Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 12:24
-2,97 %
31.879,19
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 22.01
-3,11 %
1.418,29
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  >  Usodne štiri besede

Prikazujem objavo s številko 81832 v temi Usodne štiri besede

#81832  07.03.10 13:39  sandi (admin) (DS)

Kot doda­tek k prejšnji temi še poja­snilo reka This time is diffe­rent (Tokrat je dru­gače), ki se pra­vi­loma upo­ra­blja z iro­nijo. Pri vsa­kem balonu vse od tuli­pan­skega v 17. sto­le­tju dalje se naj­dejo lju­dje, ki posku­šajo raci­o­na­li­zi­rati nesmi­selno rast cen s poja­sni­lom, da je tokrat dru­gače in da dose­da­nja pra­vila ne veljajo več ter da so nove oko­li­ščine čisto dru­gačne. Vendar pa se vsak bor­zni, kre­di­tni ali nepre­mič­nin­ski balon konča s pokom z nepri­je­tnimi posle­di­cami. Avtorja sta v knjigi kot vir za njen naslov nave­dla sta­rej­šega dol­go­le­tnega usluž­benca ame­ri­škega FED-a, ki je v času pro­pada hedge sklada Long Term Capital Management leta 1998 izjavil:

Veliko več denarja kot v obo­ro­že­nih ropih je bilo v zgo­do­vini izgu­blje­nega zaradi štirih besed. Te besede so: this time is different.
Knjigo This time is diffe­rent sicer močno pri­po­ro­čam, je pa obse­žno in na tre­nutke zelo zah­tevno bra­nje. Za konec še dva citata iz nje:

Če je zago­to­vljeno brez­po­gojno zava­ro­va­nje za vse in pov­sod, bodo neka­teri ude­le­ženci v sis­temu neiz­o­gibno počeli neumnosti.
In

Državi se ni treba bati dol­žni­ške krize, če ima kon­si­sten­tne fiskalne pre­sežke, če je rela­tivno nizko zadol­žena, če si denar v glav­nem izpo­soja na daljši rok in če ne pode­ljuje pre­več izven­bi­lanč­nih garancij.

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>