Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 01:46
0,09 %
8.711,30
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.01
-0,75 %
1.634,32
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Naložbeni produkti z garancijo

Denarnisupermarket.com, 13.03.2011 | Sandi Kodrič
2 komentarjev
Komentarji Komentiraj

Pred leti so se slovenski varčevalci iz bank podali v iskanje boljših donosov in začeli bolj množično vlagati v vzajemne sklade. Potem pa je - kot je neizogibno - prišel čas, ki jim ni bil naklonjen. Tečaji so padali in vlagatelji so kar naenkrat opazili, da so njihovi prihranki vredni manj, kot so bili, ko so je odločili za te tvegane naložbe. Marsikateri se je šele takrat zavedel, kaj pomeni tveganje in pozneje sklenil, da bo ob naslednji priložnosti bolj pozoren na možnost neugodnega izida. Kaj pa, če ne bo šlo po pričakovanjih? Koliko lahko v najslabšem primeru izgubim?

To je povsem normalno in tovrstnega razmisleka je bilo med vlagatelji včasih premalo. Delnice so tvegana reč in vlagatelj lahko izgubi tudi skoraj celoten vložek. Take stvari se, sicer redko, tudi zares dogajajo. Delnice Istrabenza, Pivovarne Laško, Merkurja so zgrmele daleč od nekdanjih vrhov.

 

Ponudniki naložbenih produktov so na taka vprašanja in pomisleke vlagateljev odgovorili z garantiranimi naložbenimi produkti, ki vlagatelju ponujajo jamstvo ohranitve kapitala. To pomeni:

 

če vložim 1.000 evrov, mi garantirana naložba zagotavlja, da bom na koncu dobil ven vsaj toliko. Če pa bo upravljavec denar v tem času upravljal uspešno, bom dobil še več kot zajamčeni znesek.

 

V tem članku bomo obravnavali 4 različne oblike:

 

 • garantirane sklade (ponujajo jih družbe za upravljanje)
 • naložbena zavarovanja z jamstvom (ponujajo jih zavarovalnice)
 • strukturirane depozite (ponujajo jih banke)
 • garantirane naložbene certifikate (ponujajo jih banke)

 

Kaj je vsem oblikam skupno

 

Najpogostejša oblika je jamstvo vplačanega kapitala, torej 100% jamstvo glavnice. Včasih pa vsebujejo še kako drugo garancijo za povrh; na primer, najmanj 80% najvišje dosežene vrednosti med trajanjem naložbe. Jamstvo se ponavadi nanaša na "čisto" vrednost začetnega vplačila, torej brez upoštevanja obračunanih stroškov.

 

Obdobje, po katerem stopi v veljavo garancija, je vedno vnaprej določeno. Pri življenjskih zavarovanjih je to običajno 10 let ali več. Razlog za to je davčni – za 10-letno obdobje se pri teh zavarovanjih ne plačuje niti dohodnina niti 6,5% davek na zavarovalne posle.

 

Pri vzajemnih skladih je obdobje tudi krajše, pa vendar ponavadi presega pet let. Podobno velja za garantirane certifikate, medtem ko so strukturirani depoziti dostikrat tudi krajši, npr. 1- ali 2-letni.

 

Garancijo ponavadi daje banka - ta je lahko tista, ki produkt ponuja, lahko pa kakšna druga.

 

Kje so razlike

 

Potem pa se že začnejo razlike. Garantirana življenjska zavarovanja vsebujejo tudi minimalno zavarovalno komponento. Zavarovalna vsota za primer smrti zavarovanca je namreč ponavadi le enaka začetnemu vložku, kar pravzaprav ni nobena zaščita. Vendar pa po drugi strani nekateri produkti vključujejo kot dodatek še zavarovanje za nezgodno smrt.

 

Sklenitev garantiranega naložbenega zavarovanja in strukturiranega depozita je mogoča samo v omejenem obdobju, običajno nekaj mesecev, oziroma manj, če je razpoložljivi razpisani znesek zapolnjen že prej. Kasnejša doplačila niso mogoča.

 

Pri garantiranih vzajemnih skladih in garantiranih certifikatih je drugače. Pristop po začetni ceni je mogoč v začetnem vpisnem obdobju, vendar pa so vplačila ponavadi možna tudi kasneje, po tedanji ceni. Vendar: pri garantiranihh skladih s kasnejšim nakupom praviloma NE dobimo garancije, medtem ko pri garantiranih certifikatih garancija vseeno velja, zato so včasih zanimivi za nakup tudi kasneje (kadar kotirajo pod začetno vrednostjo).

 

Kako pa je s predčasnim dvigom denarja?

 

Odkup zavarovanja je možen, vendar je obremenjen tako z davkom kot z izstopnimi stroški zavarovalnice in se praviloma ne splača. Tudi garancija ohranitve kapitala pri predčasnem odkupu ne velja. Ravno tako ni možnost predujma, kot ga nudijo običajna naložbena zavarovanja. Pri garantiranih vzajemnih skladih pa je vedno možen izstop brez posebnih penalov, z običajno izstopno provizijo, če le-ta obstaja.

 

Strukturiranega depozita razen res izjemoma ni mogoče prekiniti, garantirane ceritifkate pa lahko  (z večjimi ali manjšimi penali) predčasno unovčimo pri banki izdajateljici; če imamo srečo, jih lahko prodamo tudi na borzi vrednostnih papirjev).

 

Naložbena usmeritev

 

Poglavitna razlika med produkti je njihova naložbena usmerjenost. Upravljavec bo zbrana sredstva naložil v različne finančne instrumente. Z enim delom naložb bo zagotovil zajamčeno ohranitev kapitala, s preostankom pa bo skušal doseči dodaten donos. Pri tem lahko uporabi povsem pasivno naložbeno politiko (posnemanje borznih indeksov) ali pa aktivno (s prehajanjem iz ene naložbe v drugo), lahko se usmeri na določeno geografsko območje ali gospodarsko panogo. Za vse primere pa velja, da vlagatelj nima možnosti samostojnega prehajanja med različnimi oblikami naložb znotraj izbranega produkta.

 

Na kaj je treba paziti

 

Garantirani produkti so dolgoročni, zato je še toliko bolj pomembno, da se vlagatelj temeljito seznami z detajli naložb.

 

Pri zavarovanjih in depozitih so ti vsebovani v splošnih in posebnih pogojih, pri vzajemnih skladih in certifikatih pa v uradnem prospektu.

 

Posebej pozoren je treba biti na stroške – ti obsegajo vstopne, izstopne in upravljavske in so običajno navedeni v odstotkih. Pri depozitih so stroški posredni; ne obračunavajo se neposredno vlagatelju, pač pa so implicitno skriti v zmanjšanem donosu, saj vlagatelj ni deležen celotnega donosa temeljne naložbe.

 

Ker so ponudbe časovno omejene, morajo interesenti paziti, da obdobja vpisovanja ne zamudijo.

 

Ker vsaka garancija nekaj stane, so pričakovane donosnosti nižje, kot bi bile, če bi vlagatelj prevzemal tudi tveganje izgube. Gibljejo se med 4 in 8 odstotki, seveda pa bo dejanska donosnost odvisna od gibanj na trgih in spretnosti upravljavca.

 

Davčni vidik

 

Davčna obravnava teh 4 oblik je različna:

 • za garantirane vzajemne sklade velja enako kot za običajne: padajoča lestvica obdavčitve doseženega dobička (20% do 5 let, 15% od 5 do 10 let, 10% od 10 do 15 let, 5% od 15 do 20 let, brez davka nad 20 let)
 • za garantirane certifikate je še nekoliko ostrejše: 40% do 1 leta, 20% od 1 do 5 let, 15% od 5 do 10 let, 10% od 10 do 15 let, 5% od 15 do 20 let, brez davka nad 20 let)
 • obresti strukturiranih depozitov so obdavčene z 20% stopnjo
 • dobiček pri NŽZ je neobdavčen, če je obdobje več kot 10 let

 

Komu so garantirani produkti namenjeni

 

Pri finančnih naložbah z garancijo gre torej za zanimiv način naložbe denarja, ki ga zagotovo ne bomo potrebovali več let. PRedvsem strukturirani depoziti so primerni tudi kot prvi korak za tiste, ki so doslej zaupali le vezanim vlogam in varčevalnim knjižicam. Za tovrstne naložbe se odločajo predvsem tisti, malo previdnejši, običajno tudi malo starejši vlagatelji, ki se zavedajo, da se v daljšem obdobju lahko marsikaj zgodi in da ima tudi miren spanec, ki ga pridobimo z garancijo, svojo vrednost.

 

TABELA: Primerjava lastnosti med vrstami garantiranih naložbenih produktov

 

Garantirani produkt

naložbeno zavarovanje

vzajemni sklad

certifikat

depozit

Ponudnik

zavarovalnica

družba za upravljanje

banka

banka

Minimalno vplačilo

od 1.000 EUR dalje

različno; tudi manj kot 1.000 EUR

različno, ponavadi nekaj tisoč evrov

od 1.000 EUR dalje

Trajanje naložbe

od 10 let naprej

različno; od 5 let naprej

različno, od nekaj let naprej

od enega leta navzgor

Naložbena politika

aktivna ali pasivna

aktivna ali pasivna

aktivna ali pasivna

aktivna ali pasivna

Možna kasnejša doplačila

ne

ponavadi da

da

ne

Možen predčasen dvig denarja

da, vendar z odbitjem davka

da

da, vendar s penali

ne

Vključuje zavarovanje za primer smrti

da

ne

ne

ne

Spremljanje trenutne vrednosti naložbe

da, mesečno

da, mesečno ali pogosteje

da, dnevno

odvisno od ponudnika

 

Kdo so ponudniki obravnavamo na podstrani naložbeni produkti z garancijo.

 

 

Naročite se na brezplačno svetovanje tako, da izpolnete spodnji obrazec in si rezervirate termin!

 

Za strokovni posvet v povezavi z vašimi investicijskimi odločitvami ali z ustreznostjo vašega naložbenega portfelja, nas lahko vsak delovni dan, od 9. do 17. ure, pokličete na telefonsko številko 059/090-220 ali pa izpolnite spodnji obrazec in si rezervirajte termin za brezplačno svetovanje!
Ime:
Priimek:
Tel.: / GSM:
Email:
Področje zanimanja:

Naložbe v vzajemne sklade
Potrebujem nasvet za naložbo v sklad
Zanima me več informacij o skladih


Zavarovanja
Želim rezervirati termin za 30-min svetovanje brez obveznosti
Zanimam se za zavarovanje podjetja
Zanimam se za avtomobilsko zavarovanje
Zanimam se za zavarovanje nepremičnine (hiša, stanovanje, vikend)
Zanimam se za turistično zavarovanje
Zanimam se za dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Zanimam se za življenjsko zavarovanje
Zanimam se za nezgodno zavarovanje
Zanimam se za zavarovanje pravne zaščite
Potrebujem pomoč ob škodnem dogodku
Drugo

Vprašanje:
Potrebujem osebni posvet (vpišite dan in uro):
Prosimo, vpišite rezultat (*)    :
OPOMBA: Vaše vprašanje ali naročilo za osebno svetovanje bo posredovano družbi i-zavarovanje d.o.o. Več informacij o sodelovanju med družbama Denarnisupermarket in i-zavarovanje d.o.o. si lahko preberete tukaj. Vprašanja ali naročila za osebno svetovanje vas v nobenem primeru ne zavezujejo k nakupu finančnih proizvodov ali storitev in so obravnavani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(*) Prosimo označite, da se strinjate, da se naročilo skupaj z osebnimi podatki, ki ste jih vnesli, posredujejo družbi i-zavarovanje d. o. o.

Po internetu se sprehaja ogromno robotkov, ki avtomatsko izpolnjujejo takšne in podobne spletne obrazce, ter ponujajo viagro, ogromne zaslužke in podobno. Preprečevanju le tega, je namenjen zadnji izračun.
 


 

Oceni članek: 1  2  3  4  5  Ocena:

Komentiraj

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki. Prosimo, da se prijavite.

Komentarji

sandi
sandi, 31.03.2011 18:08

OK, seveda bi se dalo povedati več in iti bolj v detajle, ampak sem se tokrat odločil drugače. Seveda drži, da ponudnik zadevo pogosto sestavi iz brezkuponske obveznice in opcij ali na kak drug način. To so pač mass-produkti (kaj pa naj bo drugega, če je na voljo na NLBjevih šalterjih), se pa strinjam, da si bolj zagret posameznik lahko sam sestavi svojo "garantirano naložbo" (čeprav, cena tega je vprašljiva, če na voljo nima ravno zelo veliko denarja). Ampak takih zagretih vlagateljev je malo.

Machiavell
Machiavell, 27.03.2011 20:56

No, tokrat pa žal moram povedati, da sem pričakoval neprimerno več informacij, kot pa sem jih v tem članku dobil (včasih se pač tudi najboljšim ne posreči;) )
Pri večini naložb z garancijo (ne me zdaj loviti na podrobnostih in izjemah, ker se s tem ne okvarjam, pač pa le občasno spremljam in se poigravam z informativnimi izračuni ponudnikov) je osnovni "catch" v tem, da ponudnik naložbo ne sestavi iz dejanskih delnic, in se nato sam izpostavi za tveganje padca njihove vrednosti, pač pa jo strutkurira iz obveznic ter opcij na košarico delnic. Zaradi tega je pomembno preveriti stopnjo udeleženosti pri donosu in ali gre za realni donos dosežen v celotnem obdobju ali za kakšno povprečje donosov! Prav tako pa se posamezniku z vsaj osnovnim znanjem finančne matematike izplača preveriti, ali se mu ne izplača bolj če veže večino svojih sredstev kot dolgoročni depozit, preostanek pa naloži neposredno na kapitalske trge. Tovrsten primer je zadnja ponudba NLB, ki je ponujala nekakšen strukturiran depozit in (po mojem mnenju) vsaj malo zavajala z obljubo višine zajamčene obrestne mere (pa to je druga zgodba). Skratka, pri tej njihovi ponudbi se glede na njihov optimistični in pesimistični scenarij bistveno bolj izplača prej omenjeno lastno strukturiranje sredstev...


Brez zamere za kritiko v začetku komentarja, ste dobri, le zadnje čase sem nekajkrat prebral tako "presneto dobre" članke na tej strani, da sem se mogoče malo razvadil ;) keep up the good work!


Lep pozdrav in veliko uspehov,


Marko P.

Aktualni prispevki
Myhajlo Todurov: Drugo mnenje: Kje se skriva potencial?
Drugo mnenje: Kje se skriva potencial?
Uredništvo Vzajemci.com: Ali varčujem dovolj za pokojnino?
Ali varčujem dovolj za pokojnino?
David Vegelj: Alternativno o alternativnih naložbah
Alternativno o alternativnih naložbah
Myhajlo Todurov: Vrednotenje skladov zasebnega kapitala
Vrednotenje skladov zasebnega kapitala
Myhajlo Todurov: Nepremičnine, ne zlato kot zaščita pred inflacijo
Nepremičnine, ne zlato kot zaščita pred inflacijo
Myhajlo Todurov: Upokojitev je 'modna muha' prejšnjega stoletja
Upokojitev je 'modna muha' prejšnjega stoletja
Žane Ogrin: Indija ni samo zgodba o hitri gospodarski rasti
Indija ni samo zgodba o hitri gospodarski rasti
David Vegelj: Vaš portfelj je pozicioniran za ohranjanje premoženja, ne za rast!
Vaš portfelj je pozicioniran za ohranjanje premoženja, ne za rast!
David Vegelj: Kako do stalnega mesečnega ali letnega pasivnega prihodka?
Kako do stalnega mesečnega ali letnega pasivnega prihodka?

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

 • Večinoma v delnicah.
 • Večinoma v obveznicah.
 • Večinoma v denarju.
 • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>