna oseba, v kateri imate lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 odstotkov, v roku 30 dni pred ali po prodaji pridobil istovrstni kapital.

Pojasnila s tem v zvezi s strani DURS

NKBM

V primeru prejema bonus delnic NKBM iz naslova spodbude za dolgoročno imetništvo, se davčna osnova določa na podlagi vrednosti delnice na dan 12. septembra 2008, in sicer 22,43 evra za eno prejeto delnico oziroma 44,86 evra za dve prejeti delnici. Ta dohodek se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

V primeru prodaje bonus delnic se kot nabavna vrednost ravno tako šteje vrednost na borznem trgu na dan 12. septembra 2008, in sicer 22,43 evra.

Pojasnila s tem v zvezi s strani DURS

Neobdavčeno

Noebdavčene ostajajo prve prodaje delnic, pridobljenih neposredno v postopku lastninjenja. Pravtako so neobdavčena vsa preoblikovanja in zamenjave enih vrednostnih papirjev za druge istega izdajatelja, če se ohranijo lastniška razmerja in če ni bilo denarnega toka.

Prenos izgube

Prenos izgube v naslednja leta velja le v zelo specifičnih primerih in za večino NE pride v poštev.

Davčno izgubo lahko v naslednja leta prenašate, če ustvarite izgubo pri prodaji delnic (ali deležev), ki ste jih posedovali pred dokapitalizacijo družbe iz sredstev družbe (tako imenovane nominalne dokapitalizacije), in pri tem še ne prodate vseh delnic te družbe, ki jih posedujete (starih in novih).<br>

Pojasnila s tem v zvezi s strani DURS

Davčni odlog

V primeru podaritve kapitala zakoncu ali otroku se ugotavljanje davčne

obveznosti lahko odloži. Dobiček se ugotavlja obdarjencu, ko le-ta odsvoji

kapital. Za vrednost in datum pridobitve se v tem primeru šteje datum in vrednost kapitala v času, ko jo je pridobil darovalec.

O odlogu ugotavljanja davčne obveznosti odloči davčni organ na podlagi priglasitve odsvojitve kapitala.

Povezava na stran DURS s tem v zvezi

POZOR: Davčno ugodni prehodi med podskladi istega krovnega sklada pridejo prvič v poštev pri oddaji napovedi leta 2010 za leto 2009.

Izvedeni finančni instrumenti

V zvezi z izvedenimi finančnimi je bilo že marsikaj napisanega in povedanega. V primeru nejasnosti je tako najbolje, da se obrnete na vašo borzno hišo oz vaš davčni urad.

DURS: napoved, navodila, ipd.* zadnji popravek: 26.02.09 14:04

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>