Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:11
-1,11 %
19.265,36
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 03.12
0,30 %
1.339,41
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov  >  Davki
Vsebina
1.Uvod
2.Zakonodaja od 1.1.2007 dalje
3.Zakonodaja za leto 2006
4.Zakonodaja za leto 2005
5.Zakonodaja pred 2005
 Zakonodaja pred 2005

Po stari zakonodaji se rast vrednosti točke obravnava kot kapitalski dobiček na enak način kot denimo pri delnicah in obračuna za leto, ko ste točke prodali.

Pravila so takšna:

  • Dokler točk ne prodate, ni nobenega davka.
  • Če je od nakupa do prodaje minilo manj kot 6 mesecev, se primerjata prodajna in nakupna cena. Njuna razlika krat število prodanih točk je dobiček ali izguba te posamezne prodaje.
  • Če je od nakupa do prodaje minilo več kot 6 mesecev, vendar manj kot 3 leta, se primerjata prodajna ter popravljena nakupna cena - smemo jo povečati za revalorizacijo (in s tem zmanjšati razliko). Razlika cen krat število prodanih točk je dobiček ali izguba te posamezne prodaje.
  • Če je od nakupa do prodaje minilo več kot 3 leta, je dobiček (če ga imate) neobdavčen.

Če imate za posamezni sklad več nakupov in prodaj, jih ne smete razvrstiti po svoje, da bi bil učinek čim boljši, temveč se morate držati predpisanega pravila "prvi kupljen - prvi prodan". To pomeni, da morate ločeno nakupe in ločeno prodaje urediti po času, nakar velja, da se posamezna prodaja (po vrsti od najstarejše do najbolj sveže) nanaša na tiste izmed kupljenih točk, ki so najstarejše še ne "porabljene" v vrsti nakupov.

Vaš kapitalski dobiček za določeno leto je seštevek vseh dobičkov in izgub, doseženih pri posamezni prodaji, izvedeni v tem letu.

POZOR: pri tem ne seštevate samo rezultatov pri prodaji točk vzajemnih skladov, temveč tudi rezultate prodaj drugih vrednostnih papirjev (delnic, obveznic...), kjer enako veljajo vsa zgoraj opisana pravila. Izjema so prodaje delnic, ki ste jih pridobili od podjetja v postopku privatizacije (ali podedovanih, ki so bile pridobljene na ta način) - tam davka ni ne glede na čas med nakupom in prodajo.


Če je seštevek negativen
Nimate kapitalskega dobička in ne plačate davka, vendar se tudi ne zmanjšajo vaše že sicer obstoječe davčne obveznosti (iz drugih postavk vaše dohodnine). Vseeno morate oddati napoved!

Če je seštevek pozitiven
Imate kapitalski dobiček, morali boste oddati napoved in plačati davek. Postopek je opisan v nadaljevanju.