Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 17:58
3,39 %
39.657,07
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
1,36 %
1.616,34
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Forum

 |  sveže  ·  forumi  ·  iskanje  ·  shramba  ·  sporočila  ·  obveščanje  ·  pravila & objave  ·  vabila

Seznam forumov  >  Periskop  RSS    >  Igranje z ognjem

Blog - Sandi Kodrič

Sandi Kodrič

V tem blogu se avtor pretežno čudi in sprašuje o raznih temah - ki so ali pa niso povezane s financami.

Vse zapisano je osebno mnenje, ki nima nobene povezave z družbo, lastnico teh spletnih strani.

Rubrike
·banke (36)
·borza (35)
·certifikati (13)
·davki (9)
·ekonomija (36)
·hec (7)
·jezik (17)
·kekec (20)
·knjige (2)
·mediji (21)
·nadzorniki (20)
·nakupovanje (11)
·nepremičnine (52)
·oglaševanje (25)
·pokojnina (55)
·politika (50)
·potrošnik (15)
·psihologija (3)
·razno (8)
·skladi (93)
·sodstvo (5)
·svoboda (6)
·zakonodaja (19)
·zavarovanje (31)
·zdravstvo (11)
Arhiv
·nov 2015 (1)
·maj 2015 (1)
·feb 2015 (1)
·dec 2012 (1)
·nov 2012 (1)
·okt 2012 (4)
·jul 2012 (6)
·jun 2012 (1)
·maj 2012 (1)
·apr 2012 (5)
·mar 2012 (2)
·feb 2012 (3)
·jan 2012 (4)
·dec 2011 (3)
·nov 2011 (4)
·okt 2011 (7)
·sep 2011 (2)
·avg 2011 (6)
·jul 2011 (1)
·jun 2011 (4)
·maj 2011 (13)
·apr 2011 (8)
·mar 2011 (15)
·feb 2011 (4)
·jan 2011 (11)
·dec 2010 (9)
·nov 2010 (12)
·okt 2010 (10)
·sep 2010 (10)
·avg 2010 (11)
·jul 2010 (8)
·jun 2010 (9)
·maj 2010 (11)
·apr 2010 (11)
·mar 2010 (17)
·feb 2010 (6)
·jan 2010 (5)
·dec 2009 (7)
·nov 2009 (6)
·okt 2009 (9)
·sep 2009 (3)
·avg 2009 (8)
·jul 2009 (3)
·jun 2009 (2)
·maj 2009 (7)
·apr 2009 (5)
·mar 2009 (12)
·feb 2009 (7)
·jan 2009 (11)
·dec 2008 (6)
·nov 2008 (11)
·okt 2008 (10)
·sep 2008 (5)
·avg 2008 (8)
·jul 2008 (4)
·jun 2008 (12)
·maj 2008 (8)
·apr 2008 (7)
·mar 2008 (9)
·feb 2008 (6)
·jan 2008 (7)
·dec 2007 (5)
·nov 2007 (8)
·okt 2007 (6)
·sep 2007 (8)
·avg 2007 (8)
·jul 2007 (1)
·jun 2007 (8)
·maj 2007 (11)
·apr 2007 (12)
·mar 2007 (11)
·feb 2007 (6)
 
Igranje z ognjem
Rubrika: pokojnina, politika
<  |  >  |  seznam
 14.08.10 09:19  sandi (admin) (DS) shramba  

Sindikati iz gru­pa­cije ZSSS so že napo­ve­dali, da bodo z vsemi silami naspro­to­vali zadnjemu pre­dlogu pokoj­nin­ske reforme in zatr­ju­jejo, da bodo spre­jem pre­pre­čili z refe­ren­du­mom. Kljub temu, da je vlada spre­jela nji­hove dose­da­nje zah­teve glede delav­cev, ki so se zapo­slili pred 20. letom, jim to še vedno ni dovolj. Grožnja s pokoj­nin­skim refe­ren­du­mom pa je tako spre­vr­žen mane­ver, kot ga v slo­ven­ski poli­tiki doslej še ni bilo. Zakaj so spremembe nujne, je že bilo veli­ko­krat poja­snjeno: vse manj aktiv­nih pre­bi­val­cev mora s pri­spevki pre­ži­vljati vse več rela­tivno zgo­daj upo­ko­je­nih pre­je­mni­kov pokojnin.  1. Reforma se sko­rajda v niče­mer ne dotika seda­njih upo­ko­jen­cev. Njihove pokoj­nine v nobe­nem pri­meru ne bodo prizadete.

  2. Z reformo pred­vi­dena pre­ho­dna obdo­bja zago­ta­vljajo mehak in posto­pen pre­hod na nove pogoje.

  3. Vsako odla­ša­nje z reformo bo pome­nilo samo to, da bodo morali biti kasnejši ukrepi (ki bodo pri­za­deli tiste, rojene po letu 1960) bistveno bolj dra­stični kot pa so seda­nji, da denarja za pen­zije ne bo zmanjkalo.Z refe­ren­du­mom bi sin­di­kalni funk­ci­o­narji radi rešili svojo gene­ra­cijo (staro med 50 in 60), da lahko odide v pokoj še po sta­rem — po pogo­jih, ki oči­tno ne zago­ta­vljajo vzdr­žno­sti pokoj­nin­ske bla­gajne. Če jim bo to uspelo, bo račun zanje pla­čala mlajša gene­ra­cija, ki jo bodo v pri­ho­dno­sti dole­teli pre­cej hujši ukrepi.

Upokojence bi sin­di­ka­li­sti ver­je­tno brez težav pre­stra­šili, da na more­bi­tnem refe­ren­dumu gla­su­jejo proti (ti so tudi naj­bolj disci­pli­ni­rani ude­le­ženci voli­tev in refe­ren­du­mov). Koalicija sin­di­ka­li­stov in upo­ko­jen­cev bi torej z zavr­ni­tvijo reforme zarila nož v hrbet mlaj­šim. Igrajo se z ognjem in to je recept za med­ge­ne­ra­cij­ski spopad.

Za neje­verne Tomaže: Kako se bo spre­mi­njala slo­ven­ska demo­graf­ska slika, si lahko ogle­date v nazorni inte­rak­tivni pira­midi Statističnega urada RS.


Komentarji uporabnikov
Replika? Pripomba? Še kaj manjka?  (vseh: 68; zadnji: 27.08.10 07:50)  · 
Kot neprijavljen uporabnik - gost - ne morete vpisovati komentarjev.

 14.08.10 13:47  ravaodgovori / citiraj

proti reformi bi bili vsi. interes starejših je jasen. mlajših pa tudi ne bo noben problem nafilati s tem, da je trg dela igra z ničelno vsoto.

interes sindikatov mi pa sploh ni jasen. reševanje neke generacije se mi ne zdi zadosti močan razlog za tak kraval.

sploh pa glede na to, da sta glavna socialna partnerja (vlada in sindikati) vzorno sodelovala v dobro ljudi žuljavih rok seveda, tretji socialni partner (delodajalci) je pa itak nek marginalec, ki občasno tiho zastoka v svojem čošku.

ne morem se otresti filinga, da je zadaj neka večja mućka.

kako bi pa sploh izgledal medgeneracijski spopad? aktivnosti? posledice?

sliši se mi zelo primerna tema za lapanje, ampak dobr ajd, to bi že nekako preživeli.

http://blogchuk.files.wordpress.com/2010...

---------

ps: poleg vsega tega je pa jasno, da je prava resnica samo to, da bi bilo edino pošteno in pravično, če bi šli v pokoj pri 40 letih. ne vem, kako da tega nihče ne spregleda.
 14.08.10 16:00  skeptikodgovori / citiraj

Z napisanim se zelo strinjam. In seveda ne bi bil presenečen, če bi šlo v ozadju zares za kakšno mućko.

Da pa ne bi ostal le pri besedah, bom ponovil eno svojo staro tukaj že zapisano misel: vzpostavimo nov sistem, ki ne bo temeljil na "medgeneracijski formuli, ampak na formuli "imaš kolikor si vplačal + jasno definirane izjeme za kategorije, ki zares ne morejo do pokojnine (seveda so tukaj delomrzneži in supezaslužni črtani iz tekategorije), potem pa ta sistem vzpostavimo s 1. 1. naslednjega leta ko je bil sistem domišljen in z veljavnostjo za tiste, ki so se prvič zaposlili s tem datumom ali kasneje. Za tiste, ki pa so že v špilu pa velja "medgeneracijski sistem", ki bo po logiki stvari v zaključnem obdobju seveda zahteval proračunsko intervencijo, ki pa bo po logiki stvari vsako leto manjša.

Mogoče stvar zveni komplicirano, ampak potreben je korenit zasuk, danes, pa čeprav bo trajal nekaj desetletij. Po moje boljše kot tole umiranje na obroke: namreč tele razprave, mogoče sedaj z bolj radikalnim besediščem poslušam že mnogo mnogo let, sistem pa je še vedno enak. Pa prosim lepo ne mi razlakat o nekih pokojninskih stebrih in podobna jajca, ki ni drugega kot nov medgeneracijski trik, ko svojega denarja v pokojninskem skladu (in/alistebrih kakor vam bolj sede) ne morem upravljati, niti ne vem koga s tem hranim (čeprav ne bi bil presenečen, da so prav ti posebej glasni za ohranitev sistema).

S tem v zvezi bi bil tudi zelo hvaležen, če mi kdo namigne, kako izračunati koliko sem že dal za pokojnino (ne kakšna pokojnina mi pripada) za pokojnino. Ker če znesek, ki ga plačujem zgolj nominalno pomnožim s številom let, ka ga plačuje, (in da bi ga danes dal "v banko"), hm, je kar lepa vsotica.
 14.08.10 16:40  ravaodgovori / citiraj
[skeptik]

Da pa ne bi ostal le pri besedah, bom ponovil eno svojo staro tukaj že zapisano misel: vzpostavimo nov sistem, ki ne bo temeljil na "medgeneracijski formuli, ampak na formuli "imaš kolikor si vplačal + jasno definirane izjeme za kategorije, ki zares ne morejo do pokojnine (seveda so tukaj delomrzneži in supezaslužni črtani iz tekategorije), potem pa ta sistem vzpostavimo s 1. 1. naslednjega leta ko je bil sistem domišljen in z veljavnostjo za tiste, ki so se prvič zaposlili s tem datumom ali kasneje. Za tiste, ki pa so že v špilu pa velja "medgeneracijski sistem", ki bo po logiki stvari v zaključnem obdobju seveda zahteval proračunsko intervencijo, ki pa bo po logiki stvari vsako leto manjša.
verjetno ne razumem čisto dobro, ampak zakaj bi po tem sistemu sploh rabili sistem?

tak sistem je že vzpostavljen in delujoč - daš v banko in imaš kolikor si vplačal. pa še država jamči za vloge, če to danes sploh še kaj pomeni :)
 14.08.10 17:51  skeptikodgovori / citiraj

Razpravljam o pokojninskem sistemu, ki boje prinaša tudi davčne olajšave in ki bo baje nekoč omogočal dohodke tudi ko bom v penzjonu; kot se to danes reče.

Meni ta denar trgajo, avtomatsko, vsak mesec, na podlagi "medgeneracijskega sporazuma" in na to nimam nikakršnega vpliva.

Kaj sem spregledal; tudi jaz bi vse to direktno v banko!
 14.08.10 18:10  alekodgovori / citiraj

Ne vidim problema. Ko (če ga bo US dopustilo zaradi nepopravljivih posledic) bo referendum, ga podpremo še mi (malo mlajša generacija). Dovolimo 50-60 letniko za katere navija ZSSS, da se takoj upokojijo.

Nato odvzamemo volilno pravico vsem, ki so že upokojeni in skenslamo plačevanje prispevkov.

Pa naj se slikajo. ;-)

* zadnji popravek: 14.08.10 18:10
 14.08.10 19:26  mlinarbodgovori / citiraj

starostna piramida je vsem dobro jasna... zal je politika vsem prevec stopila v glavo in se noben ne zeli resno soociti s tem problemom... ce gre se generacija 50-60 v penzijo po obstojecih pogojih nas bo vse se mocno bolela glava ob predpostavki, da dosezenih socialnih pravic ne spreminjamo... ampak kot slisim bodo vsi tisti, ki lahko grejo v penzijo po obstojecih pogojih to tudi izkoristili... za vse ostale pa naj se naredi vzdrzen sistem... ce to sploh obstaja... najboljse bi bilo, da bi dali ljudem moznost, da tudi sami poskrbijo za zadna leta svojega zivljenja... za tiste, ki pa ne bi imeli zmoznosti za lastno preskrbo pa bi poskrbela drzava, ampak ta socialna pomoc bi bila minimalna... sploh bi pa vse te ljudi preselil iz prestolnice (na podezelje oz manjse kraje), ker je tukaj zivljenje najdrazje... ce zelis ziveti v prestolnici pac ne dobis drzavne socialne pomoci
 14.08.10 19:47  gorazdrebaodgovori / citiraj

Teli komentarji se mi zdi da prihajajo od ljudi ki imajo več al manj polno rit vsega, pa se tega niti ne zavedajo. Vse kar cenijo je njihovo delo vse ostalo so nesposobneži in lenuhi, kateri samo čakajo da jim kaj od države pade na mizo, nihče pa se ne vpraša na osnovi čega pa sami tolk več zaslužijo od teh revežev, po čem so tolk več vredni, zakaj je njihovo delo tolk več vredno...
 14.08.10 19:55  skeptikodgovori / citiraj

Vedno z zanimanjem preberem druge, ki se jim zdi da vedo kaj naj bi jaz imel.

Ja res, zakaj je delo enih več vredno kot delo drugih. Zakaj eni plačujejo dohodnino in davke drugi pa ne. Res; zakaj?

No: in ko bomo to enkrat razčistili se bomo pa lažje pogovarjali naprej.
 14.08.10 20:29  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj
[skeptik]

Ja res, zakaj je delo enih več vredno kot delo drugih. Zakaj eni plačujejo dohodnino in davke drugi pa ne. Res; zakaj?
po nekaterih virih je to ena taka ontoloska krivica a la da imajo eni daljsega.

drugi pravijo, da kdor dobi vec za svoje delo, je itak ocitno lopov.

tretji pa namigujejo, da mogoce je pa le kaj povezano s tem, kaksno delo je in kako je opravljeno, pa da obstaja en se ne povsem osvojeni misterij po imenu trg. (samo se jih ponavadi slabse slisi, ker se prvi dve skupini tako dereta.)* zadnji popravek: 14.08.10 20:29
 14.08.10 20:44  gorazdrebaodgovori / citiraj
[crt]

:: [skeptik]

:: Ja res, zakaj je delo enih več vredno kot delo drugih. Zakaj eni plačujejo dohodnino in davke drugi pa ne. Res; zakaj?po nekaterih virih je to ena taka ontoloska krivica a la da imajo eni daljsega.drugi pravijo, da kdor dobi vec za svoje delo, je itak ocitno lopov.tretji pa namigujejo, da mogoce je pa le kaj povezano s tem, kaksno delo je in kako je opravljeno, pa da obstaja en se ne povsem osvojeni misterij po imenu trg. (samo se jih ponavadi slabse slisi, ker se prvi dve skupini tako dereta.)


Ni point v tem, da nekdo dobi več kot drugi, ampak v tem kolk več, da je to še kolk tok normalno.

Lopovi so zmeraj bli in bodo, prilika dela tatu.

Kdo se kolk dere in zakaj pa je res vprašanje, še najmanj se sliši reveže, pa vse ostale tolk bolj.
 14.08.10 20:50  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj
[gorazdreba]

Ni point v tem, da nekdo dobi več kot drugi, ampak v tem kolk več, da je to še kolk tok normalno.
normalno je ponavadi precej podoben pojem kot pravicno. za tega pa je slovenska ljudska definicija povsem jasna: pravicno = tisto, kar meni pase. (glej tudi: posteno, strokovno, korektno...)

Kdo se kolk dere in zakaj pa je res vprašanje, še najmanj se sliši reveže, pa vse ostale tolk bolj.
se zelo strinjam, veliko je kao revezev, ki imajo polna usta svojega ubogi-mali-clovek-revezevstva, ki pa to ni, temvec je samo lobiranje za privilegije.

aja, se to...

v luci pokojninskega sistema se v bistvu ne pogovarjamo o tem, kdo vec zasluzi in a je to ok.

temvec se pogovarjamo o tem, od kod ideja, da mora zato placevati se za druge in zakaj se, ko to pocne, drugi cez njega usajajo in simfajo kao bogate prasce, namesto da bi mu rekli hvala, kar je v tej situaciji se najmanj, kar lahko naredijo.* zadnji popravek: 14.08.10 20:50
 14.08.10 20:58  ThomasTodgovori / citiraj
[crt]

:: [gorazdreba]

:: Ni point v tem, da nekdo dobi več kot drugi, ampak v tem kolk več, da je to še kolk tok normalno.normalno je ponavadi precej podoben pojem kot pravicno. za tega pa je slovenska ljudska definicija povsem jasna: pravicno = tisto, kar meni pase. (glej tudi: posteno, strokovno, korektno...):: Kdo se kolk dere in zakaj pa je res vprašanje, še najmanj se sliši reveže, pa vse ostale tolk bolj.se zelo strinjam, veliko je kao revezev, ki imajo polna usta svojega ubogi-mali-clovek-revezevstva, ki pa to ni, temvec je samo lobiranje za privilegije.aja, se to...v luci pokojninskega sistema se v bistvu ne pogovarjamo o tem, kdo vec zasluzi in a je to ok.temvec se pogovarjamo o tem, od kod ideja, da mora zato placevati se za druge in zakaj se, ko to pocne, drugi cez njega usajajo in simfajo kao bogate prasce, namesto da bi mu rekli hvala, kar je v tej situaciji se najmanj, kar lahko naredijo.


Meni je še bolj čudno, odkod ideja tem plačnikom, da to počnejo. Da plačujejo drugim nekaj, kar si niso zaslužili. Plus da jih prejemniki v zahvalo še zmerjajo.

Kdo je tu najbolj nor?
 14.08.10 23:34  skeptikodgovori / citiraj
[ThomasT]

:: [crt]

:: :: [gorazdreba]

:: :: Ni point v tem, da nekdo dobi več kot drugi, ampak v tem kolk več, da je to še kolk tok normalno.

::

:: normalno je ponavadi precej podoben pojem kot pravicno. za tega pa je slovenska ljudska definicija povsem jasna: pravicno = tisto, kar meni pase. (glej tudi: posteno, strokovno, korektno...)

::

:: :: Kdo se kolk dere in zakaj pa je res vprašanje, še najmanj se sliši reveže, pa vse ostale tolk bolj.

::

:: se zelo strinjam, veliko je kao revezev, ki imajo polna usta svojega ubogi-mali-clovek-revezevstva, ki pa to ni, temvec je samo lobiranje za privilegije.

::

:: aja, se to...

::

:: v luci pokojninskega sistema se v bistvu ne pogovarjamo o tem, kdo vec zasluzi in a je to ok.

::

:: temvec se pogovarjamo o tem, od kod ideja, da mora zato placevati se za druge in zakaj se, ko to pocne, drugi cez njega usajajo in simfajo kao bogate prasce, namesto da bi mu rekli hvala, kar je v tej situaciji se najmanj, kar lahko naredijo.

::Meni je še bolj čudno, odkod ideja tem plačnikom, da to počnejo. Da plačujejo drugim nekaj, kar si niso zaslužili. Plus da jih prejemniki v zahvalo še zmerjajo.Kdo je tu najbolj nor?


Ne sicer s tako radikalnimi besedami ampak prav to je bil moj point.
 15.08.10 11:20  waterdropodgovori / citiraj
[Črt]

pravicno = tisto, kar meni pase
To kar je napisal Črt, je edino pravilo, ki zares velja. Vsak gleda skozi svoje oči (ker pač iz drugih ne more, pa če se še tako trudi :-). Že to, da je o eni temi toliko mnenj, se jasno vidi, da ni tako enostavno kot se zdi. Vsak bi rešil problem v 5 minutah ampak pri tem pozablja, da za nekoga pa ta rešitev ni ok. Vsak o sebi misli, da ima najbolj prav in pozablja, da bi se lahko znajdel na nasprotni strani...

Danes je pač sistem tak, kjer človek rabi pamet (verjetno bolj kot nekoč) in tisti, ki jo je ob rojstvu dobil in jo zna skozi življenje dobro unovčiti je pač danes lahko car in se jezi kako mu drugi odžirajo.

No, v kakšnih drugih časih je pa nad pametjo prevladalo kaj drugega (mogoče surova moč, in zmožnost preživetja v hudih pogojih) in v takšnem sistemu se nekaterim "današnjim genialcem" verjetno ni godilo najbolje.

Mogoče mi primerjava ni najbolj uspela ampak hotel sem povedati, da je vse relativno in vse je odvisno od "peskovnika" v katerem "igra" poteka :-) Mogoče malo filozofsko ampak kaj naj človek pričakuje ob takem vremenu :-D

aja, da ne pozabim... to je nekako v podporo tega kar je napisal gorazdreba, če slučajno ni bilo jasno :-)

* zadnji popravek: 15.08.10 11:20
 15.08.10 14:47  crn1odgovori / citiraj
[waterdrop]

:: [Črt]

:: pravicno = tisto, kar meni paseTo kar je napisal Črt, je edino pravilo, ki zares velja. Vsak gleda skozi svoje oči (ker pač iz drugih ne more, pa če se še tako trudi :-). Že to, da je o eni temi toliko mnenj, se jasno vidi, da ni tako enostavno kot se zdi. Vsak bi rešil problem v 5 minutah ampak pri tem pozablja, da za nekoga pa ta rešitev ni ok. Vsak o sebi misli, da ima najbolj prav in pozablja, da bi se lahko znajdel na nasprotni strani...Danes je pač sistem tak, kjer človek rabi pamet (verjetno bolj kot nekoč) in tisti, ki jo je ob rojstvu dobil in jo zna skozi življenje dobro unovčiti je pač danes lahko car in se jezi kako mu drugi odžirajo.No, v kakšnih drugih časih je pa nad pametjo prevladalo kaj drugega (mogoče surova moč, in zmožnost preživetja v hudih pogojih) in v takšnem sistemu se nekaterim "današnjim genialcem" verjetno ni godilo najbolje.Mogoče mi primerjava ni najbolj uspela ampak hotel sem povedati, da je vse relativno in vse je odvisno od "peskovnika" v katerem "igra" poteka :-) Mogoče malo filozofsko ampak kaj naj človek pričakuje ob takem vremenu :-Daja, da ne pozabim... to je nekako v podporo tega kar je napisal gorazdreba, če slučajno ni bilo jasno :-)
Torej, ontoloska krivica hehe.

Lej, lahko so v kaksnih primerih misice ali noge ali joski vec vredni od moyganov. Ni problemma. Vprasanje je bolj, kako se nekateri hocejo postavljati za arbitra, ki bi dolocal te vrednosti v imenu "pravicnosti". Nekateri pac menimo, da to ni mogoce in da za to obstaja trg. Ko/ce pride do naslednje hude pizdarije, a-la vojna na Balkanu bojo seveda misice spet vec vredne. Me pa zelo zanima, kako bos takrat ranim Arkanom, ki bojo veliko zasluzili, razlozil da morajo svoje premozenje deliti z ostalimi, manj srecnimi.

Skratka, tisti z mozgani imamo to nesreco,d a mozgani pac jne vzbujajo nekega strahu pri nasprotnikih :)
 15.08.10 15:24  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj
[crn1]
Skratka, tisti z mozgani imamo to nesreco,d a mozgani pac jne vzbujajo nekega strahu pri nasprotnikih :)
10/10
 15.08.10 17:16  waterdropodgovori / citiraj
[crn1]

:: Vprasanje je bolj, kako se nekateri hocejo postavljati za arbitra, ki bi dolocal te vrednosti v imenu "pravicnosti". Nekateri pac menimo, da to ni mogoce in da za to obstaja trg.
Saj nisem na nikogaršnji strani in niti ne trdim, da imam prav in še manj, da imam rešitev. Samo pravim, da stvar ni tako preprosta in to, da je pogled iz tam kjer stojimo drugačen od tistega bolj spodaj ali bolj zgoraj. Bistvo je to, da če približno razumemo pogled drugih, potem smo lahko malo bolj tolerantni ali človeški... je pa res da skozi celo zgodovino do danes je ta človečnost marketinški prijem za manipulacijo sentimentalcev :-)

Skratka, tisti z mozgani imamo to nesreco,d a mozgani pac jne vzbujajo nekega strahu pri nasprotnikih :)
Ja itak, da ne. Ker posledice pridejo pozneje kot, če ti nekdo z gorjačo maha :-) V bistvu, ko se večina zave, da je so jih "nategnili" ali da so zaradi svoje skromne pameti izviseli je že prepozno :-)))
 15.08.10 17:58  ravaodgovori / citiraj
[crn1]

Lej, lahko so v kaksnih primerih misice ali noge ali joski vec vredni od moyganov. Ni problemma.
mislim, da primeri niso posamični, pač pa je to pravilo. prepričana sem, da bi bila pri meni veliko bolj koristna kombinacija manj možganov in več joškov.

na tem svetu pa res ni nobene pravice :(

Skratka, tisti z mozgani imamo to nesreco,d a mozgani pac jne vzbujajo nekega strahu pri nasprotnikih :)
ne vem če glih. v totalitarnih režimih so ponavadi potolkli inteligenco.

gledano s strani diktatorjev so razlogi za to pragmatični in popolnoma razumljivi.

pustiš tehničarje in družboslovce, ki utemeljujejo tvoj sistem.

ostalega dela inteligence, ki bi utegnil delati zgago, se na nek način znebiš. način je v precejšnji meri odvisen od tega kako dober želodec imaš, izkušnje pa kažejo, da imajo diktatorji navadno izredno trpežne.
 15.08.10 19:37  gsavliodgovori / citiraj
[rava]

:: [crn1]

:: Lej, lahko so v kaksnih primerih misice ali noge ali joski vec vredni od moyganov. Ni problemma.mislim, da primeri niso posamični, pač pa je to pravilo. prepričana sem, da bi bila pri meni veliko bolj koristna kombinacija manj možganov in več joškov.

na tem svetu pa res ni nobene pravice :(


Em, če res rabiš kvalificiran nasvet, kako do več joškov in manj možganov, kar vprašaj.
 15.08.10 19:44  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj

na enem bicikl forumu je clan, ki je po poklicu se malo dlje v verigi od tebe. to so sele stosi.
 15.08.10 19:54  skeptikodgovori / citiraj
[gsavli]

:: [rava]

:: :: [crn1]

:: :: Lej, lahko so v kaksnih primerih misice ali noge ali joski vec vredni od moyganov. Ni problemma.

::

:: mislim, da primeri niso posamični, pač pa je to pravilo. prepričana sem, da bi bila pri meni veliko bolj koristna kombinacija manj možganov in več joškov.

:: na tem svetu pa res ni nobene pravice :(

::Em, če res rabiš kvalificiran nasvet, kako do več joškov in manj možganov, kar vprašaj.


Plastični vsadki in sektor zdravstva s farmacijo in bolnišnično nego. Sestavine za vsadke dela kakšno kemično podjetje je pa zaslužek že kar diverzificiran. In tukaj sploh ne razmišljam o pivu in čokoladi za žalujoče ostale, ki čakajo na rezultat posega ;-)))
 15.08.10 20:26  Tujecodgovori / citiraj
[rava]mislim, da primeri niso posamični, pač pa je to pravilo. prepričana sem, da bi bila pri meni veliko bolj koristna kombinacija manj možganov in več joškov.
Danes se pa pametno delaš... to ti ni v navadi :-)

(ker samo tisti z rees veliko možgani bi si lahko privoščili downsize)

Sicer pa... tisti z možgani si joške še vedno lahko kupijo - zadeva sploh ni tako draga. Tiste, ki so dobile joške, pa si možganov ne morejo kupiti, lahko pa se na kakšne obesijo - ampak spet ne na taboljše, ker taki pač ne padamo na joške, jebi ga. (padamo na riti, think about it...)

gsavli... em... jaz bi pa mel daljšega :-) Se da brez zmanjšanja možganov zrihtat?

(to so zdaj zelo resne debate - pomoje je višje obdavčevanje večje pameti in večje sposobnosti glih toliko upravičeno kot obdavčevanje večjega kurca.)

* zadnji popravek: 15.08.10 20:26
 15.08.10 21:19  ravaodgovori / citiraj
[Tujec]

[gsavli]
čakte mal fantje.

zdaj možgani še mal delajo. jaz bi to kvečjemu na socialo, tudi slučajno pa ne tako, da bi bilo treba kaj plačat.

najraje pa tako, da ne bi nič naredila sam jamrala nad krivico ... pač v duhu časa.

nič se ne delam bolj pametne kot sem - itak sem tok, da mi škoduje :)

kar pa glede na naše reprezentativne zvezde, ki nas vodijo v svetlo bodočnost in javnomnenjsko podporo njim, ni lih nek poseben dosežek.

prvič slišim, da taboljši padajo na riti. kakšna je intelektualna oz. filozofska podlaga tega fenomena?

* zadnji popravek: 15.08.10 21:19
 15.08.10 22:48  ThomasTodgovori / citiraj
[skeptik]

:: [ThomasT]

:: :: [crt]

:: :: :: [gorazdreba]

:: :: :: Ni point v tem, da nekdo dobi več kot drugi, ampak v tem kolk več, da je to še kolk tok normalno.

:: ::

:: :: normalno je ponavadi precej podoben pojem kot pravicno. za tega pa je slovenska ljudska definicija povsem jasna: pravicno = tisto, kar meni pase. (glej tudi: posteno, strokovno, korektno...)

:: ::

:: :: :: Kdo se kolk dere in zakaj pa je res vprašanje, še najmanj se sliši reveže, pa vse ostale tolk bolj.

:: ::

:: :: se zelo strinjam, veliko je kao revezev, ki imajo polna usta svojega ubogi-mali-clovek-revezevstva, ki pa to ni, temvec je samo lobiranje za privilegije.

:: ::

:: :: aja, se to...

:: ::

:: :: v luci pokojninskega sistema se v bistvu ne pogovarjamo o tem, kdo vec zasluzi in a je to ok.

:: ::

:: :: temvec se pogovarjamo o tem, od kod ideja, da mora zato placevati se za druge in zakaj se, ko to pocne, drugi cez njega usajajo in simfajo kao bogate prasce, namesto da bi mu rekli hvala, kar je v tej situaciji se najmanj, kar lahko naredijo.

:: ::

::

:: Meni je še bolj čudno, odkod ideja tem plačnikom, da to počnejo. Da plačujejo drugim nekaj, kar si niso zaslužili. Plus da jih prejemniki v zahvalo še zmerjajo.

::

:: Kdo je tu najbolj nor?Ne sicer s tako radikalnimi besedami ampak prav to je bil moj point.
Dvomim. Če je govora še vedno o Sloveniji, so plačniki tisti, ki zaslužijo veliko in morajo financirati socialno državo tistim, ki ne zaslužijo nič ali malo. Mali ljudje izkoriščajo bogate, z drugimi besedami.
 16.08.10 00:08  Tujecodgovori / citiraj
[rava]

prvič slišim, da taboljši padajo na riti. kakšna je intelektualna oz. filozofska podlaga tega fenomena?
To je vendar jasno kot beli dan. Na joške lahko padajo samo kakšni verniki, ki pač cenijo darove matere narave (ali boga). Dobra rit pa je izraz močne volje. To cenimo taboljši.
 16.08.10 07:54  waterdropodgovori / citiraj
[Tujec]

:: [rava]

::

:: prvič slišim, da taboljši padajo na riti. kakšna je intelektualna oz. filozofska podlaga tega fenomena?To je vendar jasno kot beli dan. Na joške lahko padajo samo kakšni verniki, ki pač cenijo darove matere narave (ali boga). Dobra rit pa je izraz močne volje. To cenimo taboljši.
Če ne bi tako dobro formulirali stavkov, bi pomislil, da sem se znašel na kakšnem najstniškem forumu :-))))
 16.08.10 09:08  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--se en dokaz, do kam seze pridiganje o solidarnosti ipd. samo do riti najvecjih zagovornikov. ko pa je njihov osebni cilj dosezen pa se jim gladko jebe kaksno pogorisce puscajo.

zalost pa, da kar nekaj mladih in manj mladih temu vedno znova naseda in bodo sele na stara leta ugotovili kdo jih je od zadaj in kolkokrat. sam takrat jim to ne bo nic pomagalo. bodo pa imeli koncno tako opevano enakost ja - sam zal ne na nivoju, ki si ga zelijo
 16.08.10 13:18  afneGuncaodgovori / citiraj
[skeptik]

Meni ta denar trgajo, avtomatsko, vsak mesec, na podlagi "medgeneracijskega sporazuma" in na to nimam nikakršnega vpliva.Kaj sem spregledal; tudi jaz bi vse to direktno v banko!


Skratka, ti si tisti, ki si podpisnik in se strinjaš z "medgeneracijskim sporazumom".

Iz tega vlaka lahko izstopiš.

Bolj jasno kot to težko napišem.
 16.08.10 13:30  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[afneGunca]

Skratka, ti si tisti, ki si podpisnik in se strinjaš z "medgeneracijskim sporazumom".Iz tega vlaka lahko izstopiš.
--če prejemas redno plačo in zaradi okoliščin "ne moreš" menjati države iz tega "medgeneracijskega sporazuma" ne moreš izstopiti

drugo pa je seveda, če posluješ z gotovino, si lahko sam izplačuješ minimalca, si sp, ali pa si preprosto socialc, ki mu drugi vse plačujejo.
 16.08.10 13:41  ThomasTodgovori / citiraj
[andrejcc]

"ne moreš"
Kaj zdaj to pomeni, nič več ne razumem (predvsem narekovajev ne). :-)
 16.08.10 14:38  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--se ne nanaša name :)

drugače pa je medgeneracijski sporazum ena taka grda, rjava velika ketna, ki ustreza seveda tocno doloceni skupini, ki si je s privilegiji ze desetletja postlala in noce slisati, da bi kdorkoli te privilegije dotaknil in onemogoca kakrsen koli normalen napredek druzbe ampak ohranja nek status quo, ki z meritokracijo veze nima. potem pa se seveda spet vsi cudijo kako, da je kot je
 16.08.10 14:48  afneGuncaodgovori / citiraj

@andrejcc: Kakšna gotovina, minimalc in sp. Z gotovino se kot vem danes plačuje le preprosta fizična dela. In pa ilegalne zadeve ;). Si predstavljam, da je malo udeležencev foruma, ki pašejo v ta koncept.

Na trgu ponujaš neko storitev. To, kar pač počneš z veseljem in obvladaš. To lahko počneš kot mezdni delavec z redno plačo ali pa kot mezdni delavec, ki mesečno izstavi račun na svoj d.o.o.. V drugem primeru nimaš obveznega medgeneracijskega sporazuma. Tistega jurja ali dva plače si že nakažeš, ostalo pa si razdeliš kot dobiček.

Skratka, medgeneracijski sporazum podpiraš, če je dober zate. Oz. če meniš, da je dober zate. In dokler ne bo dober za mlade se mu bodo pač upirali. In edini upor je ta, da ga pač ne podpirajo. In to ni z jamranjem po forumih, da "ne morejo" in da "ne gre" in da... ampak tako, da kaj naredimo.

To, da pa "ne moreš" menjati države lahko pa v kaki drugi temi :) Dandanes ko v nekaj urah priletiš na drug konec evrope in z vsemi komunikacijskimi sredstvi...
 16.08.10 14:53  ThomasTodgovori / citiraj
[andrejcc]

--se ne nanaša name :)
Aaa, OK. :-)

[andrejcc]

drugače pa je medgeneracijski sporazum ena taka grda, rjava velika ketna, ki ustreza seveda tocno doloceni skupini, ki si je s privilegiji ze desetletja postlala in noce slisati, da bi kdorkoli te privilegije dotaknil in onemogoca kakrsen koli normalen napredek druzbe ampak ohranja nek status quo, ki z meritokracijo veze nima. potem pa se seveda spet vsi cudijo kako, da je kot je
To je res, ampak če greš vrtati do temeljev, delajo največje sranje tisti, ki to plačujejo. OK, mogoče res premalo upoštevam individualne okoliščine, zakaj nekdo nikakor ne more iti drugam ali ubrati črtovo "turistično" varianto (kot razumem, bo s tem tudi prenehal biti plačnik medgeneracijske pogodbe in njej podobnih, kar je super).

V veliki večini primerov gre pa vseeno za situacijo "mi je tako dovolj komot". OK, kdor tako misli, lahko kar takoj neha s tarnanjem, kako so mu obesili medgeneracisjko pogodbo za vrat. Celih jajc in palačink ne moreš imeti.
 16.08.10 15:00  Tujecodgovori / citiraj
[afneGunca]

@andrejcc: Kakšna gotovina, minimalc in sp. Z gotovino se kot vem danes plačuje le preprosta fizična dela. In pa ilegalne zadeve ;). Si predstavljam, da je malo udeležencev foruma, ki pašejo v ta koncept.
V sloveniji je sive ekonomije vsaj 30%. Najbrž pa kar 40.

Imaš veljaven S.P., s katerim pokrivaš papirologijo in narediš glih nad mejo davkov čistega. Poleg pa delaš na roke trikrat toliko.

Tržnice, gostilne z dvojnimi kasami, Gradbeništvo kot "sosedska in prijateljska pomoč", avtomehanika v celoti razen uradnih servisov, taksiji na črno, kmetijske subvencije brez posajenih pridelkov, izobraževalne inštrukcije, računalniški servisi, in še in še in še...

Jaz pašem v ta koncept. Jebi ga, ne pristajam na medgeneracijski sporazum.
 16.08.10 15:11  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj
[ThomasT]

ubrati črtovo "turistično" varianto (kot razumem, bo s tem tudi prenehal biti plačnik medgeneracijske pogodbe in njej podobnih, kar je super).
ne povsem, vendar dovolj. pa ne sele zdaj. ker sem pac zaposlen pri sebi in si izplacujem taksno placo (in prispevke), kot je smiselno glede na legalne alternativne moznosti. morda pa firma ne bo ostala v sloveniji.* zadnji popravek: 16.08.10 15:11
 16.08.10 15:13  matic7odgovori / citiraj
[Tujec]

:: [afneGunca]

:: @andrejcc: Kakšna gotovina, minimalc in sp. Z gotovino se kot vem danes plačuje le preprosta fizična dela. In pa ilegalne zadeve ;). Si predstavljam, da je malo udeležencev foruma, ki pašejo v ta koncept.V sloveniji je sive ekonomije vsaj 30%. Najbrž pa kar 40.

Jaz pašem v ta koncept. Jebi ga, ne pristajam na medgeneracijski sporazum.


recimo jaz te podpiram:)

čeprav sem bil enkrat, ko sem podobno komentiral deležen precej kritike.....sicer ajde sem razumel tistega ki je imel proti, celo strinjal sem se z njim, ampak vseeno obstajajo meje zdravega okusa:)

tudi naklonjenost davkom ni v sloveniji ravno na visokem nivoju, bejž ane:)
 16.08.10 15:14  ravaodgovori / citiraj
[afneGunca]

Kakšna gotovina, minimalc in sp. Z gotovino se kot vem danes plačuje le preprosta fizična dela.
teli fizikalci so pa res od hudiča. keywords: odvetniki, svetovalci, črnogorske in srbske podružnice, dokapitalizacije iz cipra in malte ...

 16.08.10 15:22  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[afneGunca]

Na trgu ponujaš neko storitev. To, kar pač počneš z veseljem in obvladaš. To lahko počneš kot mezdni delavec z redno plačo ali pa kot mezdni delavec, ki mesečno izstavi račun na svoj d.o.o..
--o tem sem pisal, ko sem govoril o minimalcu. lasten doo.

V drugem primeru nimaš obveznega medgeneracijskega sporazuma. Tistega jurja ali dva plače si že nakažeš, ostalo pa si razdeliš kot dobiček.
--v tistem delu (pa ceprav manjsem), ko si izplacujes plačo je že obvezen medgeneracijski sporazum, sicer v manjšem znesku ampak še vedno je.

glede izplačila dobička pa je ta še vedno obdavčen 20+20. in tudi to je del medgeneracijskega sporazuma, saj prispevki za penzije in zdravstvo več niso dovolj in se tej financirajo že iz davkov

Skratka, medgeneracijski sporazum podpiraš, če je dober zate. Oz. če meniš, da je dober zate. In dokler ne bo dober za mlade se mu bodo pač upirali. In edini upor je ta, da ga pač ne podpirajo.
--se strinjam in podpiram tak način (ga pa sicer trenutno ne izvajam)

In to ni z jamranjem po forumih, da "ne morejo" in da "ne gre" in da... ampak tako, da kaj naredimo.
--ce vidis moj zapis kot jamranje kar tako pa naj ti povem, da sem bil ze v vseh mogocih situacijah. poleg tega pa podjetniski stil zivljenja ni za vsakega

To, da pa "ne moreš" menjati države lahko pa v kaki drugi temi :) Dandanes ko v nekaj urah priletiš na drug konec evrope in z vsemi komunikacijskimi sredstvi...
--govora je o folku, ki ima druzino. verjetno mu ni lahko spakirat druzino brez vprasanj in iti. ali se ti zdi?

komunikacije ipd nimajo veze, ce govorimo o davcni obravnavi svetovnega dohodka, saj v takem primeru je aktualna le menjava rezidentstva.

tako, da lahko se gremo pavsalne ocene pocez na konretnem primeru ali pa poskusamo zajeti primere malo sirse
 16.08.10 15:26  ravaodgovori / citiraj
[rava]

:: [afneGunca]

:: Kakšna gotovina, minimalc in sp. Z gotovino se kot vem danes plačuje le preprosta fizična dela.teli fizikalci so pa res od hudiča. keywords: odvetniki, svetovalci, črnogorske in srbske podružnice, dokapitalizacije iz cipra in malte ...


nekaj o izplačilih za preprosta fizična dela se je pojavilo tudi tukajle

http://www.revija-reporter.si/index.php?...
 16.08.10 15:27  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[ThomasT]

V veliki večini primerov gre pa vseeno za situacijo "mi je tako dovolj komot".
--jep. to je velikokrat glavni problem. tudi sam sem ob tuhtanjih o odhodu ravno na tej tocki veckrat cepnil

OK, kdor tako misli, lahko kar takoj neha s tarnanjem, kako so mu obesili medgeneracisjko pogodbo za vrat.
--zdi se mi da lahko, ker je to z vidika malo daljsega pogleda od par let, katastrofalna razvojna cokla in nekaj kar bo v prihodnosti se mnoge rodove se zelo bolelo

 16.08.10 15:46  ThomasTodgovori / citiraj
[andrejcc]

:: [ThomasT]

:: V veliki večini primerov gre pa vseeno za situacijo "mi je tako dovolj komot".--jep. to je velikokrat glavni problem. tudi sam sem ob tuhtanjih o odhodu ravno na tej tocki veckrat cepnil:: OK, kdor tako misli, lahko kar takoj neha s tarnanjem, kako so mu obesili medgeneracisjko pogodbo za vrat.--zdi se mi da lahko, ker je to z vidika malo daljsega pogleda od par let, katastrofalna razvojna cokla in nekaj kar bo v prihodnosti se mnoge rodove se zelo bolelo


Že, ampak to coklo vzdržujejo ravno taki. Lopovi bodo vedno stegovali šape po tuji lastnini, problem nastopi šele, ko jim jo je nekdo pripravljen prostovoljno dati.
 16.08.10 15:57  ravaodgovori / citiraj
[ThomasT]

Lopovi bodo vedno stegovali šape po tuji lastnini, problem nastopi šele, ko jim jo je nekdo pripravljen prostovoljno dati.
po moje problem nastopi takrat, ko jim je nekdo ni pripravljen prostovoljno dati (laffer pa to). potem pa pridejo na vrsto inovativni prijemi prosto po pankrtih, ki jih je danes izpostavil črt.
 16.08.10 15:58  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[ThomasT]

:: [andrejcc]

:: :: [ThomasT]

:: :: V veliki večini primerov gre pa vseeno za situacijo "mi je tako dovolj komot".

::

:: --jep. to je velikokrat glavni problem. tudi sam sem ob tuhtanjih o odhodu ravno na tej tocki veckrat cepnil

::

:: :: OK, kdor tako misli, lahko kar takoj neha s tarnanjem, kako so mu obesili medgeneracisjko pogodbo za vrat.

::

:: --zdi se mi da lahko, ker je to z vidika malo daljsega pogleda od par let, katastrofalna razvojna cokla in nekaj kar bo v prihodnosti se mnoge rodove se zelo bolelo

::Že, ampak to coklo vzdržujejo ravno taki.
--vzdržujejo jo politiki, ker jim je vedno znova cilj le en mandat in jih drugo ne zanima. kljucen pa je tudi nerazumen folk, ki misli, da bo z visjo obdavcitvijo obdavcil premozne, si pa dejansko sam sebi luknjo koplje, saj se premozen davku tako ali drugace izogne, jebe pa ježa srednji sloj.

vidim, da hodim na teren, ki ga na kratko z vsemi niansami ne znam opisati in v pomanjkanju casa bom prenehal. lahko kdaj drugic kaj vec oz. ob kaksnem drinku

Lopovi bodo vedno stegovali šape po tuji lastnini
--drzi. zato je kljucna spremembe mentalitete. je ta mozna? ne verjamem, da jo bom doživel
 16.08.10 16:12  ThomasTodgovori / citiraj
[rava]

:: [ThomasT]

:: Lopovi bodo vedno stegovali šape po tuji lastnini, problem nastopi šele, ko jim jo je nekdo pripravljen prostovoljno dati.po moje problem nastopi takrat, ko jim je nekdo ni pripravljen prostovoljno dati (laffer pa to). potem pa pridejo na vrsto inovativni prijemi prosto po pankrtih, ki jih je danes izpostavil črt.
Res je, takrat nastopijo problemi za lopove. Brez tega koraka tudi ne more biti spremembe. Kaj misliš, da bodo lopovi naredili, če jim drugi prostovoljno dajejo, kar zahtevajo? Spremenili mentaliteto?
 16.08.10 16:15  afneGuncaodgovori / citiraj
[rava]

nekaj o izplačilih za preprosta fizična dela se je pojavilo tudi tukajle

http://www.revija-reporter.si/index.php?...
A moja druga opcija pa tule ni ustrezna? :)

preprostafizičnadelainilegalnezadeve.press
 16.08.10 16:17  ravaodgovori / citiraj
[matic7]

:: [Tujec]

:: V sloveniji je sive ekonomije vsaj 30%. Najbrž pa kar 40.tudi naklonjenost davkom ni v sloveniji ravno na visokem nivoju, bejž ane:)
ljudje so še kar pripravljeni plačevati visoke davke, če verjamejo v državne inštitucije.

par let nazaj sem se malo ukvarjala s trgom dela in nam tako ljubi skandinavci so imeli glede na raziskave eurobarometra izjemno visoko raven zaupanja v državne inštitucije.

če pogledamo dva primera:

- plačuješ penzijske prispevke in veš/verjameš, da jo boš dobil

- plačuješ penzijske prispevke in veš/verjameš, da je NE boš dobil

se nam postavi ultimativno vprašanje:

who is the real kekec?

zadevo sem gledala po državah in spomnim se, da je bila danska ful smešna. revčki so raziskovali in napisali kubike papirja na temo sive ekonomije, najbolj pa jih je skrbelo to, da njihove baby sitterke in podobni profili delajo na črno. amaterčki.
 16.08.10 16:38  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[ThomasT]

Brez tega koraka tudi ne more biti spremembe. Kaj misliš, da bodo lopovi naredili, če jim drugi prostovoljno dajejo, kar zahtevajo? Spremenili mentaliteto?
-- :))

prostovoljno dajejo? državna prisila/obveza, ki ne velja le za prijatelje, za moje pojme, ni odraz prostovoljnosti.
 16.08.10 17:01  ThomasTodgovori / citiraj
[andrejcc]

:: [ThomasT]

:: Brez tega koraka tudi ne more biti spremembe. Kaj misliš, da bodo lopovi naredili, če jim drugi prostovoljno dajejo, kar zahtevajo? Spremenili mentaliteto?-- :))

prostovoljno dajejo? državna prisila/obveza, ki ne velja le za prijatelje, za moje pojme, ni odraz prostovoljnosti.
Seveda, zanje velja isto kot za Vegradove delavce - nihče jih ne sili plačevati, na izbiro imajo cel kup drugih možnosti:

- se odselijo

- odselijo le uradno rezidenstvo (in eventuelno še podjetje), fizično pa še vedno bivajo v Sloveniji

- prenehajo ustvarjati za druge (začnejo šivati sedežne prevleke, štancati polizdelke za tekočim trakom ali kar direktno na socialno podporo)

Meni se ne zdi šljakanje za lopove in čakanje na spremembo njihove mentalitete smiselno početje. V bistvu edino to početje vzdržuje lopove pri življenju.
 16.08.10 17:13  ThomasTodgovori / citiraj
[rava]

:: [matic7]

:: :: [Tujec]

:: :: V sloveniji je sive ekonomije vsaj 30%. Najbrž pa kar 40.

::

:: tudi naklonjenost davkom ni v sloveniji ravno na visokem nivoju, bejž ane:)ljudje so še kar pripravljeni plačevati visoke davke, če verjamejo v državne inštitucije.par let nazaj sem se malo ukvarjala s trgom dela in nam tako ljubi skandinavci so imeli glede na raziskave eurobarometra izjemno visoko raven zaupanja v državne inštitucije.če pogledamo dva primera:

- plačuješ penzijske prispevke in veš/verjameš, da jo boš dobil

- plačuješ penzijske prispevke in veš/verjameš, da je NE boš dobil

se nam postavi ultimativno vprašanje:

who is the real kekec?
E, točno to! Nekako trije močni faktorji se mi zdi, da iz ustvarjalnih ljudi delajo real kekce (ne nujno mešanica vseh):

- gojenje patriotizma (kdor ne skače, ni opica, hej hej hej + nikjer ni tako lepo, kot v podalpskem raju: okoli so samo močvirja in puščave, polne groznih zveri in slabega podnebja [v južnem Peruju je zaradi obilnega deževja zgrmel avtobus v puščavo; edinemu preživelemu je skozi ušesa zlezla kača klopotača in mu požrla kolk])

- nabijanje slabe vesti (fej, ti izkoriščevalski, sebični, nesolidarni, nemedgeneracijsko pogodbeni partner)

- konformizem (že prej omenjeno "še vedno mi je zadosti lepo tu")

Rešitev tega "zapleta" je možna samo preko spoznanja real kekcev, da so oni tisti, ki so izkoriščani in da so obenem tudi sami najbolj odgovorni za to, da se nič ne spremeni. Ker se pustijo j****.

* zadnji popravek: 16.08.10 17:13
 16.08.10 17:24  ravaodgovori / citiraj
[afneGunca]

A moja druga opcija pa tule ni ustrezna? :)

preprostafizičnadelainilegalnezadeve.press
hehe, ne, to je napakapress :)

odvetniki, svetovalci itd. se nekaj trudijo s specifikacijami storitev, čeprav je tudi to včasih prav hecno (primer vzajemna recimo).

ilegalno? hja ... hm ... kaj pa vem.

----

Davčnega načrtovanja in izogibanja plačilu davka, ki je izvedeno z uporabo zakonitih metod in sredstev (t.im. zakonita davčna evazija), čeprav pogosto tudi na nelegitimen način, ne moremo in ne smemo enačiti z davčno utajo (t.im. nezakonito davčno evazijo), ki pomeni nezakonito izogibanje plačilu davkov.

Izogibanje (izmikanje) plačilu davka oz. zakonita davčna evazija (ang.: tax avoidance) je izraz, s katerim se označujejo dopustna ravnanja davčnih zavezancev, namenjena zmanjševanju njihove davčne obveznosti, s katerimi se dejansko ne kršijo zakonske določbe, so pa ta dejanja po svoji naravi v nasprotju z duhom ali namenom zakona in zato nesprejemljiva in vedno tudi nelegitimna (spoštovanje splošnih pravnih načel in pravičnosti). Med pojavi davčnega izogibanja se naštevajo primeri davčnega načrtovanja, kot na primer: prenos sredstev v države z ugodnejšim davčnim režimom, prenos kapitalskih dobičkov v države z nižjimi davčnimi stopnjami, razdelitev dohodkov med različne davčne zavezance, ki so obdavčeni z nižjimi mejnimi davčnimi stopnjami, razdelitev dejavnosti na več delov zaradi izogibanja registracije za DDV, itd…

Nezakonita davčna evazija (ang.: tax evasion) pomeni namerno, nedopustno in nezakonito davčnoi utajo, kjer davčna obveznost ni plačana oziroma sploh ni ugotovljena, zato ker davčni zavezanec ni upošteval in spoštoval določbe davčnega prava. ”Tax evasion” se deli na naklepno izmikanje, ki je kaznivo dejanje in nenaklepno izmikanje, ki ima za posledico dolžnost plačila celotnega davka, lahko pa je podkrepljeno celo s plačilom denarne kazni. Ta se izvede bodisi z opustitvijo vložitve davčne napovedi, ali z navajanjem neresničnih podatkov v vloženih davčnih napovedih, z goljufivo samoobdavčitvijo ali premajnim obračunom davkov po odbitku. Zato se davčna utaja, katere namen je izogniti se plačilu davkov na nezakonit način, ter s tem prikrajšati državo za davčne prihodke, ki ji pripadajo, ali pridobiti zase ali koga drugega večje premoženjske koristi, v številnih državah obravnava kot prekršek ali kaznivo dejanje, katere posledica je plačilo davčne obveznosti in davčnih kazni katerim v hujših primerih davčnih utaj sledi tudi zaporna kazen. Katera dejanja je mogoče šteti za nezakonita ali kazniva, pa določajo nacionalne zakonodaje vsake posamezne države, zato se definicije zakonitega / nezakonitega dejanja oz. ravnanja med posameznimi državami lahko tudi razlikujejo.

http://www.eracunovodstvo.org/blog/racun...
 16.08.10 17:34  ThomasTodgovori / citiraj
[rava]

Izogibanje (izmikanje) plačilu davka oz. zakonita davčna evazija (ang.: tax avoidance) je izraz, s katerim se označujejo dopustna ravnanja davčnih zavezancev, namenjena zmanjševanju njihove davčne obveznosti, s katerimi se dejansko ne kršijo zakonske določbe, so pa ta dejanja po svoji naravi v nasprotju z duhom ali namenom zakona in zato nesprejemljiva in vedno tudi nelegitimna (spoštovanje splošnih pravnih načel in pravičnosti). Med pojavi davčnega izogibanja se naštevajo primeri davčnega načrtovanja, kot na primer: prenos sredstev v države z ugodnejšim davčnim režimom, prenos kapitalskih dobičkov v države z nižjimi davčnimi stopnjami, razdelitev dohodkov med različne davčne zavezance, ki so obdavčeni z nižjimi mejnimi davčnimi stopnjami, razdelitev dejavnosti na več delov zaradi izogibanja registracije za DDV, itd…


Hehe, nato pa svizec zavije čokolado oz. država kar sama avoidira davke izkoriščevalskega nepravičnega kapitalista Renaulta z direktnim nakazilom Revozu.

Pa je to samo ena od metod lopovov, kako nabijati slabo vest real kekcem s sklicevanjem na duha in pravičnost.
 16.08.10 17:40  ravaodgovori / citiraj
[ThomasT]

[v južnem Peruju je zaradi obilnega deževja zgrmel avtobus v puščavo; edinemu preživelemu je skozi ušesa zlezla kača klopotača in mu požrla kolk])
to ni še nič. samo poglej kaj se bo dogajalo, ko se bodo zaradi globalnega segrevanja po celem svetu razširili organizmi iz amazonke:

---------------

Can the candirú fish swim upstream into your urethra?

May 19, 2000

Dear Cecil:

In the past I have heard tell that you should never pee in the Amazon River lest a certain fish swim upstream into your penis and lock its fins in place in your urethra. Of course I always dismissed this as a tall tale spread by the natives to scare tourists. However, I read recently in the newspaper about the candirú fish, which allegedly does just this. Please gimme the straight poop.

— Chase Kimball, via the Internet

Can't blame you for your skepticism--this is one of those stories you want desperately not to believe. Here's a description from a 1973 article in Urology by John Herman:

One of the strangest [stories from the Amazon concerned] a fish that was urinophilic and could swim up the urethra or into the vagina of the unwary native who urinated while bathing in the Amazon. It was said that this fish, known as candirú [in Brazil; as carnero in Spanish-speaking countries], was long, thin, and capable of forcing its way into the body's passageways following the trail of urine. Once inside it would eat away the mucous membranes and tissues until hemorrhage would kill it or the host. It was also said that even if one caught the fish by the tail, once in the urethra it could not be pulled out because it would spread itself like an umbrella. Indeed, rumors had it that penectomy was preferred to the misery and pain associated with leaving the fish in the urethra!
 18.08.10 15:17  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj
[rava]

kako bi pa sploh izgledal medgeneracijski spopad? aktivnosti? posledice?
This is the age of war between the generations
 19.08.10 10:01  andrejcc (DS) odgovori / citiraj

--zakjucek clanka pa predlaga ravno tisto o cemer vedno tudi sam govorim. ce obstajajo leta pri katerih pridobis volilno pravico naj obstajajo tudi leta pri katerih jo izgubis.

strah, da bi bila zaradi tega ta starostna skupina posebej depreviligirana pa ni razumen, saj bo vsak prej ali slej padel v to starostno skupino in ne bo ekstremnih resitev. s tem bi se tudi koncno javni diskurz premaknil k temeljem (mladim) in z zagotovijo dobrih temeljev bi imeli koristi vsi.
 19.08.10 11:49  gsavliodgovori / citiraj
[andrejcc]

--zakjucek clanka pa predlaga ravno tisto o cemer vedno tudi sam govorim. ce obstajajo leta pri katerih pridobis volilno pravico naj obstajajo tudi leta pri katerih jo izgubis.

strah, da bi bila zaradi tega ta starostna skupina posebej depreviligirana pa ni razumen, saj bo vsak prej ali slej padel v to starostno skupino in ne bo ekstremnih resitev. s tem bi se tudi koncno javni diskurz premaknil k temeljem (mladim) in z zagotovijo dobrih temeljev bi imeli koristi vsi.
Še kako res. Poznam veliko starostnikov, ki so npr. zaradi bolezni manj mentalno sposobni kot triletniki. Opravilno sposobnost pa se jim odvzema le zelo redko po mojih izkušnjah.

* zadnji popravek: 19.08.10 11:49
 19.08.10 12:29  waterdropodgovori / citiraj
[andrejcc]

--zakjucek clanka pa predlaga ravno tisto o cemer vedno tudi sam govorim. ce obstajajo leta pri katerih pridobis volilno pravico naj obstajajo tudi leta pri katerih jo izgubis.

strah, da bi bila zaradi tega ta starostna skupina posebej depreviligirana pa ni razumen, saj bo vsak prej ali slej padel v to starostno skupino in ne bo ekstremnih resitev. s tem bi se tudi koncno javni diskurz premaknil k temeljem (mladim) in z zagotovijo dobrih temeljev bi imeli koristi vsi.


To je res, ampak glede na politike, ki jih imamo na izbiro za volitve bi to bolj malo spremenilo. Jaz resno razmišljam, da ne grem sploh več na volitve oz. za primerno plačilo prodam svoj glas :-)

* zadnji popravek: 19.08.10 12:29
 19.08.10 12:55  MSTANK1odgovori / citiraj
Jaz resno razmišljam, da ne grem sploh več na volitve oz. za primerno plačilo prodam svoj glas :-)
Ok lohk da se že ponavljam :) ma vseeno:

Če bi volitve lohk karkol spremenile, bi jih že zdavnaj ukinil.
 19.08.10 14:03  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[MSTANK1]

Če bi volitve lohk karkol spremenile, bi jih že zdavnaj ukinil.
--:)). kot razne parlamentarne komisije. ce bi imeli kadarkoli kaksen resen namen jih nikoli ne bi bilo
 23.08.10 08:48  razlog001odgovori / citiraj

Pa še enkrat protiutež splošnemu slabemu mnenju o življenju v podalpski dezeli:

http://www.siol.net/slovenija/aktualno/2...

Najbolj me je navdusil tale del: "Slovenija se je med 100 državami, ki jih je obravnaval časnik Newsweek, najbolje odrezala na področju političnega okolja, kjer je zasedla 17. mesto..."

:---)))

 23.08.10 15:55  crt (admin) (DS) odgovori / citiraj

no saj http://www.aphotoeditor.com/2010/08/03/n...:P
 23.08.10 20:34  KlemenK (admin) odgovori / citiraj

Evo po Dnevnikovi (no po Ninamediini) raziskavi ima predlog za zvišanje upokojitvene starosti na 65 let najmanj podpore pri mladih - med mlajšimi od 30 let temu nasprotuje kar 81% vprašanih. Hm, kakšen spopad generacij pa je to? :-)
 26.08.10 14:31  ravaodgovori / citiraj
[KlemenK]

Evo po Dnevnikovi (no po Ninamediini) raziskavi ima predlog za zvišanje upokojitvene starosti na 65 let najmanj podpore pri mladih - med mlajšimi od 30 let temu nasprotuje kar 81% vprašanih. Hm, kakšen spopad generacij pa je to? :-)
ni spopada :)

-----

@Sandi, malo preveč staviš na razum.

ljuctvo od osamosvojitve naprej še ni prejelo drugačne ponudbe kot all inclusive za sitne pare in takšne signale dobiva še naprej. vedenjski vzorci so globoko zabetonirani in se ne bodo menjali čez noč. in če tamlade vprašajo, če hočejo delati 10 let dlje kot tastari, je odgovor precej predvidljiv.-----

duško strikes again:

http://www.finance.si/287746/Semoli%E8-P...
 26.08.10 14:44  sandi (admin) (DS) odgovori / citiraj
[rava]

:: [KlemenK]

:: Evo po Dnevnikovi (no po Ninamediini) raziskavi ima predlog za zvišanje upokojitvene starosti na 65 let najmanj podpore pri mladih - med mlajšimi od 30 let temu nasprotuje kar 81% vprašanih. Hm, kakšen spopad generacij pa je to? :-)ni spopada :)-----@Sandi, malo preveč staviš na razum.

ljuctvo od osamosvojitve naprej še ni prejelo drugačne ponudbe kot all inclusive za sitne pare in takšne signale dobiva še naprej. vedenjski vzorci so globoko zabetonirani in se ne bodo menjali čez noč. in če tamlade vprašajo, če hočejo delati 10 let dlje kot tastari, je odgovor precej predvidljiv.
Počakajmo še malo, pa bomo videli, ali se utegne kaj spremeniti - morebitni referendum bi tole samo pospešil. Rezultat anketiranja pa je pogosto zelo odvisen od tega, v kakšni obliki je zastavljeno vprašanje.
 26.08.10 15:37  ravaodgovori / citiraj

če malo špekuliram ...

referendumska vprašanja, ki bi jih za ohranjanje svoje pozicije predlagali sindikati, bi bila verjetno v tem stilu:

ali hočete delati 10,15 let dlje kot prejšnje generacije?

ali se strinjate s tem, da se vam pokojninska osnova v primerjavi s prejšnjimi generacijami zniža za ene 50%?

ali se strinjate s tem, da se pokojninska doba podaljšuje v obdobju naraščanja števila brezposelnih med mladimi?

itd.

celotna aktivna populacija je bila stalno loudana s pravicami, zato bodo Duškoti nategnili vse po spisku.

dušu parajuča demagogija je fascinantna (jao, kdaj se bom jaz tega naučila).

glej ti to ganljivo skrb za malega človeka, še kamen bi se zjokal:

"Velika večina delavcev je namreč psihično in fizično zgaranih, pravi, saj so slovenski delavci po intenzivnosti dela v samem evropskem vrhu.

"vlada ... starejše delavce prisiljuje, da bi delali naprej, sicer bo pokojnina izredno nizka, na drugi strani pa zanemarja visoko število brezposelnih in visoko število brezposelnih mladih".
o povprečnem predstavniku populacije minus 40, sem enkrat, ko sem bila zelo slabe volje po nekih pogajanjih za plačo z enim od naših zaposlenih, napisala en hudo togoten post na forum financ.

zadeva je bila v drugačnem kontekstu (nakupi nepremičnin, ki si jih ljudje ne morejo privoščiti), ampak s tako mentaliteto imaš opravka.

gre pa takole:

dogodki:

1. budala gre gradit hišo, kreda do amena na 30 let, ker pač on ne more živeti v bloku v enem majhnem stanovanju ali pa v najemu.

2. pride k nam v službo (lani poleti) in se izpogaja za plačo 850 evrov.

3. ker se v določenem segmentu izjemno dobro izkaže, mu damo plače 1500 evrov.

4. firmi gre slabo, zato ima zdaj le še 1100

5. ker se njegovo bunkeljsko potomstvo ne more voziti v par let starem avtu, gre budala v trenutku, ko gre firmi najslabše, kupit še malce rabljen avto višjega razreda, kot si ga lahko privošči s svojimi dohodki - jasno na leasing.

6. bebasti bunkelj naredi še enega froca - idila je popolna - srečna bunkeljska družinica, ki hodi na družinske izlete v shopping centre.

7. avto crkne, popravilo košta par tisočakov, vzdrževanje pa si odtrga od ust.

8. dnevno se cmeri, kako on ne more živeti s tako nizko plačo, vendar je na nekem segmentu tako dober, da ga zaenkrat še toleriramo. ko mu povem, da je njegova plača za 30% višja od tiste, ki jo je zahteval, bunkelj samo butasto gleda.

nikakor mu ne moreš dopovedati, da za njegovo bedo ni kriv delodajalec ampak nihče drug kot on sam, ker živi daleč preko vseh meja svojih zmožnosti, kljub temu da se trudiš in poskušaš in poskušaš in poskušaš dopovedati, da mora spremeniti življenjski slog. kajti bunkeljnom je odgovornost za lastne napake popolnoma tuja.

če jim daš poleg tega še volilno pravico, pa voli levake, ki na suho obljubljajo bogatijo.
kriv je delodajalec, kriva je vlada, kriva je banka itd. - samo on ne, ki je naredil grd kiks in se zaklal.

če gledaš rdečo demagogijo zadnjih let, ki je mimogrede izjemno uspešna, so vse zablode uspešno pripisali kapitalizmu in neoliberalizmu, tako da sta besedi popolnoma kontaminirani, pojma pa diskreditirana do amena.

par fanatičnih piscev se po medijih sicer še bori, da bi v raji spodbudili delovanje kančka zdrave pameti, vendar neuspešno.

moji stari mami, ki v celem svojem lajfu ni vedela kaj točno pomeni kakšen xy...izem in je bila hudo daleč od kakega masterminda, je bilo popolnoma jasno, da ne sme več požreti kakor zasluži.

danes pa se tega zaveda izredno malo ljudi.

če se referendum izpelje, bo o reformi glasovalo povprečje z mentaliteto, ki jo ima vzorčni primerek v zgornjem opisu - reforma bo ziher minirana. verjetno pa referenduma sploh ne bo, kajti vlada bo po moje počepnila kot ponavadi.

vseeno pa je lepo, da ima kdo še kaj vere v razum slovenskega volivca. sem ti fovš :)
 26.08.10 18:36  ravaodgovori / citiraj

vse, ki vas skrbi za blagostanje v letih, ko bo mladost že kar precej odcvetela, je danes zagotovo potolažil premier, kajti iz krize smo ponovno izšli kot zmagovalci. pravzaprav ni več nobene potrebe po reformah.

http://www.finance.si/287761/Pahor-Najhu...
 26.08.10 18:42  andrejcc (DS) odgovori / citiraj
[rava]

vse, ki vas skrbi za blagostanje v letih, ko bo mladost že kar precej odcvetela, je danes zagotovo potolažil premier, kajti iz krize smo ponovno izšli kot zmagovalci
--kateric ze?

pa kaj clovek je neke stvari. lahko bi jih delil :))
 26.08.10 19:05  ravaodgovori / citiraj
[andrejcc]

pa kaj clovek je neke stvari.
desetka mogoče?

http://www.youtube.com/watch?v=XgPvJ7ELv...


* zadnji popravek: 26.08.10 19:05
 27.08.10 07:50  matic7odgovori / citiraj
[andrejcc]

:: [rava]

:: vse, ki vas skrbi za blagostanje v letih, ko bo mladost že kar precej odcvetela, je danes zagotovo potolažil premier, kajti iz krize smo ponovno izšli kot zmagovalci--kateric ze?

pa kaj clovek je neke stvari. lahko bi jih delil :))


bomo videli kaj bodo trobili ko udari drugi val krize...recesije ali kako naj se izrazim, važno je da se ve kaj je mišljeno:)

da je bilo čisto nepričakovano..

lol

kriva bo pa amerika, he he ko to slišim od kakšnega mladega rečem samo TIŠINA prosim ne nadaljujmo s to temo:)

Moj portfelj - potrebna registracija

Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?

  • Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
  • Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

HYPO Depozit
Obrestna mera:
0,10%
 
Obresti:
0,86 €
BKS Depozit (bonus)
Obrestna mera:
0,09%
 
Obresti:
0,78 €
Abanka Depozit (online)
Obrestna mera:
0,07%
 
Obresti:
0,59 €
Sberbank Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,43 €
Gorenjska Banka Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €
LON Depozit
Obrestna mera:
0,05%
 
Obresti:
0,42 €

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

  • Večinoma v delnicah.
  • Večinoma v obveznicah.
  • Večinoma v denarju.
  • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>