Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 14:25
0,55 %
11.207,85
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 12:25
1,38 %
1.251,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Zavarovanja  >  katero je primerno zavarovanje?

Prikazujem objavo s številko 95629 v temi katero je primerno zavarovanje?

#95629 (odg: #95559 sejad)  22.01.11 18:16  srcon
[sejad]

Mimogrede, ima kdo dostop do tega članka:

http://mojefinance.finance.si/300387/Bra...

očitno pa ni tabel..

Bralka je razočarana nad zavarovanjem! Kaj naj naredi?

Marja Milič

vsi članki avtorja19.1.11 07:00

»Sem skrajno razočarana in se počutim ogoljufano,« so besede naše bralke, ki je pred več kot petimi leti sklenila naložbeno življenjsko zavarovanje pri KD Življenju za 30 let; kaj se dogaja in kaj storiti?

OGLAS

Šele potem ko je razočarana bralka zagrozila, da bo s tožbo zahtevala razveljavitev pogodbe in vračilo vplačanih sredstev z obrestmi, so ji iz družbe poslali natančen prikaz, kako so gospodarili z njenim denarjem v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja (tega hranimo v uredništvu). Kaj se je dogajalo? Ob sklenitvi naložbenega zavarovanja je plačala slabih štiri tisoč evrov avansa, čez tri leta pa je začela plačevati redna mesečna vplačila po 110 evrov.

Od tega 10 evrov plačuje za premijo za nezgodno zavarovanje s kritjem za trajno invalidnost v višini 60 tisoč evrov, 100 evrov pa je premija naložbenega življenjskega zavarovanja s kritjem za primer smrti v višini 36 tisoč evrov. V dobrih petih letih je bilo obračunanih 6.405 evrov premij, brez premije za nezgodno zavarovanje. Vseh stroškov skupaj pa je bilo približno 3.200 evrov. »Zastopnica, ki mi je produkt prodala, mi je zamolčala svojo provizijo v višini 2.377 evrov za 10 minut dela, prav tako ni omenila nobenih stroškov, riziko premij, stroškov upravljanja, o vstopnih stroških ni vedela nič.

Življenjskega zavarovanja pravzaprav že od samega začetka sploh ni potrebovala.

Niti z besedo ni omenila, da bo treba za zavarovanje invalidnosti premijo plačevati posebej in da se ta ne vlaga v sklade, temveč jo obdrži zavarovalnica,« našteva. Zadnja znana vrednost premoženja po petih letih vplačevanja je bila 2.882 evrov, kar je več kot dvakrat manj, kot je bilo vplačano. »Žalostno je, da človek z visoko izobrazbo, pa čeprav ni ekonomist, ne more dojeti in prav razumeti splošnih pogojev in akrobacij zavarovalnice,« pravi bralka in nas sprašuje, kaj naj naredi, saj želi varčevati za pokojnino.

Možne rešitve

Po pregledu vseh papirjev, ki ste nam jih poslali, lahko strnemo, da vam produkt ob sklenitvi očitno ni bil dovolj jasno in pregledno predstavljen, da bi sploh lahko ocenili, kakšni so z njim povezani stroški. Vprašanje je, ali bi, če bi vse to vedeli, zavarovanje sploh sklenili. V naši reviji smo večkrat opozarjali, da je cenejša, predvsem pa preglednejša možnost varčevanja neposredno vlaganje v sklade, zavarovanje za primer smrti pa naj bo sklenjeno ločeno. Poglejmo, kakšne so torej zdaj vaše možnosti. Odločitev, kaj boste naredili, pa je seveda v vaših rokah.

1. Odkup vrednosti premoženja:

»Poslali so mi ponudbo za odkup police, čeprav ga nisem zahtevala. Očitno je v njihovem interesu, da bi se to zgodilo,« razmišlja bralka. Najlažje bi seveda bilo odkupiti vrednost premoženja in končati agonijo, a bi bila izguba v tem primeru tudi največja.

Po zadnjih podatkih, ki so vam bili poslani, bi bila odkupna vrednost, torej ko bi odšteli 6,5-odstotni davek od prometa z zavarovalnimi posli, izstopne stroške v višini odstotka in drugo, približno 2.670 evrov. To pomeni, da bi, potem ko ste v dobrih petih letih vplačali 6.405 evrov, izgubili 3.735 evrov. Ker vam je bila odkupna vrednost posredovana pred približno pol leta, vam svetujemo, da jo zahtevate še enkrat.

2. Kapitalizacija zavarovanja:

Druga možnost je kapitalizacija zavarovanja. Življenjsko zavarovanje z obročnim plačilom premije se spremeni v zavarovanje z znižano zavarovalno vsoto brez nadaljnjega plačevanja premije. Z drugimi besedami: kritje za primer smrti, ki v vašem primeru znaša 36 tisoč evrov, bi se znižalo na vrednost premoženja na naložbenem računu, torej na 2.882 evrov, dodatna zavarovanja ob tem prenehajo. To pomeni, da premije ne bi več plačevali, prav tako pa ne bi dobili ničesar izplačanega, razen dediči v primeru vaše smrti. Kapitalizacija se izvede na pisno zahtevo zavarovalca in ni treba navajati razloga, zakaj jo želite.

3. Nadaljevanje vplačevanja:

Vaše razočaranje nad privarčevanim zneskom je razumljivo. Večino vplačanih premij so vam dobesedno požrli stroški sklenitve v višini 2.377 evrov oziroma 7,4 odstotka od vseh pričakovanih vplačil v dobi varčevanja (36 tisoč evrov). Vendar se morate zavedati, da se ti obračunajo na začetku varčevanja. Nato naj bi obirali sadove varčevanja. Od obračunanih 100 evrov na mesec (brez upoštevanja premije za nezgodno zavarovanje) se v sklade steče 88 evrov.

Razlika 12 evrov (to je 12 odstotkov premije) so vstopni stroški in jih zavarovalnica obračuna od vsakokratne premije. Na prvi pogled se zdijo nerazumno visoki, saj na zavarovalnici trdijo, da ta hip obračunavajo le triodstotne vstopne stroške od vplačane premije. Hkrati pa nas je zbodlo v oči, da je bila v breme skladov na drugi strani obračunana riziko premija za primer smrti v povprečju slaba dva evra na mesec oziroma 76 evrov v dobrih petih letih.

Življenjska zavarovanja s kritjem za smrt v višini, ki je na vaši polici, je za evro ali dva na mesec nemogoče dobiti. Zakaj je zavarovalnica obračunala štirikrat višje vstopne stroške in na drugi strani zavarovalno premijo v višini drobca dejanskih cen na trgu, pa iz vaših posredovanih dokumentov ni možno razbrati.

Kakorkoli, pravica do vsote v primeru smrti vas stane 14 evrov na mesec (vstopni stroški in riziko premija). Opazili smo tudi, da zavarovalnica najprej obračuna vstopne stroške od premije, razliko pretvori v enote premoženja, iz tega si potem izplača riziko premijo za smrt in upravljavsko provizijo. Takšen sistem obračunavanja stroškov pa uporabljajo tudi pri drugih zavarovalnicah. V vašem primeru si zavarovalnica obračuna upravljavske stroške v višini odstotka na leto, medtem ko vemo, da upravljavsko provizijo zaračunavajo že vzajemni skladi, v katere je denar naložen. Zadovoljive razlage, kaj sploh pomenijo ti stroški, nismo našli nikjer.

Pogojno so ti opravičljivi v primerih, ko zavarovalnica sama spreminja sestavo košarice skladov, nikakor pa ne v vrednosti odstotka ali več na leto. V vašem primeru je zavarovalnica šele po petih letih prenesla premoženje iz dveh skladov v tretjega. Zavarovalnica si teh stroškov ne bi smela obračunati, če proda naložbeno zavarovanje, vezano zgolj na en sklad, ali ko si košarico sestavljate sami, saj ne opravlja nobene dodatne storitve.

Če se odločite za nadaljevanje varčevanja, poskušajte znižati upravljavsko provizijo, saj naj bi bila, po navedbah zavarovalnice, ta hip le pol odstotka. Zahtevajte, da vam zavarovalnica razkrije vse stroške, ki jih plačujete in višino teh. Skrb vzbuja namreč to, da sploh ne veste, koliko vas bo ta produkt stal, saj višina stroškov sploh ni nikjer navedena. Pri enaki sestavi stroškov ter upoštevanju osemodstotne povprečne letne donosnosti, ki nikakor ni vnaprej zagotovljena, bi privarčevali 79.500 evrov.

Po 10 letih varčevanja bi bili tudi prosti plačila davka. Opazili smo, da imate v sklopu življenjskega zavarovanja sklenjeno zelo ugodno nezgodno zavarovanje za trajno invalidnost v višini 60 tisoč evrov za 10 evrov. Takšnega zavarovanja za ta denar na trgu namreč ne dobite.

4. Varčevanje v skladih:

»Ustvarjam si družino. Varnostno rezervo v gotovinskih prihrankih imam, rešeno imam tudi stanovanjsko vprašanje, ker so mi starši kupili stanovanje. Trajnost moje zaposlitve, če bom zdrava, ni vprašljiva,« pravi bralka. Žal je iz povedanega jasno, da življenjskega zavarovanja pravzaprav že od samega začetka sploh niste potrebovali. Življenjsko zavarovanje je smiselno le, ko so od vaših dohodkov odvisni drugi (otroci, partner ...) ali v primeru najetih posojil večjih vrednosti (kot je stanovanjsko posojilo).

Potem ko je v dobrih petih letih vplačala 6.405 evrov, bi zdaj z odkupom izgubila 3.735 evrov.

Če pa bi pozneje želeli tudi skleniti ločeno riziko življenjsko zavarovanje (torej brez naložbene komponente), bi za 14 evrov mesečne premije, kolikor plačujete zdaj za kritje v vrednosti 36 tisoč evrov, zlahka dobili zavarovanje za obdobje 25 let s še višjim kritjem - okrog 50 tisoč evrov.

Glede na to, da želite varčevati za pokojnino, bi bil eden od možnih scenarijev tudi, da zahtevate odkup vrednosti premoženja iz naložbenega zavarovanja in nadaljujete varčevanje v skladih, kjer so stroški bolj jasno določeni. Če upoštevamo, da vložite 2.670 evrov, kolikor bi bila odkupna vrednost ob razdrtju police, in vplačujete po 100 evrov na mesec, bi ob triodstotnih mesečnih vstopnih stroških in osemodstotni povprečni letni donosnosti konec obdobja imeli v skladih okroglih 104.600 evrov.

Tudi po upoštevanju davkov na ustvarjeni kapitalski dobiček bi bil vaš izkupiček skoraj 101.900 evrov. Učinek davka v tako dolgem obdobju je minimalen, ker se prvi zneski dalj časa obrestujejo in so najvišji kapitalski dobički pravzaprav najmanj obdavčeni ali celo neobdavčeni (efektivna davčna stopnja v vašem primeru je 3,5-odstotna).

5. Tožba:

Ena od rešitev, ki jo vidite, je tožba za razveljavitev z zahtevkom za vračilo celotne vplačane premije z obrestmi, češ da so vas spravili v zmoto. Verjetno se zavedate, da se bo zavarovalnica branila na vse kriplje, saj bi, če bi popustila vam, morala tudi drugim zavarovancem.

Sprašujem se, kako bi dokazali, da vam stroški niso bili predstavljeni, saj je iz poslanega gradiva razvidno, da ste podpisali dokument, na katerem je zapisano, da ste bili seznanjeni s tem, prav tako pa ste s podpisom ponudbe tudi potrdili, da ste seznanjeni s splošnimi in posebnimi pogoji zavarovanja. Tudi po tem, ko so vam poslali originalno polico in splošne pogoje, so vas pozvali, da pogoje natančno preberete. Na tehtnici bi bila vaša beseda zoper besedo zastopnice.

Uspešnost tožbe bi bila zelo vprašljiva. Poleg tega bi vam vzela čas, denar in predvsem živce. Neuradno smo izvedeli, da naj bi se zavarovalnice v takšnih primerih največkrat s stranko pogodile zunajsodno, zato se posvetujete z odvetnikom, kakšne so vaše možnosti za takšen scenarij in koliko bi iztržili.

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>