Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 16:39
0,91 %
51.007,42
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 05.03
-0,50 %
1.447,46
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Katere vloge so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji?

BSI, 05.05.2013 |
10 komentarjev
Komentarji Komentiraj

1. Kaj je zajamčena vloga?
2. Do kdaj bo veljala zajamčena višina 100.000 EUR?
3. Ali so po sistemu v Republiki Sloveniji zajamčene vse vrste vlog?
4. Ali obstajajo tudi vloge, ki niso zajamčene?
5. Ali so zajamčene vloge vseh vlagateljev?
6. Ali so zajamčene vloge pri vseh bankah?

1. Kaj je zajamčena vloga?

Zajamčena vloga posameznega vlagatelja (fizične osebe; fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost; samostojnega podjetnika ali pravne osebe, ki ne ustreza merilom za srednje ali veliko podjetje) v banki je stanje vloge na dan začetka stečajnega postopka nad banko do skupne višine 100.000 EUR.

 

Do višine 100.000 EUR so zajamčene skupno vse vloge, ki jih ima posamezni vlagatelj pri posamezni banki ali hranilnici v RS. To pomeni, da ima posamezni vlagatelj, ki ima po 100 tisoč evrov v več različnih bankah ali hranilnicah, zajamčenih posamično pri vsaki od njih po 100 tisoč evrov (kar že vključuje natečene obresti).

 

Stanje vloge posameznega vlagatelja je seštevek vseh vlog pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek.

 

1. primer:
Janez ima v banki transakcijski račun, na katerem ima trenutno 1.530 EUR, 3-letni depozit v višini 2.000 EUR (rok vezave do 12. januarja naslednjega leta). Pri isti banki je pred kratkim najel tudi kredit za nakup avtomobila v višini 5.000 EUR, prvo anuiteto v višini 330 EUR bi moral plačati pred 3 dnevi, a je na to pozabil.

 

Izračun Janezove zajamčene vloge: 1.530 + 2.000 = 3.530 EUR


K temu znesku bi prejel tudi pripadajoče obresti do dneva stečaja banke.  Pri izračunu zajamčene vloge se torej ne odštevajo obveznosti vlagatelja do banke (kot npr. krediti itd.).

 

2. primer:
Podjetje, ki je malo podjetje in je zato uvrščeno med vlagatelje, katerih vloge so zajamčene v primeru stečaja banke ali hranilnice v RS, ima v banki: - transakcijski račun, na katerem ima trenutno 11.530 EUR, in - 3-letni depozit v višini 200.000 EUR (rok vezave do 12. januarja naslednjega leta). Pri isti banki je pred kratkim najelo tudi kredit za nakup strojev v višini 50.0000 EUR, vendar ene anuitete v višini 3.330 EUR ni plačalo v roku.

 

Izračun zajamčene vloge tega podjetja: 11.530 + 200.000 = 211.530 EUR

 

Zaradi omejitve višine zajamčene vloge, bi bilo podjetje (ker spada med mala podjetja) v primeru stečaja banke upravičeno do izplačila zajamčene vloge v višini 100.000 EUR (skupaj s pripadajočimi obrestmi). Preostanek se avtomatično prijavi kot terjatev v stečajnem postopku nad banko.

 

3. primer:
Fizična oseba ima v banki vezanih 100.000 EUR sredstev (glavnica). Pripadajoče obresti do dneva stečaja znašajo 6.765 EUR.

 

Izračun zajamčene vloge: skupaj vloga znaša 106.765 EUR.

 

V primeru stečaja bi oseba prejela zajamčeno vlogo v višini 100.000 EUR.


2. Do kdaj bo veljala zajamčena višina 100.000 EUR?

Poenoteni znesek 100.000 EUR je uveden v vseh članicah EU in bo veljal daljše časovno obdobje, zato ni pričakovati, da bi se v naslednjih nekaj letih spremenil, zlasti pa ne znižal.


3. Ali so po sistemu v Republiki Sloveniji zajamčene vse vrste vlog?

Zajamčene so vloge na podlagi: pogodbe o vodenju transakcijskega računa, hranilne vloge, denarnega depozita in potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana kot imenski vrednostni papir in glasita na ime te osebe. Za namen jamstva med vloge štejejo tudi druge terjatve vlagatelja do banke. Zakon jih opredeljuje kot sredstva, ostala na računu ali pozitivna stanja, ki so posledica običajnih bančnih transakcij, ki jih mora banka vrniti v skladu z veljavnimi zakonskimi in pogodbenimi pogoji.


4. Ali obstajajo tudi vloge, ki niso zajamčene?

Da, naslednje vloge niso zajamčene:
 • vloge iz naslova obveznic ter drugih dolžniških imenskih vrednostnih papirjev, razen potrdila o depozitu in blagajniškega zapisa, če sta izdana na ime,
 • vloge, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala banke,
 • vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
 • vloge na prinosnika in vloge, ki so kakorkoli anonimne oz. pri katerih identifikacija vlagatelja ni mogoča, ker banka ne razpolaga s podatki o imetniku vloge. Po vsebini so to vloge, ki se glasijo na prinosnika in tiste vloge na geslo iz preteklosti, kjer identifikacija imetnika vloge še ni bila opravljena.

Priporočamo, da se vsi vlagatelji, ki so imetniki anonimnih vlog oziroma vlog, pri katerih banka ob odprtju ni zahtevala njihovih matičnih podatkov, zglasijo v svoji banki ter ji posredujejo svoje podatke. Le na ta način se bodo, ob izpolnitvi ostalih pogojev, takšne vloge štele kot zajamčene.


5. Ali so zajamčene vloge vseh vlagateljev?

Ne. Zajamčene niso naslednje vloge:

 • vloge drugih bank in finančnih družb, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun,
 • vloge držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti ter vloge pravnih oseb, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna,
 • vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po ZGD-1, ali ustrezajo merilom zanje (enako velja za vloge samostojnih podjetnikov),
 • vloge delničarjev banke, ki imajo najmanj 5% delež v kapitalu banke ali glasovalnih pravicah,
 • vloge pravnih oseb, ki so podrejene družbe banki,
 • vloge vseh vrst skladov (kolektivnih naložbenih podjemov (odprtih in zaprtih investicijskih skladov), vloge pokojninskih skladov in vloge kritnih skladov zavarovalnic.

6. Ali so zajamčene vloge pri vseh bankah?

Da, vloge so zajamčene v vseh bankah in hranilnicah, ki opravljajo bančne storitve v Sloveniji. V njihovih prostorih je objavljeno tudi obvestilo Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije o jamstvu za vloge v RS.

Zakon določa, da so:

 • vloge v bankah in hranilnicah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji;
 • vloge v bankah iz držav članic, ki bančne storitve v Republiki Sloveniji opravljajo preko podružnice ali neposredno, zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi članici, kjer je sedež banke;
 • vloge v podružnici banke tretje države (banke s sedežem v državah, zunaj EGP), ki ima dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice, zajamčene bodisi po sistemu zajamčenih vlog v državi sedeža banke ali pa zanje Banka Slovenije zahteva vključitev v sistem zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji.Trenutno v Sloveniji ni podružnice banke tretje države.

 

Banke, ki so vključene v sistem jamstva v Republiki Sloveniji imajo nalepko "Banka Slovenije: Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev". Podružnice bank držav članic zadevne nalepke nimajo, ker so dovoljenje za opravljanje bančnih storitev pridobile v matični državi.

 

Preberi tudi:

 

Oceni članek: 1  2  3  4  5  Ocena:

Komentiraj

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki. Prosimo, da se prijavite.

Komentarji

Info700
Info700, 06.04.2019 23:59

Financna ustanova za pomoc


* Osebno posojilo
* Strokovno posojilo
* Industrijsko posojilo
* Komercialno posojilo
* Zacetno posojilo za poslovanje
* Osebno projektno posojilo
* Hipotekarno posojilo


Ponujamo osebna posojila, posojila za konsolidacijo dolgov,
tvegani kapital, komercialna posojila, študentska posojila, stanovanjska posojila ali "posojila iz kakršnega koli razloga.


Hvala, ker ste se obrnili na nas po e-pošti


e-pošti : infos.kredit700@gmail.com


Whatsapp: +33 7 56 81 46 01

, 06.11.2018 04:02

VdXDzmoIgw FwiMrHvmNT EhaUWiyjhG kZOktEosQd RFEJVeZWpQ TYRJidEXYh ouBqEpsyES yITFCNnisS ZKNcxRGKLj XGQUJGuXPy

posojila386
posojila386, 30.06.2018 00:43

Neverjetno, vendar resnično


Zaslužite od posojila od 5.000 do 10.000.000 € s tem gospodom Ivanom Tomaslavićem, ki mi je odobril posojilo v višini 10.000 € v manj kot 72 urah po tem, ko je sledil vsem korakom k pismu, mu lahko Bog narediti stokrat. Resna ponudba in zelo zanesljiva z večjo varnostjo. Če vas zanima, kontaktirajte to gospo.
E-pošta: posojila386@gmail.com
Viber: +22 995608568

posojila386
posojila386, 30.06.2018 00:40

Neverjetno, vendar resnično


Zaslužite od posojila od 5.000 do 10.000.000 € s tem gospodom Ivanom Tomaslavićem, ki mi je odobril posojilo v višini 10.000 € v manj kot 72 urah po tem, ko je sledil vsem korakom k pismu, mu lahko Bog narediti stokrat. Resna ponudba in zelo zanesljiva z večjo varnostjo. Če vas zanima, kontaktirajte to gospo.
E-pošta: posojila386@gmail.com
Viber: +22 995608568

printinia
printinia, 17.06.2017 17:07

Posojilo med zasebne


Imate projekt za financiranje in potrebujejo denar.
Imate sanje, in spoznali, da ne more storiti.
Imate težave denarja in želite porabiti.
Sem zasebni upnik v sodelovanju
z veliko bank, ki so sposobni zadovoljiti svoje
potrebuje denarni tok.
Kontakt: idolfinance@gmail.com
hvala

Bennett Vyvy
Bennett Vyvy, 18.08.2014 16:46

Posamezniki ali vodja po vsem svetu poslovne ali zasebne banke, Swiss, kanadski, belgijsko, italijansko, Španija, Portugalski, Francoska Polinezija, Nova Kaledonija, Martinik, Guadeloupe srečanje Gvajana, boste potrebovali financiranja za utrditev svoje dolgove, ali financiranje omogočiti vaše podjetje priti nazaj na tirih. Nato Orient ste nam, in boste našli rešitev za vaše finančne težave. We are na ponudnika storitev za vaše posojila zahteva zasebno od 2000 do 5.000.000 € na vsakega posameznika, ki so sposobni odplačati z obrestmi v višini 2 % na a dolgo časa dati; niso resni ljudje (vzdrži). Smo sposobni zadovoljiti vaše zahteve v na 48 ur najpozneje po prejemu vore zahtevek posojilo. Stik z mano samo po e-pošti (monney.groger@gmail.com)

Aktualni prispevki
Myhajlo Todurov: Drugo mnenje: Kje se skriva potencial?
Drugo mnenje: Kje se skriva potencial?
Uredništvo Vzajemci.com: Ali varčujem dovolj za pokojnino?
Ali varčujem dovolj za pokojnino?
David Vegelj: Alternativno o alternativnih naložbah
Alternativno o alternativnih naložbah
Myhajlo Todurov: Vrednotenje skladov zasebnega kapitala
Vrednotenje skladov zasebnega kapitala
Myhajlo Todurov: Nepremičnine, ne zlato kot zaščita pred inflacijo
Nepremičnine, ne zlato kot zaščita pred inflacijo
Myhajlo Todurov: Upokojitev je 'modna muha' prejšnjega stoletja
Upokojitev je 'modna muha' prejšnjega stoletja
Žane Ogrin: Indija ni samo zgodba o hitri gospodarski rasti
Indija ni samo zgodba o hitri gospodarski rasti
David Vegelj: Vaš portfelj je pozicioniran za ohranjanje premoženja, ne za rast!
Vaš portfelj je pozicioniran za ohranjanje premoženja, ne za rast!
David Vegelj: Kako do stalnega mesečnega ali letnega pasivnega prihodka?
Kako do stalnega mesečnega ali letnega pasivnega prihodka?

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

 • Večinoma v delnicah.
 • Večinoma v obveznicah.
 • Večinoma v denarju.
 • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>